www.husitstvi.cz
http://www.husitstvi.cz/forum/

Jan Želivský
http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?f=25&t=849
Stránka 3 z 3

Autor:  Dáša Nová [ 17.11.2010 - 02:01 ]
Předmět příspěvku:  Kde je pochován JŽ

Ještě jsem se na to morbidní téma dívala do Husitských válek od K.V.Zapa:
JŽ byl sťat 9.3. na svátek Cyrila a Metoděje na radnici, kam šel ráno po mši a ještě ten den ukazovali hlavu po Praze. Ale hned ''nazejtří'' 10. března k večeru byl pohřeb u P.M.Sněžné...

''...tu vyzdvihli tělo kněze Jana, a ku hrobu pod kazatelnou je nesli, zpívajíce: 'Veselý nám den nastal!'... až do konce. Tu se opět strhl nářek nevýslovný, a veliký dav lidu k němu se tlačil. A jeden kněz, vzav hlavu kněze Jana, vstoupil s ní opět na kazatelnici, chtě lid něco potěšiti a napomenouti, aby pomněli a skutečně plnili, co jsou dobrého z té hlavy slýchali, jak podobně byl též kněz Jakub téhož dne již ráno učinil. Avšak ten kněz, vida přílišný zmatek lidu, nemohl k nim slova promluviti; neboť bylo tak veliké zarmoucení lidu, že některé osoby v kostele omdlévaly a jako mrtvé ven vyneseny býti musily, a některé prý se zbláznily, na ložích ležíce a nemocny jsouce. A tak to tělo pod kazatelnou pochovali, na kteréž nebožtík prý tolik věrné pravdy byl lidu zvěstoval.''

Takže při pohřbu byla hlava s tělem, tedy alespoň to tam je tak psáno.
Také jsem si i jinde všimla, jak často se ve spojení s JŽ objevuje slovo ''chátra''.

Na té bustě na Staroměstské radnici JŽ vypadá spíš jako nějaký archanděl, ale hodí se to tam, jakoby to bylo inspirované podle Petra Parléře na katedrále sv.Víta.

Autor:  Iohannes Cladis [ 17.11.2010 - 09:16 ]
Předmět příspěvku: 

Začalo to takto:
A tu brzo některý bratr nalezl hlavu kněze Jana, i vyběhl s ní z rathúzu a vběhl s ní na hromadu hnojovou a jal se jí lidu ukazovati. A uzřevše lidé hlavu kněze Jana, v taký křik a v taký pláč a v taký hřmot a v takovou žalost dali se, že já nevím, že by který člověk uměl to právě vypraviti. Janovy hlavy dosáhl nějaký robenec a běžel s ní pryč přes ulice s jakousi velmi divnou chtivostí.
Teprve pak tomu robencovi (výrostkovi) hlavu násilím sebral kněz Gaudentius, jak již popsal bratr.

Autor:  Dáša Nová [ 18.11.2010 - 22:15 ]
Předmět příspěvku:  Trest za popravu Jana Sádla

Něco podobného jako se stalo Želivskému, udělal předtím Jan Hvězda z Vícemilic Janu Sádlovi ze Smilkova, věrnému kališníkovi. Také ho vylákal do Prahy na radnici, kde byl popraven stejným způsobem...

Autor:  Jiří Motyčka [ 18.11.2010 - 22:44 ]
Předmět příspěvku:  Re: Trest za popravu Jana Sádla

Dáša Nová píše:
Něco podobného jako se stalo Želivskému, udělal předtím Jan Hvězda z Vícemilic Janu Sádlovi ze Smilkova ...

... k tomu upřesnění a další podrobnosti najdete tady (+ následující příspěvek) v tématu "moc světská vs. duchovní" ...

BTW. Právě z tohoto odkazu (možná více než z jiných) je patrné, jak je toto fórum s už více jak pěti sty tématy provázané.

Autor:  Dáša Nová [ 27.12.2010 - 02:40 ]
Předmět příspěvku:  video - defenestrace

Slavná 1. pražská defenestrace je původní český vynález, ale kdo byl asi tím vynálezcem?
Pokud byla akce skutečně plánována, tak nejspíše Jan Želivský a husité tak získávají další prvenství. :wink:

Tady je známá defenestrace v úryvku z filmu 'Jan Žižka':
http://www.youtube.com/watch?v=VlHbYpRM ... _embedded#! ...

... a zde text, obrázky a video z loňské rekonstrukce v Praze:
http://novomestskaradnice.cz/archiv_200 ... ence_2009/

Autor:  Jiří Motyčka [ 27.12.2010 - 12:14 ]
Předmět příspěvku:  Re: video - defenestrace

Dáša Nová píše:
Slavná 1. pražská defenestrace je původní český vynález, ale kdo byl asi tím vynálezcem?
Pokud byla akce skutečně plánována, tak nejspíše Jan Želivský a husité tak získávají další prvenství ...
S velkou mírou pravděpodobnocti blížící se jistotě byla akce naplánována - k tomu viz něco také tady.
Jiná věc je, jak je to s tím českým "vynálezem". Není jisté, zda součástí plánu bylo i vyhazování z oken, to mohla být spontánní akce vzešlá z dané situace na radnici a pak se bude onen "vynálezce", který poprvé vzkřikl: "Dolů z okna!", velice obtížně hledat.
BTW. Purkmistr, taky z okna vyhozený, se jmenoval Podvinský, nikoli Podivínský. :roll: :?

