www.husitstvi.cz
http://www.husitstvi.cz/forum/

Fátální osmičky nejen v husitství
http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?f=13&t=771
Stránka 1 z 2

Autor:  Jiří Motyčka [ 01.01.2008 - 19:17 ]
Předmět příspěvku:  Fátální osmičky nejen v husitství

Na prahu letošního roku, roku 2008 po narození Kristově, jsem si dovolil otevřít toto téma. Téma se týká osudových osmiček v letopočtech našich národních dějin, které zahrnuje "první život" husitství, tj. řekněme od poslední třetiny 14. století až do Bílé hory v r. 1618. Letopočet bělohorské porážky, kterou začíná druhý život husitství, v sobě nese jednu z nejosudovějších osmiček v našich národních dějinách.

Měly tedy nějaký zásadní význam osudové osmičky i v husitské éře?...

Autor:  Jiří Motyčka [ 02.01.2008 - 13:40 ]
Předmět příspěvku:  1408

JM píše:
...Měly tedy nějaký zásadní význam osudové osmičky i v husitské éře?...
...nebyly ani tak osudové, jako spíše významné a nebylo jich mnoho.

Já bych s dovolením začal rokem 1408. Co že se tak důležitého událo v tomto roce? No, nic zase tak fatálně významného, co by vešlo do dějin husitství.
Ale přece. V tomto roce "upekl" hvězdný trojlístek pražské reformní skupiny Hus, Jeroným P. a Jesenic významný dokument později nazvaný dle místa svého vydání jako Dektert kutnohorský...

Autor:  Jiří Motyčka [ 03.01.2008 - 12:56 ]
Předmět příspěvku:  ... 1448, 1458

V září 1444 byl zvolen za vrchního hejtmana východočeského spolku tehdy čtyřiadvacetiletý Jiří z Poděbrad, který pokračoval v úsilí zemřelého Hynce Ptáčka z Pirkštejna. V květnu 1445 byl přijat Ladislav Pohrobek v Uhrách, ale naděje na vyřešení nástupnictví v Českém království se rozplynula o dva roky později při neúspěšném jednání zástupců českého sněmu s Fridrichem III. Ještě větším zklamáním a znepokojením skončila legace kardinála Carvajaly, který v zastoupení papeže Mikuláše V. v květnu 1448 nepřímo odmítl Rokycanu jako uchazeče na stolec pražského arcibiskupa.
Tyto nepříznivé okolnosti přiměly k rozhodnému vystoupení východočeský kališnický spolek, který postřehl nebezpečí ve splynutí katolíků s umírněnými utrakvisty typu Menharta z Hradce, jenž se již legátovi Carvajalovi tajně odpřísáhl kalicha. V červnu 1448 se na sjezdu v Kutné Hoře ustavily východočeské landfrídy v jednotu, k níž se záhy přidaly i jiné kališnické spolky.

Dobytí Prahy se jevilo Jiřímu jako strategicky nejnaléhavější úkol, neboť teprve držení hlavního města umožňovalo prosadit širší záměry utrakvistické jednoty. Přípravu tažení se podařilo utajit, a to rozhodlo o zdaru nečekaného přepadu Prahy v noci ze 2. na 3. září 1448. Dříve než se překvapená posádka stačila vzpamatovat, byla metropole v rukou Jiřího z Poděbrad. Stalo se tak bez pomoci Pražanů, ale také ne proti jejich vůli. Přímočarý politik Jiří z Poděbrad tak razantně vykročil na cestu kariéry, jež o 10 let později v r. 1458 vrcholí jeho korunovací za českého krále. Tato korunovace je významná mj. i tím, že krále zvolil a potvrdil zemský sněm...

Autor:  Jiří Motyčka [ 04.04.2008 - 09:45 ]
Předmět příspěvku:  1468

Tato osmička nepatří snad k fatálním okamžikům husitské éry, přesto stojí za to si ji také připomenout.
Týká se Martina Lupáče, který 20. dubna 1468 zemřel. V těchto dnech si tedy připomínáme 540. výročí úmrtí této osobnosti před i polipanského období.

Rok 1468 je také poznamenán křižáckými vpády do Čech, které evokují tragické události ze srpna 1968, jež nastaly 5 století po éře, kdy v Čehách vládl Jiří z Poděbrad, blahé paměti ...

