www.husitstvi.cz
http://www.husitstvi.cz/forum/

Husité vs. kláštery
http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=1053
Stránka 5 z 6

Autor:  Napo_Leon [ 10.01.2011 - 21:05 ]
Předmět příspěvku: 

Ioannes píše:
Nemyslím, že by ta věta zněla nějak přehnaně kategoricky:
Citace:
praví se, že jich na 550 jím zničeno bylo
Z toho důvodu ani nemyslím, že by nějak podstatně zpochybňovala celý zbytek článku.

Článek je to hezký a zajímavý, to je pravda. Ale není na škodu připomenout si, že dnešní stav historického bádání v této věci je takový, že 550 kostelů a klášterů tehdy České království ani nemělo :wink:

Autor:  Jiří Motyčka [ 10.01.2011 - 22:41 ]
Předmět příspěvku:  kredit

Ioannes píše:
Citace:
praví se, že jich na 550 jím zničeno bylo
Z toho důvodu ani nemyslím, že by nějak podstatně zpochybňovala celý zbytek článku ...
... ale diskredituje věrohodnost historických dat, které autor onoho textu - ať jím je kdokoli - předkládá k obecné potřebě.

Nejen touto větou ...
Citace:
Papež Martin V. poslal do těžce zkoušeného království českého apoštolské kazatele, by zhoubnému učení Husovu konec byl učiněn ...
... je rovněž zpochybněna autorova nestrannost a zároveň poodhalena jeho konfesní příslušnost.
Ta pak může vést k rozostřenému vnímání dobových souvislostí a k tendenční prezentaci historických dějů odehrávajících se v revoluční době pozdního středověku ...

Autor:  Ioannes [ 11.01.2011 - 13:05 ]
Předmět příspěvku: 

Ten článek ovšem ani nijak nezastírá, z jakých pozic je psán a z jakého úhlu pohledu ony události vidí. Je jistě pravda, že jako nestranný akademický text jej brát nelze. Zajímavé by ovšem bylo zjistit, jak je to s historičností oné popisované události. O řádu servitů toho vím poměrně dost a nezdá se mi, že by to byla úplná smyšlenka.

Autor:  Jiří Motyčka [ 11.01.2011 - 13:27 ]
Předmět příspěvku:  smyšlenka? ...

Ioannes píše:
... Zajímavé by ovšem bylo zjistit, jak je to s historičností oné popisované události. O řádu servitů toho vím poměrně dost a nezdá se mi, že by to byla úplná smyšlenka.
Tak smyšlenka to určitě není, ale bylo by dobré vědět, jak to s onou neblahou záležitostí bylo ve světle historických fakt. Bohužel, já o tom povědomost nemám, byť jsem bádal ve starých letopisech, Palackém, Pekařovi a moderní odborné literatuře. Nic ...
Pouze mistr Vavřinec z Březové se ve své Husitské kronice zmiňuje o tomto klášteru servitů v seznamu poničených klášterů, které však pouze vyjmenovává bez podrobností. :(

Autor:  Iohannes Cladis [ 12.01.2011 - 01:38 ]
Předmět příspěvku:  Re: 64 pražských mučedníků

