www.husitstvi.cz
http://www.husitstvi.cz/forum/

Náboženství, křesťanství, víra ...
http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?f=13&t=808
Stránka 3 z 39

Autor:  Jiří Motyčka [ 06.01.2009 - 12:00 ]
Předmět příspěvku:  křesťanská minorita

Sabin píše:
... Za několik málo let budeme v menšině. :!:
Myslíš jako kvůli čínským katolíkům? :D
Nebo africkým a jihoamerickým dohromady? ... :wink:

Autor:  Sabin [ 06.01.2009 - 14:37 ]
Předmět příspěvku: 

Myslím tím muslimácké zaplavování Evropy. Jejich nevraživost vůči národům, kteří jim dali domov a jídlo a oni jim za to dávaji bomby do vlaků a meter.
Když pomineme tyto jejich nejviditelnéjší projevy neochoty přijmout naší kulturu, tak se můžeme podívat na první "dětské" příznaky nákazy: proč by se měli na základních školách dělat Vánoční besídky, když půlka třídy nejsou křesťané?

Autor:  Jiří Motyčka [ 14.01.2009 - 11:19 ]
Předmět příspěvku:  jak je to s ekumenou

Sabin píše:
... nezdá se Vám, že plnou pusu ekumeny maji pouze protestanti? ...

Jestli to nebude tím, že někteří katolící považují ekumenu za "výmysl protestantů" a svým způsobem i za rafinovanou diverzi té "pravé" církve, o niž protestantské církve, nazývané stejnými katolíky "sektami", usilují ...
Ano, i s tímto docela vážně míněným názorem jsem se setkal. :roll: :evil:

Autor:  Sabin [ 14.01.2009 - 15:50 ]
Předmět příspěvku: 

Já to totiž v poslední době také začínám nějak často pozorovat. Protestanti pořád vymýšlí nové a nové ekumeny a jednušky mi připadají jako že ze své bohulibé a blahosklonné milosti se uráčí přijít mezi nás "zmatené chudáky" a teď se klaňte a tleskejte, protože přišla elita lidstva. :roll:
Jak už jsem ale psal. Křesťané musí držet při sobě, ale pozor jednušky! Jeden dost velký borec kdysi řekl, že pokud se budou pyšní povyšovat, budou sraženi do prachu, protože jeho je pomsta. Možná toho týpka znáte. Byl to Bůh. :wink: :lol:

Autor:  Jiří Motyčka [ 06.02.2009 - 19:06 ]
Předmět příspěvku:  excesy a kontroverze

Sabin píše:
...A co by jsme chtěli od organizace, která pomáhala válečným zločincům utíkat do Jižní Ameriky a která žehnala náckům tanky před útokem na Rusko? ...
... Která organizovala křížové výpravy, jež svojí brutalitou vyvolávají údiv i u dnešního člověka zvyklého na ledasco, vymyslela inkvizici a výslechy za pomocí tortury, zahlušila bezpočet lidí v čarodějnických procesech, v Bartolomějské noci atd., atd.
Když se ale takto s vervou a nasazením pouštíme do katolické církve, která zatížila své svědomí mnoha odsouzeníhodnými zločiny, co takhle protestanti? :wink:
Měli bychom si poctivě přiznat i kontroverze a excesy protestantizmu a nezapomínat ani na čarodějnické procesy s mnoha mrtvými, iniciované protestanty, neměli bychom zapomínat na v Ženevě upáleného francouzského teologa a lékaře Michela Serveta, na umučeného Jana Sarkandera atd.

Nedávno mě dokonce jeden takový ... připomenul, že za tyto zločiny, které mají na svědomí protestanti, se z nekatolické strany dosud nikdo oficiálně neomluvil. Je to pravda? Ví o tom někdo něco? Já totiž o tom moc velkou povědomost nemám. :? :oops:

Autor:  Jan [ 08.02.2009 - 17:19 ]
Předmět příspěvku: 

