www.husitstvi.cz
http://www.husitstvi.cz/forum/

Husité vs. kláštery
http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=1053
Stránka 3 z 6

Autor:  Jan [ 29.03.2009 - 12:07 ]
Předmět příspěvku:  Re: Doksany, Teplice, Osek ...

Jiří Motyčka píše:
Bez obalu řečeno, vojáci kazatele Želivského některé jeptišky zřejmě i znásilnili.

Fakt náboženská revoluce jak dělaná. :cry: Mimochodem něco takovýho podobnýho vyváděli i nedávno hinduisti při těch pogromech na věřící v Krista (vloni na podzim), takže naši náboženští reformátoři mohou být hozeni na stejný stupínek jako nevěřící.

Autor:  Jiří Motyčka [ 29.03.2009 - 13:24 ]
Předmět příspěvku:  Re: Doksany, Teplice, Osek ...

Jan píše:
JM píše:
Bez obalu řečeno, vojáci kazatele Želivského některé jeptišky zřejmě i znásilnili.
Fakt náboženská revoluce jak dělaná. :cry: ...
Jj. :roll:
Ten tebou citovaný příspěvek jsem do tohoto tématu vložil nikoli proto, abych ti naivně nahrával na smeč a už vůbec ne proto, abys ve své replice neřekl celkem nic podstatného, ale abys třeba uznal, že tento server je z pohledu historiografie daleko vyváženější, než ses patrně domníval v době, kdy jsi na toto fórum s více jak 400(!) tématy poprvé vstoupil. Ale to by chtělo třeba reagovat poněkud jiným způsobem! :wink: Ale toho se od tebe zřejmě už nedočkáme. No, co se dá dělat? ... :(
BTW. A jestli si dobře vzpomeneš, tak já tohle téma na "husitském" fóru zakládat vůbec nemusel, přesto nebo spíš právě proto jsem ho založil. :wink:

Jan píše:
...Když bych to vzal podle sebe, tak člověka nenechám chcípnout hladem. Když se to tak vezme, tak poskytování jídla tomu kdo má hlad je výraz milosrdenství. "Byl jsem hladový a dali jste mi najíst, žíznil jsem a napojili jste mne" ... možnost položit otázku: Proč takhle nekrmili i husity? Z bezpečnostních důvodů. Budu krmit někoho, od koho mi hrozí, že mě pak podřízne?
Sorry, ale ten můj příspěvek, na nějž si takto reagoval, byl přece jenom "malinko" o něčem jiném ... :wink:
Byl především o termínu "pátá kolona" v husitských válkách, který tak neblaze proslul v první polovině minulého století. Nic víc, nic míň. :!: :idea: :wink:

Autor:  Jan [ 23.07.2009 - 13:26 ]
Předmět příspěvku:  K praxi zakládání kontemplativních klášterů...

Bylo tu řečeno, že kláštery nemají oporu v Písmu svatém. Jenže pokud se podíváme do Písma a nalistujeme si příběh z domu Marie a Marty:

I stalo se, když šli, že on všel do jednoho městečka. Žena pak jedna, jménem Marta, přijala jej do domu svého. A ta měla sestru, jménem Marii, kteráž seděci u noh Ježíšových, poslouchala slova jeho. Ale Marta pečlivá byla při mnohé službě. Kteráž přistoupivši, řekla: Pane, nemáš-liž o to péče, že sestra má nechala mne samé sloužiti? Protož rci jí, ať mi pomůž. A odpověděv, řekl jí Ježíš: Marta, Marta, pečlivá jsi, a rmoutíš se při mnohých věcech. Ale jednohoť jest potřebí. Mariať dobrou stránku vyvolila, kteráž nebude odjata od ní. (Lk 10, 38-42)

Tak tam máme dva typy lidí:
1.) Marta kmitající sem a tam aby sehnala něco na pohoštění, má toho hodně, tak říká Kristu, aby řekl Marii, aby jí pomohla.
2.) Marie, která si sedne a naslouchá slovům Krista. Nic nedělá, nepomáhá, jen sedí a poslouchá, a Kristus pak říká, že si vybrala nejlepší úděl a ten jí nebude vzat.