Citace:
... Řád sluhů Panny Marie (obyčejně servitů zvaný), který byl roku 1233 od 7 sv. otců na rozkaz samé rodičky Boží Panny Marie na hoře Senaru u Florencie založen, byl brzy od sv. Huga (jednoho z oněch sedmi zakladatelů) a zvláště ale od sv. Filipa Benici (+ 1285) v Rakousích a v Německu rozšířen a utěšeně tam kvetl. Karel IV. Vystavěl pro něj klášter v Praze, hlavním to městě Čech. Tento zbožný kníže totiž nebezpečně onemocněl a žádný prostředek nechtěl mu nikterak pomoci. Tu vzal své útočiště k divotvornému (od andělských rukou malovanému) obrazu zvěstování Panny Marie v kostele servitů ve Florencii a přislíbil, že, jestli se uzdraví, v Praze ku cti zvěstování Panny Marie kostel a klášter pro řád Servitů vystavěti dá. Sotva tento slib učinil, pozoroval nápadné ulevení a byl v krátkém čase úplně zdráv. By nyní slavnému slibu svému dostál, šel roku 1360 dne 24. Března (v předvečer svátku zvěstování Panny Marie) s velikým zástupem do Slupu na úpatí Vyšehradu v novém městě Pražském, vykopal vlastníma rukama zem a položil základ k nové budově. Stavba rychle pokračovala a po dokonání jejím byli tam Serviti slavnostně uvedeni.
...
Tu objevil se Žižka se svou zuřivou rotou před klášterem, dal řeholníkům vzkázati, by se zřekli své víry a přidali se k učení Husovu, neb jinak že je s kostelem i s klášterem spálí. Věrní sluhové Marianští jednohlasně odpověděli, že raději zemřou nežli by svou svatou víru zapřeli. Ihned byl oheň založen na rozích kostela a kláštera a brzy šlehaly zžírající plameny k nebesům. Oněch 64 vyznavačů odešlo do choru a radostně pěli „Te Deum“ na poděkování, že mohli za svou víru mučednickou smrt trpěti.
...
Mnoho památních listů bylo zničeno, ale nikdy nevyhasla ve věřícím lidu památka a úcta 64 mučedníků. V Sieně v klášteře servitův a ve většině klášteřích tohoto řádu byly obrazy těch mučedníků zhotoveny a uctívány.
...
Tiskem J. Steinbrenera ve Vimperku.
Nákladem mar. družstva nakladatelského v Jinomosti

František Ekert v Posvátných místech král. hl. m. Prahy má u kostela Zvěstování P. Marie na Trávníčku v poznámce pod čarou: V Topografii Schallerově IV.224 nalézá se listina bratra tohoto řádu Gerarda, psaná v klášteře Storberském v Sasku dne 30. listop. 1420, v níž tvrdí se, že bylo prý r. 1420 v klášteře na Trávníčku od Husitů upáleno 64 Servitů, kteříž právě kapitolu zde odbývali. Avšak listina ta jest rozhodně původu novějšího. Mluviť se v ní např. též o Sirotcích, jichž jméno poprvé se r. 1424 vyskytuje! O tomto upálení píše též Beckovský v I. dílu Poselkyně LI. 561.
Rovněž tak Milan M. Buben v Encyklopedii řádů a kongregací v českých zemích III.2: Dne 30. 6. 1420 klášter zničili Pražané s Tábority.
Řeholníkům se patrně podařilo včas uprchnout, nejspíše do Itálie. Později vyskytly se zprávy, že během husitského řádění bylo 64 servitů upáleno, ale toto tvrzení nelze ověřit.

Autor:  Iohannes Cladis [ 12.01.2011 - 22:41 ]
Předmět příspěvku: 

Myslím, že tuto záležitost lze pojmout i obecněji:
K všemožným excesům na obou stranách za husitských válek bez nejmenšího sporu docházelo.
Ale jak při zoufalém nedostatku autentických pramenů odpovědně rozlišit, co je realita, co je mírně a co silně zveličeno a co je naprostý výmysl pozdějších fabulátorů?

Autor:  Napo_Leon [ 13.01.2011 - 07:24 ]
Předmět příspěvku: 

Iohannes Cladis píše:
Ale jak při zoufalém nedostatku autentických pramenů odpovědně rozlišit, co je realita, co je mírně a co silně zveličeno a co je naprostý výmysl pozdějších fabulátorů?

