www.husitstvi.cz
http://www.husitstvi.cz/forum/

Petr Chelčický
http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?f=25&t=568
Stránka 1 z 2

Autor:  Ježek [ 07.10.2007 - 18:59 ]
Předmět příspěvku:  Petr Chelčický

Život tohoto myslitele je zahalen tajemstvím, něco lze odvodit z jeho díla. Předpokládá se, že byl nižší šlechtic, nechodil na universitu, ovšem číst a psát se naučil. Neznal tedy mnoho literárních děl, prakticky se odkazuje pouze na Bibli. Mohl být zhruba stejně starý jako MJH, zemřel někdy krátce po založení Jednoty bratrské, ani to se přesně neví. F.M. Bartoš jej ztotožnil s Petrem Záhorkou se Záhorčí - před tím se objevili i teorie, že byl sedlák, svěc et c.

Literárně činý byl až od počátku 20. let 15. st. do své smrti. Svojí filosofií se velice jasně vyhranil nejenom proti katolíkům, ale i pražanům i táborům. K táborům měl nejblíže, přesto s nimi v klíčových náboženských otázkách nesouhlasil. Proto tento radikál zůstal po celou revoluci osamocen, žádné křídlo se mu vytvořit nepodařilo. Jeho myšlenky inspirovaly Jednotu bratrskou, později od nich Jednota částečně ustoupila.

Ve svých dílech Postila, Síť víry pravé, O trojím lidu a td. isoluje jedince ze všech společenských vazeb, jedině tak může dosáhnout spasení.
Odmítá společnost, systém, učení o trojím lidu, protože společnost, která se označuje jako křesťanská, v jeho očích křesťanská již dávno není, o tehdejší hierarchii se Bible nezmiňuje, podobné hierarchie mají i nekřesťanské civilisace. Je zásadně pro sekularisaci církve, ovšem nesouhlasil s tehdejšími praktikami.

Zásadní je jeho odmítnutí násilí, to je ale třeba chápat v dobovém kontextu. Rozhodovat o trestu a trestat má pouze Bůh, ne lidé, lidé hříšní a lidé pomýlení Antikristem, většina činů je na tomto (tehdejším) světě špatných, ale člověk je velmi těžce dokáže rozlišit.

Chelčický svým dílem a především "nenásilím" ovlivnil Tolstého, Ghandiho a M.L. Kinga. Odkazuje naň i TGM, ten ovšem proti tomu staví vytrvalé odporování zlu.

Autor:  Sabin [ 09.10.2007 - 09:22 ]
Předmět příspěvku:  Re: Petr Chelčický

Ježek píše:
Zásadní je jeho odmítnutí násilí, to je ale třeba chápat v dobovém kontextu. Rozhodovat o trestu a trestat má pouze Bůh, ne lidé, lidé hříšní a lidé pomýlení Antikristem, většina činů je na tomto (tehdejším) světě špatných, ale člověk je velmi těžce dokáže rozlišit.

Otázka zda pravý křesťan může vést otevřený boj, byla řešena hned v prvopočátcích husitské revoluce. Na tento dotaz Táborů, bylo mistry Pražské univerzity odpovězeno, že křesťan může pozvednout meč pouze z důvodu obrany víry.
S tímto názorem však Chelčický nesouhlasil. Z jeho pohledu bylo hříchem prolití krve kresťana i v sebeobraně.
Otázka zní jestli tento postoj zastával z humanitního hlediska na celé lidstvo (křesťany, židy, muslimy, atd.) nebo pouze na souboj křesťana s křesťanem.

Autor:  Jiří Motyčka [ 09.10.2007 - 17:28 ]
Předmět příspěvku:  Re: Petr Chelčický

Ježek píše:
...Odkazuje naň i TGM, ...
..o tomto, o vztahu Palackého k Chelčickému i k Jednotě a vůbec o husitství, s nímž se paralelně vyvíjelo i učení Chelčického a o základech, na nichž stojí Jednota bratrská najdete také ZDE ...