Autor:  Jiří Motyčka [ 11.06.2008 - 10:21 ]
Předmět příspěvku:  1348

V letošním roce si rovněž připomínáme 660. výročí založení pevného hradu Karlštejna, které "zdánlivě" s husitstvím nesouvisí...

Autor:  Daniel [ 11.06.2008 - 21:05 ]
Předmět příspěvku:  1458

1458 v bitvě u Sárospataku - znićeni bratnickeho taboru a śmirt vrchního hejtmana Petr Aksamit z Kosova a Lidéřova - poćiatok upadku bratnickeho hnuti na Slovensku...

Autor:  divin [ 28.07.2008 - 06:55 ]
Předmět příspěvku:  Čornej a osmičky

toto je veľmi zaujímavá diskusia o Veľkých dejinách Koruny a o autorovi...
Ja sa k tomu nebudem vyjadrovať, zmienim sa len o podivnom pocite, ktorý som mal, keď som začiatkom tohto roku čítal Čornejov názor o osmičkovom roku 2008 a o podobných rokoch v minulosti:
1278, 1618, 1848, 1918 atď a k významným udalostiam zaradil aj víťazstvo českých hokejistov tuším na MS alebo na olympiáde, neviem už presne. Ja mám hokej celkom rád a kedysi som ho aj hrával v jednej miestnej súťaži, ale myslím si, že porovnávať akékoľvek športové víťazstvo (prosím, pochopte ma správne, nepodceňujem šport, naopak, cením si ho) so smrťou kráľa železného a zlatého v roku 1278 alebo so vznikom Československa v roku 1918 je, mierne povedané, trochu "ujeté"...

Autor:  Jiří Motyčka [ 28.07.2008 - 10:46 ]
Předmět příspěvku:  1998 - olympiáda v Naganu (hokej)

divin píše:
...a k významným udalostiam zaradil aj víťazstvo českých hokejistov tuším na MS alebo na olympiáde, neviem už presne. Ja mám hokej celkom rád a kedysi som ho aj hrával v jednej miestnej súťaži, ale myslím si, že porovnávať akékoľvek športové víťazstvo (prosím, pochopte ma správne, nepodceňujem šport, naopak, cením si ho) so smrťou kráľa železného a zlatého v roku 1278 alebo so vznikom Československa v roku 1918 je, mierne povedané, trochu "ujeté"...

Bylo to v r. 1998 na olympiádě v japonském Naganu, kdy Češi přepsali dějiny zimních olympiád a zvítězili v hokejovém turnaji. Zápis do hokejové historie je dvojnásob významný. Jednak ČR ani Československo nikdy olympijský hokejový turnaj nevyhrály a druhak turnaje v Naganu se mohli poprvé zúčastnit i profesionálové, takže nejenom Kanada přijela v nejsilnějším složení. Proto Čornej - myslím právem - tuto "osmičku" přiřadil k těm památným.
Pravda, nikdo z Čechů slavně nezvítězil na bitevním poli, nikdo slavný nezemřel ani se nenarodil. Ale hokejové hřiště je přece takovým novodobým bitevním polem, že. A tam jsme to natřeli dokonce celýmu světu. Jako ti husité válčící "proti všem" ... :wink:

Autor:  Sabin [ 30.07.2008 - 08:08 ]
Předmět příspěvku:  Re: 1998 - olympiáda v Naganu (hokej)

Jiří Motyčka píše:
Bylo to v r. 1998 na olympiádě v japonském Naganu, kdy Češi přepsali dějiny zimních olympiád a zvítězili v hokejovém turnaji.
Jako hokejový magor musím jenom souhlasit. Byla to nezapomenutelná krása, hrdost, semknutí, slzy, atd.
Věčná památka Ivanu Hlinkovi!

p.s. vzpomeňte si na televizní obraz, když kamera z protější strany v rovině mantinelu zabírá naší střídačku. Co vidíte? Chlapy v helmách, rukavicích, brnění, s erbem na prsou a nad jejich hlavami jsou ohnuté klacíky a vykukují zpoza dřevěné zdi. Nejsou to náhodou cepy a vozová hradba? :lol:

Autor:  Jiří Motyčka [ 17.09.2008 - 11:55 ]
Předmět příspěvku:  1938 ...

... Mnichov - tato "osmička" patří k těm nejtragičtějším v našich dějinách ...

Autor:  Sabin [ 17.09.2008 - 13:27 ]
Předmět příspěvku:  Re: 1938 ...