Lze to zjistit alespoň částečně na základě kritického rozboru pramenů :wink: Což jsi například učinil již výše v dobrém příspěvku. Pokud se údaj o upálení 64 servitů z kostela Zvěstování P. Marie na Trávníčku nevyskytuje v žádné soudobém pramenu, neznamená to něco? :D

Autor:  Jiří Motyčka [ 14.01.2011 - 12:34 ]
Předmět příspěvku:  obléhání Vyšehradu od Slupu

Citace:
... By nyní slavnému slibu svému dostál, šel roku 1360 dne 24. Března (v předvečer svátku zvěstování Panny Marie) s velikým zástupem do Slupu na úpatí Vyšehradu v novém městě Pražském, vykopal vlastníma rukama zem a položil základ k nové budově. Stavba rychle pokračovala a po dokonání jejím byli tam Serviti slavnostně uvedeni...
Ještě mi dovolte nepatrnou poznámku.
U (klášterního) kostela Panny Marie Na Trávníčku (dnešní ulice Na Slupi) měli husiti zřízeno palebné postavení s dvěma praky a jedné velkorážní pušky a na podzim
r. 1420 také odtud osřelovali obležený Vyšehrad.
Takže v té době musel být klášter už "mimo provoz" ...

Autor:  Iohannes Cladis [ 17.01.2011 - 00:16 ]
Předmět příspěvku:  Re: obléhání Vyšehradu od Slupu

Jiří Motyčka píše:
U (klášterního) kostela Panny Marie Na Trávníčku (dnešní ulice Na Slupi) měli husiti zřízeno palebné postavení s dvěma praky a jedné velkorážní pušky a na podzim r. 1420 také odtud osřelovali obležený Vyšehrad.
Takže v té době musel být klášter už "mimo provoz" ...

Podle jedné teorie odtud tenkrát vystřelili i ten tzv. čertův sloup, což měl být údajně pilíř z tohoto kostela.
Mně se to však nezdá, jednak je kostel dochovaný a žádný sloup v něm nechybí a dále gotický sloup by měl být profilovaný, avšak čertův sloup je hladce kulatý.
Mimochodem - kostel P. Marie na Trávníčku dnes slouží pravoslavné církvi.

Autor:  odpurce paleni v sudech [ 21.01.2011 - 01:30 ]
Předmět příspěvku:  Re: pátá kolona

Nezajímáte se někdo o konec Opatovického kláštera?

Autor:  Jiří Motyčka [ 21.01.2011 - 12:39 ]
Předmět příspěvku:  Re: pátá kolona

odpurce paleni v sudech píše:
Nezajímáte se někdo o konec Opatovického kláštera?
Dovolím si připomenout pouze husitskou éru. Pak už (snad?) klášter benediktinů obnoven nebyl ...

CV Diviše Bořka z Miletínka:
http://www.husitstvi.cz/ro9.php

Jan Městecký z Opočna:
viewtopic.php?p=7442#p7442
viewtopic.php?p=4040#p4040

legenda: :-)
viewtopic.php?p=1824#p1824 ...

Autor:  Jiří Motyčka [ 22.09.2014 - 14:41 ]
Předmět příspěvku:  Velehrad

12. ledna 1421 se fanatičtí radikálové z "nového Tábora" v Nedakonicích a další ozbrojenci zmocnili kláštera cisterciáků ve Velehradě. Sedm mnichů v čele s opatem Janem bylo upáleno, dále pak byli usmrceni dva konvrši (laičtí mniši) a číšník piva. Husiti vyrabovali klášterní sklepy a pak klášter zapálili, přičemž vzala za své i knihovna. Zbytek mnichů z Velehradu uprchl do Uherského Hradiště. Opět tedy není pravdou, jak někteří rádi zdůrazňují, že byli zabiti všichni mniši z kláštera.
O této neblahé události nám zanechal zprávu umírněný husita, kronikář Vavřinec z Březové, který radikály odkudkoli neměl rád.

Autor:  Jiří Motyčka [ 08.08.2016 - 11:42 ]
Předmět příspěvku:  poznání ...