Autor:  Ježek [ 09.10.2007 - 19:28 ]
Předmět příspěvku:  Re: Petr Chelčický

Sabin píše:
Otázka zní jestli tento postoj zastával z humanitního hlediska na celé lidstvo (křesťany, židy, muslimy, atd.) nebo pouze na souboj křesťana s křesťanem.
To nebylo humanitní hledisko, u jeho "následovníku" již ano. U něj to byl výklad Bible.
Myslím, že situaci jiných náboženství zde neřešil. Na příkladu jiných náboženství ukazoval, že hierarchie jeho (evropské společnosti) není společností křesťanskou.

Autor:  Sabin [ 11.10.2007 - 09:34 ]
Předmět příspěvku:  Re: Petr Chelčický

Ježek píše:
Na příkladu jiných náboženství ukazoval, že hierarchie jeho (evropské společnosti) není společností křesťanskou.

Myslíš, že nesouhlasil se středověkým pohledem na rozdělení společnosti na trojí lid?

Autor:  Ježek [ 13.10.2007 - 20:50 ]
Předmět příspěvku:  Re: Petr Chelčický

Sabin píše:
Myslíš, že nesouhlasil se středověkým pohledem na rozdělení společnosti na trojí lid?

Ano, ten systém, jež není popsán v Písmu svatém, nemůže vést z tohoto důvodu ke spasení. Je tedy dílem ďábla a je v ní prosycen Antikrist. Ostře se vyjdařuje proti vyšším vrstvám, které dle něj vnutili zlo svým poddaným.
Možnost spasení vidí v "beztřídní" společnosti křesťanů, kde bude každý hledat svoji cestu ...

Autor:  Sabin [ 15.10.2007 - 08:23 ]
Předmět příspěvku:  Re: Petr Chelčický

Ježek píše:
Ano, ten systém, jež není popsán v Písmu svatém, nemůže vést z tohoto důvodu ke spasení. Je tedy dílem ďábla a je v ní prosycen Antikrist. Ostře se vyjdařuje proti vyšším vrstvám, které dle něj vnutili zlo svým poddaným.
Možnost spasení vidí v "beztřídní" společnosti křesťanů, kde bude každý hledat svoji cestu ...

V tomto názoru se tedy rozcházel s Mistrem Janem, ze kterého jinak vycházel. Na druhou stranu zároveň nenáviděl Tábority, kteří přitom tento beztřídní systém prosazovali (alespoň 1.rok vznikajícího Tábora). Zajímavá "fylosofická schizofrenie".

Autor:  Ježek [ 18.10.2007 - 21:45 ]
Předmět příspěvku:  Re: Petr Chelčický

Sabin píše:
V tomto názoru se tedy rozcházel s Mistrem Janem, ze kterého jinak vycházel.

V otázce trestu smrti také. Chelčický snad jako první v naší civilisaci jej zavrhl ...

Autor:  Jiří Motyčka [ 18.10.2007 - 22:31 ]
Předmět příspěvku:  Re: Petr Chelčický

Ježek píše:
...V otázce trestu smrti také. Chelčický snad jako první v naší civilisaci jej zavrhl ...
Zajímavý a veledůležitý postřeh (!), zvláště, když si uvědomíme, v které době byl Chelčického názor vysloven. :idea:
To si totiž málokdo v současné době, kdy stále "občas" zaslechneme zprávu o oprátce, elektrickém křesle, či smrtící injekci, uvědomí...

Autor:  Sabin [ 19.10.2007 - 12:46 ]
Předmět příspěvku:  Re: Petr Chelčický

Ježek píše:
V otázce trestu smrti také. Chelčický snad jako první v naší civilisaci jej zavrhl ...

Nezapomeňme ale také na to, že když strovnáte smolné knihy před husitskou revolucí a během ní, tak trestů smrti nebo těžkých ublížení na zdraví za různé zločiny, bylo během revoluce extrémně méně. Tělesné tresty za některé zločiny byly dokonce zakázány, jako neadekvátní.

Autor:  Kolssteyn [ 19.10.2007 - 15:08 ]
Předmět příspěvku:  Re: Petr Chelčický

Sabin píše:
..trestů smrti nebo těžkých ublížení na zdraví za různé zločiny, bylo během revoluce extrémně méně...
Tam bych to bral jako neobjektivní srovnání vzhledem k tomu, že během husitských válek standartně nefungovaly zemské soudy, nevedly se oficiální zápisy převodů majetku apod.
Jen v některých chvílích byly zřízeny vyšetřující komise, jejichž činnost se dochovala třeba v některých popravčích knihách. Ale stabilní trestně-právní systém tehdy nefungoval.
Ani nebyl čas zaznamenávat nějaké lidské ztráty během různých půtek a válečných šarvátek... a spravedlonost se často promítala do rukou, jež držely ostřejší meč.