Jiří Motyčka píše:
... Mnichov - tato "osmička" patří k těm nejtragičtějším v našich dějinách ...

Z mého pohledu také. Myslím si, že to byla poslední kapka na totální zlomení páteře našeho národa, ze kterého jsme se ještě nevzpamatovali a už nevzpamatujeme.

Autor:  Jiří Motyčka [ 28.12.2008 - 15:16 ]
Předmět příspěvku:  Závěr osmiček na ČT ...

Dnes ve 20:00 hod. na ČT2 VEČER NA TÉMA... Letopočty na osm.

Přátelé, kteří z vás se budou dívat, schválně sledujte, kolik "osmiček" se bude týkat husitské éry v tom nejširším časovém záběru, tj. řekněme od r. 1348 do r. 1618 s důrazem na 15. století.
No, a pak si o tom tady můžeme popovídat ... :wink:

Autor:  Protestant [ 29.12.2008 - 00:18 ]
Předmět příspěvku: 

Tak jsem koukal na ten pořad a všem se omlouvám,ale asi jsem jinej. Za 1, já hodnotím husitství za kladné. za 2, v 17.století považuji švédská vojska za osvoboditele od katolických Habsburků. Již Komenský naříkal a bědoval nad tím jak to že se pražané bránili proti Švédům a nemohl to pochopit proč tak činili, když ještě o několik let dříve většina národa byla protestantská. I když rekatolizace byla po Bílé hoře velmi brutální. (samozřejmě že chápu,že se také bránili aby švédská vojska nedrancovala). za 3, a to asi vyvolá největší nesouhlas je válka prusko-rakouská. A tam z vlastní rodinné zkušenosti mohu říct, že protestanti velmi uvítali když Fridrich II. Veliký připojil Kladsko k Prusku. Tento velký pruský král na svém novém území rád uvítal nové české poddané a hlavně dovolil svým poddaným svobodu náboženství!!!! Mnoho Čechů po roce 1742 opustilo svou vlast a uteklo do Pruska, kde začalo nový život a a kde se svobodně mohli přihlásit k evangelickému náboženství. Když někdy v letech a teď opravdu nevím přesně 1760 se Kladsko na chvilku opět dostalo pod vládu Marie Terezie vrhlo se na území Kladska plno jezuitů a pálilo evangelické knihy a konalo další příšernosti. Pak se Kladsko vrátilo opět pod vládu Fridricha a čeští evangelíci mu byli vděční. Jedinou kaňkou bylo, že staří přívrženci JEDNOTY BRATRSKÉ a UTRAKVISTŮ kteří neměli v Prusku konfesi se museli přihlásit buď k církvi Luterské nebo později Kalvínské (reformované). A tak se stávalo, že členové Jednoty se přihlásili k církvi Luterské a později když viděli rozdíly mezi Jednotou a Luterány přešli k církvi reformované. Utrakvisté se většinou stali luterány.

Autor:  Sabin [ 29.12.2008 - 15:57 ]
Předmět příspěvku: 

Bohužel jsem ten pořad neviděl a musím se přiznat, že když jsem zhlédl pár podobných předchozích, tak mě to ani moc nemrzí.

Autor:  Jiří Motyčka [ 29.12.2008 - 16:14 ]
Předmět příspěvku:  husitství

Tak, já se soustředil jen na ten mnou uvedený rozsah (1348 - 1618), kde byly zmíněny roky 1348 - založení pražského vysokého učení, to byl důležitý rok pro další vývoj, který byl mj. také ovlivněn vznikem této první zaalpské univerzity, dále pak 1378 - smrt císaře Karla IV. a převzetí vlády jeho synem Václavem IV.
Pak už následovalo 15. století a z něho byl vzpomenut jen rok 1458 jako počátek konsolidace poměrů ve válkou rozvrácené zemi.
Šestnácté, poměrně klidné století mělo pár celkem bezvýznamných osmiček nesouvisejících s životem protestantů, no a pak už r. 1618 - pražská defenestrace, začátek stavovského povstání, začátek 30ti leté války. Rok, jímž se začínají odvíjet tragické osudy 90% obyvatelstva nekatolických, tj. mj. i utrakvistických konfesí.

Od pořadu jsem čekal více, bylo to jen jakési dokumentaristické shrnutí osmičkových letopočtů od r. 1108 do r. 2008. Nic víc ...

Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/