Sabin píše:
Další zajímavý rozdíl jsem našel v Českém zápase č.41:
Apoštol Pavel se kriticky vyjadřuje o křesťanově úsilí zajistit si Boží odměnu mnoha vlastními dobrými skutky. Upozorňuje, že každý člověk je hříšný, a že tedy záleží víc na Boží milosti a na naší vřelé víře v Krista než nad lidském skutkaření.
Odtud vychází rozdílné pojetí, jak dosáhnout spásy v teologickém myšlení katolicismu a protestantismu: katolictví klade důraz na dobré skutky, protestantismus na víru a milost.
Římanům 3.-5.kapitola

Dovoluji si sdělit, že jeden z dalších borců Církve - sv. Jakub ve svém listě píše větičku: "Víra bez skutků je sama o sobě mrtvá." - přesnej verš sem psát nebudu, protože tenhle list je asi nejstručnější v celém Písmu, tož je možnost si to přečíst individuelně.

Autor:  Jan [ 08.02.2009 - 17:33 ]
Předmět příspěvku:  Re: Rozdíly mezi husitstvím a katolictvím

Sabin píše:
Je zajímavé, že pořád vychází ekumena, tolerance a podaná ruka ze strany protestantů (v minulosti i současnosti). Vždycky to dopadlo jak říkal Viki Cabadaj: "Pro dobrotu, na žebrotu!" Jednušky si dělají co chtějí, říkají si co chtějí a mají co chtějí. Pořád si hrají na to, že jenom oni jsou vyvoleni vést lidstvo ke spáse a že jenom oni maji pravdu. Pokud budou stále setrvávat v této nesmyslné rovině, nemá cenu jim stále nabízet přátelství. Raději ho nabídku někomu, kdo mě bude brát za stejně rovného a nebude na mě neustále koukat z vrchu, že jsem mladý nezkušený poblouznilec a on mě musí neustále kárat a polepšovat.

Vaše nenávist k Církvi je svého druhu obdivuhodná, vážený Sabine. V záporném smyslu. My "jednuškové" se chápeme jako autentičtí pokračovatelé prvotní Církve, kterou založil Kristus, kdežto vy protestanti jste jakési alternativy odchýlené více či méně od Základu. :D Nejblíž nám je pravoslavná církev, sice jsme se někdy v tom roce 1054 rozštípli, ale věroučných rozdílů není moc.
Ale abych se dostal k jádru věci:
Ekumenismus se nedá chápat jako nějaké bezrozdílné bratříčkování. A to právě z hlediska zvyklostí, které u katolíků panují od dob prvotní Církve a tedy ke katolické víře neoddělitelně patří. Ekumenismus je o přibližování se k sobě navzájem, přičemž ale katolíci - autentičtí pokračovatelé nemohou ustoupit z pozic, které zastávají. Kdyby ustoupili, bylo by to na úkor Pravdy.
Jo, mimochodem, Váš podpis mě nepřestává fascinovat - "proti kříži kalichem" - jen taková poznámečka: symbolem víry byl od počátku kříž, kalich si vymysleli do znaku až husiti. Váš podpis by se dal chápat tak, že jdete nějakou nádobou proti prapůvodnímu křest. symbolu. :D To nevypadá dobře...

Autor:  Jiří Motyčka [ 09.02.2009 - 10:18 ]
Předmět příspěvku:  Re: Rozdíly mezi husitstvím a katolictvím

Jan píše:
.... My "jednuškové" se chápeme jako autentičtí pokračovatelé prvotní Církve, kterou založil Kristus, kdežto vy protestanti jste jakési alternativy odchýlené více či méně od Základu ...
Obávám se, že o autenticitě pokračovatelů Kristovy církve, nerozhodují omylní lidé, to laskavě ponechme na Někom jiném.
Bohužel ten základ katolická církev neustále upravovavovala a pozměňovala po celá dlouhá staletí. Anebo jinak. Ta východiska se neustále, mnohdy i zásadně měnila, až přestal být jenom jeden Základ, který se časem stal hliněným. Příkladem je právě onen inkriminovaný kalich. Prvotní církev přijímala podobojí, pak došlo ke změně a kalich byl dopřán jen eucharistii vysluhujícímu klerikovi. To byl jeden ze zásadních průlomů v ustanovení nerovnoprávného vztahu duchovního pastýře a jeho oveček.
Protestantský imperativ na návrat "ad fontes fidei" ve výše naznačených souvislostech se tak stal nezpochybnitelným.
BTW. Tyto argumenty, které znám už zpaměti, nám katolící neustále v obměněných podobách opakují jako konfesní klišé. Byl bych jim neskonale vděčný za to, kdyby už konečně přišli s něčím jiným a daleko zásadnějším. Když už ...