Autor:  Sabin [ 19.10.2007 - 15:19 ]
Předmět příspěvku:  Re: Petr Chelčický

Kolssteyn píše:
Ani nebyl čas zaznamenávat nějaké lidské ztráty během různých půtek a válečných šarvátek... a spravedlonost se často promítala do rukou, jež držely ostřejší meč.

Samozřejmě že ztráty na lidských životech během vojenských střetnutí se v tomto případě "nezohledňovali", ale každé město mělo řádně zvolené konšele a úředníky, kteří museli vést oficiální úřední záznamy. Sice bylo České království více méně neustále ve válce, ale anarchie zde nevládla.

Autor:  Kolssteyn [ 19.10.2007 - 15:24 ]
Předmět příspěvku:  trestně-právní systém

Sabin píše:
...každé město mělo řádně zvolené konšele a úředníky, kteří museli vést oficiální úřední záznamy. Sice bylo České království více méně neustále ve válce, ale anarchie zde nevládla.
To sice nevládla, ale mnoho úředních záznamů se opět začalo vést až po válce, proto trochu pochybuji, že takové srovnání může být objektivní, jelikož by při běžném neválečném období bylo srovnávacích záznamů mnohem více. :)

Autor:  Ježek [ 19.10.2007 - 16:51 ]
Předmět příspěvku:  Re: Petr Chelčický

Sabin píše:
Nezapomeňme ale také na to, že když strovnáte smolné knihy před husitskou revolucí a během ní, tak trestů smrti nebo těžkých ublížení na zdraví za různé zločiny, bylo během revoluce extrémně méně. Tělesné tresty za některé zločiny byly dokonce zakázány, jako neadekvátní.

Během revoluce se řešily podstatnější problémy, než drobné krádeže. Já bych to také moc nesrovnával ...
Chelčického tvorba začíná zhruba rokem 1420, on odsuzuje i tresty v husitských Čechách, i když určitě i situaci předtím.

Autor:  Jiří Motyčka [ 25.01.2010 - 18:08 ]
Předmět příspěvku:  traktát O trojím lidu - úvod

Ježek píše:
Sabin píše:
Myslíš, že nesouhlasil se středověkým pohledem na rozdělení společnosti na trojí lid?
Ano, ten systém, jež není popsán v Písmu svatém, nemůže vést z tohoto důvodu ke spasení ...
Teorii "o trojím lidu" vygeneroval středověk a je pravdou, že o něčem podobném se v Bibli nepíše. Jistěže různí exegeti (vykladači Písma) by našli v Bibli texty, které odkazují na vztahy a povinnosti jednotlivých společenských vrstev v učení o trojím lidu, ale text, z něhož by se nechalo přímo odvodit toto členění společnosti, bychom zde velice obtížně hledali.
V Písmu Nového zákona je však proslulá 13. kapitola z epištoly apoštola Pavla Římanům (její citaci najdete zde - zeleně zvýrazněmý text), která jakoby předurčovala vztah mezi světskou mocí a poddanými. Učení o trojím lidu se staletími "vycizelovalo" do výsledné podoby a rezignací na jakoukoli jeho změnu zafixovalo tak, že až na marginální výjimky se snahy po kritické korekci této teorie takřka neobjevovaly.
To se zásadním způsobem změnilo až když se na dějinné scéně objevil svérázný pozdně středověký myslitel Petr Chelčický. Ale i on se musel vyrovnat s onou výše uvedenou 13. kapitolou Pavlova listu Římanům.

Chelčického traktát O trojím lidu byl určen nejspíše Mikuláši z Pelhřimova nebo možná Markoldovi ze Zbraslavic. Na návrh v traktátu nejmenovaného kněže se Chelčický rozhodl svůj kritický názor na "rozdělení trojího lidu" předložit písemně, protože chtěl poněkud obšírněji a podrobněji svoje stanovisko zdůvodnit s akcentem na světský stav. Neopomine ani stav duchovní a stav prostého lidu a jako červená nit se traktátem táhne analýza oprávněnosti "moci" vůbec.

Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/