Chcete-li se dozvědět, proč husité tak nenáviděli kláštery, přečtěte si laskavě známý román "Jméno růže" světově proslulého spisovatele Umberta Eca. A to se děj románu odehrává 100 let před vypuknutím husitské revoluce. :!:
Po přečtení tohoto úžasného a strhujícího Ecova díla možná lépe pochopíte, proč husiti likvidovali kláštery, mnohdy oplývající nekřesťanským bohatstvím, ohněm i mečem jako "peleše lotrovské". Zároveň je však v rámci vyváženosti dodat, že kláštery byly zároveň místy, kde se dařilo písemnictví, iluminaci, knihovnictví, různým druhům řemesel a v neposlední řadě i náznakům vědeckého poznání. I to je z románu patrné.
BTW. V románu se setkáte i s postavou inkvizitora Bernarda Guiho, podle něhož si zvolil nick jeden z našich bývalých kontroverzních přispěvatelů.

Nebude-li se vám chtít do čtení, můžete shlédnout film natočený podle tohoto románu v hlavní roli se Sirem Seanem Connerym. :wink:

Autor:  Jiří Motyčka [ 15.08.2016 - 14:57 ]
Předmět příspěvku:  ještě k Hradišti z dřívější doby ...

Husitská posádka z Oder pod vedením Smila z Moravan na Malenicích přepadla v noci z 2. na 3. květen 1432 premonstrátský klášter v Hradišti u Olomouce. Při tomto nočním přepadu byla část mnichů usmrcena, opat Václav Hřivňáč byl uvězněn na Odrách a za propuštění se musel vykoupit tučným výkupným ve výši 1000 kop grošů. Klášter Hradiště byl pobořen.

JM tady píše:
10. října 1468 se vzdala obklíčená Poděbradova posádka v klášteře v Hradišti u Olomouce za příslib svobodného odchodu. Po odchodu husitské posádky byl klášter obsazen vojáky Matyáše Korvína ...

Autor:  trener [ 25.08.2016 - 10:23 ]
Předmět příspěvku:  Re: Husité vs. kláštery

Citace z dnešní diskuse na internetovém deníku Neviditelný pes:
" Kristapana, nechte byt ty :
Autor: P. Sulc Datum: 25.8.2016 6:19

''atatecne husity''. To byly lupicske, zfanatisovane bandy, ktere nicily hodnoty, vypalily stovky klasteru, vrazdily lidi, to byla prava doba temna. A stavovske povstani? S tim nemel narod co delat, ten fachcil na panskych polich, az z nej howwna strikala. Ti povstalci, to byli vetsinou Nemci, lakotni, kde si kazdy hral na svem pisecku a kterym se nechtelo platit ne narodni, ale zoldnerskou armadu po tom, , kdyz Smiricky, hlavni zdroj penez, zemrel. Nechte tech vlasteneckych Palacko Jiraskovskych kecu, ted uz vychazeji poradne knihy, zabyvajici se historii tech dob."

Nedalo mi to a pátral jsem na netu po celkovém počtu klášterů u nás na začátku husitských válek. Dovedlo mne to samozřejmě sem :thumbup: Tedy 219 klášterů, z nichž 170 podlehlo zkáze. K tomu bych měl ovšem několik otázek:
1)Kláštery podlehlé zkáze - jsou sem započítány i ty, které řeholníci opustili. Takže se dá předpokládat, že část z nich se po ukončení bojů opět zprovoznila? (Pokud ovšem jejich klášterní statky nerozdal král Zikmund svým věrným :lol: )
2)Kláštery podlehlé zkáze - kolik z nich prokazatelně zničili husité? O tom, že kláštery nikdy nešetřil nikdo máme dostatek dokladů z doby předhusitské (například Zbraslavská kronika) i pohusitské (třicetiletá válka apod.).
3)"Podle katolicky orientovaných historiků podlehlo na teritoriu českých zemí (míněn rozsah nynější ČR) během husitské revoluce zkáze 170 klášterů, což by se rovnalo 77 % všech konventů." Je nějaký "mírně nezaujatější" rozbor?

Stránka 5 z 6 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/