Smysl kontemplativních, tedy vnějšímu světu uzavřených, klášterů je na principu podobném Marii z toho evangelijního příběhu. Naslouchat v tichu a samotě Božímu hlasu, podobně jako mu naslouchala Marie. Takže tím bych se pokusil vyvrátit to, že neexistuje pro kontemplativní život opora v Písmu.

Autor:  Jiří Motyčka [ 23.07.2009 - 17:36 ]
Předmět příspěvku:  opora

Hmmm, tak zrovna tady v tomto textu evangelia bych oporu klášterů opravdu nehledal. Ani těch kontemplativních.
Možná tě to překvapí, ale právě tenhle "účelový" výklad svým způsobem respektuju, protože můj názor na výklad Písma je jednak velice obezřetný a druhak něco malinko o tom vím ... :oops: :|

Autor:  trener [ 26.07.2009 - 19:09 ]
Předmět příspěvku: 

Pokud někdo pláče, k čemu používali kláštery husité, stačí se podívat, k čemu byly využívány pozůstalé budovy po jejich zrušení Josefem II. :) Taková tabáková továrna v Kutné Hoře...

Autor:  Jan [ 26.07.2009 - 20:11 ]
Předmět příspěvku: 

trener píše:
Pokud někdo pláče, k čemu používali kláštery husité, stačí se podívat, k čemu byly využívány pozůstalé budovy po jejich zrušení Josefem II. :) Taková tabáková továrna v Kutné Hoře...
Josefa II. moc nemusíme, stejně jako husity. Nebo jířský klášter na Hradčanech byl myslím kasárna, či co.

Autor:  trener [ 27.07.2009 - 19:32 ]
Předmět příspěvku: 

Ad Jan: Když to je právě to vnímání historie dnešníma očima. Takže asi moc nemusíte ani Zikmunda, neboť on je tím, kdo může za širokou a rozsáhlou devastaci klášterních panství. Předpokládám, že římský král Albrecht také nenajde ve vašich očích milosti (řádění jaho vojáků v Sedlci - viz Zbraslavská kronika). Prostě pro naše předky byl klášter něčím jiným, než jen posvátnou stavbou: zdroj vojenské moci (od Jana lucemburského měly kláštery povinnost poskytovat vojsku dopravní prostředky, na svoji ochranu stavěly vlastní vojenské oddíly z manů), místem pro ubytování panovníka, či jeho armády, pevností, zdrojem peněz pro svoji vrchnost, atd. Tedy dnešníma očima něco mezi supermarketem, kasárnami, noclehárnou a bankou. Předpokládám, že většině z nás žádný z uvedených objektů neleží na srdci tolik, jako gotický klášter :lol:

Autor:  Jiří Motyčka [ 28.07.2009 - 21:30 ]
Předmět příspěvku:  "pozdní“ táborské obrazoborectví

V březnu r. 1427 přitáhlo táborské vojsko v čele s Prokopem Holým k rakouskému Zwettlu (Světlá) a již podruhé (1.: 1426) vyplenili klášter cisterciáků nedaleko Světlé. Aby toho nebylo málo, tak vzali šmahem ještě nedaleký benediktinský klášter v Altenburgu.

BTW. Zde došlo k dalšímu obrazoborectví táborské rázu. Byla vytlučena spousta oken, poškozeny zvony, rozbity nebo zhanobeny plastiky světců, četné obrazy byly probodány, byly poničeny hodiny a varhany svrženy s kruchty na podlahu, kde byly rozmláceny na "tisíce kousků", jak dokládá soudobý svědek tohoto excesivního řádění.

Autor:  Anonymous [ 17.08.2009 - 23:27 ]
Předmět příspěvku:  Re: pražské kláštery

Jiří Motyčka píše:
Klášter sester dominikánek u sv. Anny na Starém Městě pražském se stal od r. 1420 společným útulkem těch jeptišek, které nechtěly z různých důvodů Prahu opustit. Rovněž ony musely však přistoupit ke kalichu, stejně jako benediktinky od sv. Jiří na Hradě, které rovněž nalezly útočiště u sv. Anny. Některé sestry byly zproštěny na vlastní žádost řeholního slibu a později vstoupily i do stavu manželského.

O tom klášteře u sv. Anny nám praví pověst, že tam byla jeptiškou Žižkova sestra.

Autor:  Iohannes Cladis [ 05.09.2009 - 00:16 ]
Předmět příspěvku:  Re: Doksany, Teplice, Osek ...