Jan píše:
... Ekumenismus se nedá chápat jako nějaké bezrozdílné bratříčkování. A to právě z hlediska zvyklostí, které u katolíků panují od dob prvotní Církve a tedy ke katolické víře neoddělitelně patří. Ekumenismus je o přibližování se k sobě navzájem ...
Ano, postupné přibližování, které ve finále vyvrcholí spočinutím ve všeobjímající náruči té pravé církve. (Abych naši polemiku nejitřil a nepřiléval oleje do ohně, nedávám úmyslně adjektivum "pravé" do uvozovek.)
Protestanti si představují ekumenu a ekumenický dialog poněkud jinak. Cítit se křesťany na nepodkopatelných biblických fundamentech, které nás evidentně spojují, a respektovat rozdíly, jimiž se naše konfese odlišují. To samé vyžadujeme i od druhé strany. Tak jednoduché to je. :!: ...

Autor:  Jan [ 09.02.2009 - 21:53 ]
Předmět příspěvku:  Re: Rozdíly mezi protestantstvím a katolictvím

Sabin píše:
Asi nejzřetelnějším rozdílem mezi husity (a všemi protestanty) a papeženci, je Mariánský kult.

Jen bych si dovolil upozornit, že Hus měl Mariánskou úctu, dochoval se jeden jeho zápis, který se velice podobá litanii k Panně Marii, která je v tomto spisku taky nazývána typicky katolickou terminologií.

Autor:  Jiří Motyčka [ 09.02.2009 - 22:06 ]
Předmět příspěvku:  Re: Rozdíly mezi protestantstvím a katolictvím

Jan píše:
Sabin píše:
Asi nejzřetelnějším rozdílem mezi husity (a všemi protestanty) a papeženci, je Mariánský kult.
Jen bych si dovolil upozornit, že Hus měl Mariánskou úctu, dochoval se jeden jeho zápis, který se velice podobá litanii k Panně Marii, která je v tomto spisku taky nazývána typicky katolickou terminologií.
Ano, tady nám nezbude nic jiného, než naprosto souhlasit.

Dokonce si v této souvislosti odpustím repliku, která se ještě nabízí, ale v této souvislosti bych si ji neodvážil použít jako nevhodnou, možná až neomalenou.

Autor:  Protestant [ 09.02.2009 - 23:11 ]
Předmět příspěvku: 

ajajaj začíná přituhovat. Nikdo tady nikomu nebere že Hus byl katolický farář, který ale chtěl tu vaši církev reformovat od zlořádů (odpustky, 3 papeži-zástupce boha na zemi kdo ví který byl ten pravý???) a jak dopadl. Hus, Jeroným atd. jo a promiňte,že se chápete jako autentičtí pokračovatelé prvotní církve tomu se musím smát a to bez urážky Tu vaši církev vidět Ježíš to by tedy koukal. Ježíš chodil a kázal všude a ne v kostelech se zlatými kříži a obrazy nějakých "svatých" kterých si ta vaše církev vymyslela. Samozřejmě neříkám,že husité byli andílci, taky upalovali atd. Vím také,že protestanti Kalvín atd. upalovali,ale hold prostě každý si musí vybrat na který straně barikády je. Velice se omlouvám jestli jsem vás urazil to jsem opravdu nechtěl. Moji předci před tou "vaší" církví utekli do zahraničí,takže se omlouvám,ale já jsem taky "trošku" radikální :twisted:

Autor:  Jan [ 10.02.2009 - 16:42 ]
Předmět příspěvku: 

Protestant píše:
ajajaj začíná přituhovat. Nikdo tady nikomu nebere že Hus byl katolický farář, který ale chtěl tu vaši církev reformovat od zlořádů (odpustky, 3 papeži-zástupce boha na zemi kdo ví který byl ten pravý???) a jak dopadl. Hus, Jeroným atd. jo a promiňte,že se chápete jako autentičtí pokračovatelé prvotní církve tomu se musím smát a to bez urážky Tu vaši církev vidět Ježíš to by tedy koukal. Ježíš chodil a kázal všude a ne v kostelech se zlatými kříži a obrazy nějakých "svatých" kterých si ta vaše církev vymyslela. Samozřejmě neříkám,že husité byli andílci, taky upalovali atd. Vím také,že protestanti Kalvín atd. upalovali,ale hold prostě každý si musí vybrat na který straně barikády je. Velice se omlouvám jestli jsem vás urazil to jsem opravdu nechtěl. Moji předci před tou "vaší" církví utekli do zahraničí,takže se omlouvám,ale já jsem taky "trošku" radikální :twisted:

Dovolim si podotknout k tomu odstranění trojpapežství - kvůli tomu se vlastně svolal kostnický koncil. A ten tuto otázku taky nakonec vyřešil - jediným pontifikem se stal Martin V. Husova kauza byla do kostnického koncilu včleněna proto, že jeho názory nebyly slučitelné s věroukou (teze že kněz v hříchu udílí neplatně svátosti) a skrze to mohlo postupně dojít k širokému bludařství. Kdyby se totiž jeho teze o knězi v hříchu a svátostech vzala doslova, nemohl by si nikdo být jist tak základní věcí jako je platnost vlastního křtu. Staré pořekadlo říká, že i svatý se něčím proviní 7x za den.

Autor:  Jan [ 10.02.2009 - 16:43 ]
Předmět příspěvku: 

Jan píše:
Protestant píše:
ajajaj začíná přituhovat. Nikdo tady nikomu nebere že Hus byl katolický farář, který ale chtěl tu vaši církev reformovat od zlořádů (odpustky, 3 papeži-zástupce boha na zemi kdo ví který byl ten pravý???) a jak dopadl. Hus, Jeroným atd. jo a promiňte,že se chápete jako autentičtí pokračovatelé prvotní církve tomu se musím smát a to bez urážky Tu vaši církev vidět Ježíš to by tedy koukal. Ježíš chodil a kázal všude a ne v kostelech se zlatými kříži a obrazy nějakých "svatých" kterých si ta vaše církev vymyslela. Samozřejmě neříkám,že husité byli andílci, taky upalovali atd. Vím také,že protestanti Kalvín atd. upalovali,ale hold prostě každý si musí vybrat na který straně barikády je. Velice se omlouvám jestli jsem vás urazil to jsem opravdu nechtěl. Moji předci před tou "vaší" církví utekli do zahraničí,takže se omlouvám,ale já jsem taky "trošku" radikální :twisted:


Dovolim si podotknout k tomu odstranění trojpapežství - kvůli tomu se vlastně svolal kostnický koncil. A ten tuto otázku taky nakonec vyřešil - jediným pontifikem se stal Martin V. Husova kauza byla do kostnického koncilu včleněna proto, že jeho názory nebyly slučitelné s věroukou (teze že kněz v hříchu udílí neplatně svátosti) a skrze to mohlo postupně dojít k širokému bludařství. Kdyby se totiž jeho teze o knězi v hříchu a svátostech vzala doslova, nemohl by si nikdo být jist tak základní věcí jako je platnost vlastního křtu. Staré pořekadlo říká, že i svatý se něčím proviní 7x za den.


Shrnuto: Trojpapežství by se vyřešilo i bez Husova interesu.

Autor:  Jan [ 11.02.2009 - 21:30 ]
Předmět příspěvku: 

Protestant píše:
Já vám poradím a divím se,že to ještě nikoho nenapadlo. UPALTE HO to vám šlo vždycky dobře a za pár století ho udělejte SVATÝM. :twisted:

Kalvinisti a ohíček si taky dobře rozuměli - není liž pravda? :D Takže ty mi tady něco vykládej vo upalování. Nebo že by se zjevil Kalvínův duch?

Autor:  Protestant [ 11.02.2009 - 21:37 ]
Předmět příspěvku: 

No párkrát jsme si sirkami taky škrtli. :lol:

Stránka 3 z 39 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/