Jan píše:
Jiří Motyčka píše:
Bez obalu řečeno, vojáci kazatele Želivského některé jeptišky zřejmě i znásilnili.
Fakt náboženská revoluce jak dělaná. :cry: Mimochodem něco takovýho podobnýho vyváděli i nedávno hinduisti při těch pogromech na věřící v Krista (vloni na podzim), takže naši náboženští reformátoři mohou být hozeni na stejný stupínek jako nevěřící.

Za války třicetileté to dělávali žoldnéří protestantští stejně jako katoličtí. V Německu 1945 i pravoslavní Rusové ...

Autor:  Jiří Motyčka [ 05.09.2009 - 10:59 ]
Předmět příspěvku:  Re: Doksany, Teplice, Osek ...

Poněkud OT.
Iohannes Cladis píše:
Jan píše:
JM píše:
Bez obalu řečeno, vojáci kazatele Želivského některé jeptišky zřejmě i znásilnili.
Fakt náboženská revoluce jak dělaná ...
Za války třicetileté to dělávali žoldnéří protestantští stejně jako katoličtí ...
To ano, Iohannesi.
Ale s tím velkým rozdílem, že ani jedni z nich si neříkali "boží bojovníci", a 30letá válka byla klasickou imperiální válkou, nikoli náboženským konfliktem, jak se dodnes mnozí mylně domnívají a tímto pokřiveným zrcadlem ji srovnávají s husitskými válkami. Ve 30leté válce byly konfesní antagonizmy pouze zástěrkou pro rozpoutání tohoto krvavého konfliktu.
Husitská armáda se mění z Božích bojovníků v profesionální žoldnéřskou armádu někdy po r. 1425 a proces to byl pozvolný. Avšak výše uvedená událost s těmi jeptiškami proběhla už v r. 1421.

Autor:  Iohannes Cladis [ 06.09.2009 - 00:42 ]
Předmět příspěvku: 

Jistě, říkali si boží bojovníci...
jenže každá válka přináší příliš mnoho pokušení a jen ti nejsilnější z ní vyjdou s čistým štítem

Autor:  Káča [ 09.09.2009 - 20:21 ]
Předmět příspěvku: 

Jelikož jsem v dlouholeté při se svým kamarádem,mohl by mi někdo ze zde přítomných bratří osvětlit zánik ženského kláštera v Louňovicích pod Blaníkem.Nejde mi o budovy,ale spíš o osazenstvo kláštera.

Autor:  Jiří Motyčka [ 13.09.2009 - 15:54 ]
Předmět příspěvku:  Louňovický klášter

Káča píše:
Jelikož jsem v dlouholeté při se svým kamarádem,mohl by mi někdo ze zde přítomných bratří osvětlit zánik ženského kláštera v Louňovicích pod Blaníkem.Nejde mi o budovy,ale spíš o osazenstvo kláštera.
Je třeba naprosto otevřeně přiznat, že se tomuto dobová svědectví i současná historiografie vyhýbají docela velkým obloukem.

Osud Louňovického kláštera je zřejmě zahalen mlhou chybějících relevantních pramenů.
Husitský kronikář Vavřinec z Březové Louňovice uvádí pouze ve výčtu klášterů jeptišek, které byly poničeny, a to v kapitole o aplikaci táborského učení v praxi. O osudu jeptišek nepíše zhola nic.
Moderní historiografie se také nezmiňuje o osudu premonstrátek z Louňovic, dokonce se neví, kdy přesně byl klášter vyvrácen, neboť inkriminované období mezi 3. dekádou dubna a první dekádou měsíce května roku 1420 je poznamenáno nejen chronologickými ale i místopisnými nejasnostmi.
Obecně o osudu osazenstev mužských a ženských klášterů během husitské revoluce najdete stručnou zmínku také tady.

BTW. Román Aloise Jiráska Proti všem začíná osudem 3 uprchlíků, jednou z nichž je i novicka z Louňovického kláštěra, který byl nejen dle Mistra Jiráska zpustošen tábory v den sv. Jiří, tedy 23. dubna.

Autor:  Káča [ 13.09.2009 - 20:59 ]
Předmět příspěvku: 

Děkuji za odpověď,každej máme tu svou pravdu,tak jí budem mít i dál(já a kamarád).Máte bezva web.

Stránka 3 z 6 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/