P.S.
Dáša Nová píše:
... a zde text, obrázky a video z loňské rekonstrukce v Praze:
http://novomestskaradnice.cz/archiv_200 ... ence_2009/
Povídání a fotky k této akci z loňského roku najdete také tady a v následujícím příspěvku ...

Autor:  Napo_Leon [ 28.12.2010 - 07:51 ]
Předmět příspěvku:  defenestrace

Dáša Nová píše:
Slavná 1. pražská defenestrace je původní český vynález, ale kdo byl asi tím vynálezcem?

Defenestrace není původním a již vůbec ne českým vynálezem. Byl to již Palacký, který upozornil, že pokud je z pramenů a záznamů známé, tak první opravdová defenestrace se odehrála roku 1378 v brabantském městě Leuven, kde zdejší měšťané vyhodili 13 radních z oken radnice. Dole již čekal rozbouřený dav. Brabantsko tehdy bylo součástí Lucemburského vévodství a vládl mu vévoda Václav, nevlastní bratr Karla IV., a tedy i nevlastní strýc našeho Václava IV. Tehdy byly udržovány četné styky mezi Čechami a Lucemburskem, takže nelze vyloučit, že se jakés takés povědomí nebo doslechnutí o defenestraci dostalo i do českého prostředí, kde se uchovalo po delší čas. Možné to je. :wink:

Každopádně defenestrace je akt lidové pomsty, kolektivní čin, kterým chtěl nejspíše Želivský dát najevo vůli lidu. Není vůbec náhoda, že se hrstka "statečných" českých pánů rozhodla roku 1618 takto odstranit místodržící a strhnout tak masu stavů na Pražském hradě a učinit je kolektivními viníky a zavázat je tak k dalším krokům na cestě vzpoury proti řádně přijatému a zvolenému králi (tehdy vlastně králům - Matyáš a Ferdinand II.), které se mnozí právem obávali... :wink:

Autor:  Jiří Motyčka [ 03.06.2011 - 20:01 ]
Předmět příspěvku:  Re: Trest za popravu Jana Sádla

Iohannes Cladis píše:
... Želivského zatčení, tak i celý rychloproces (vlastně justiční vraždu) na Staroměstské radnici ...
JM píše:
Dáša Nová píše:
Něco podobného jako se stalo Želivskému, udělal předtím Jan Hvězda z Vícemilic Janu Sádlovi ze Smilkova ...
... k tomu upřesnění a další podrobnosti najdete tady (+ následující příspěvek) v tématu "moc světská vs. duchovní" ...
Poprava Jana Sádla ze Smilkova byla totiž ve své podstatě taky justiční vraždou.
Proto jedním z několika důvodů, které vedly k popravě kazatele od Panny Marie Sněžné, byla i odplata za smrt nepochybně věrného husity Jana Sádla. Vykonavatelé této msty si proto vůbec nedělali starosti s tím, že Želivský byl na radnici Starého Města pražského zrádně vylákán, neboť obdobným způsobem byl Jan Sádlo ze Smilkova vlákán do Prahy ...

Autor:  swera [ 12.01.2015 - 13:58 ]
Předmět příspěvku:  Re: kněz Ambrož

No já nevim, já si spíš v souvislosti se Želivským vybavím vyhrocenou radikalitu a tvrzení jistého historika (jméno nezamlčuju, jen si ho nepamatuju), že Jenda Želivský nebyl zcela psychicky v pořádku. Co se popravy týče, tak je velice známá skutečnost, že Želivský prosadil za hejtmana Bzdinku a poměry které zavládly, se přestaly zamlouvat konšelstvu. Žižka s tím podle mě neměl nic společného. Ale i tak toho náš nejznámější jihočeský nižší šlechtic má "na triku" dost.

Autor:  Jiří Motyčka [ 12.01.2015 - 19:04 ]
Předmět příspěvku:  Re: kněz Ambrož

swera píše:
... já si spíš v souvislosti se Želivským vybavím vyhrocenou radikalitu a tvrzení jistého historika (jméno nezamlčuju, jen si ho nepamatuju), že Jenda Želivský nebyl zcela psychicky v pořádku ...
To je čirá spekulace, nevím, čím doložená.

swera píše:
... Ale i tak toho náš nejznámější jihočeský nižší šlechtic má "na triku" dost.
Ano!
Neméně "na triku" toho mají nepřátelé Žižky a husitů vůbec. :wink:

Autor:  Jiří Motyčka [ 27.12.2018 - 23:44 ]
Předmět příspěvku:  deska s Želivským na Staroměstské radnici

Farář CČSH František Tichý v tomto rozhovoru na otázku: "Některým lidem v Česku vadí pamětní deska na Staroměstské radnici v Praze, věnovaná husitskému knězi Janu Želivskému. Slyšel jste o tom?"
takto odpovídá:
To slyším poprvé. Jistě, Želivský byl velice radikální, podobně jako později Žižka, ale nebyl to radikál sociální, jak tvrdili komunisti, kteří se husitství trošku chopili. Jan Želivský byl radikál chiliastický, on očekával konec světa. Lidé si tehdy mysleli, že už už musí nastat konec světa, protože se jim zdálo, že to nemůže být horší: tři papežové, rozvrat v církvi, ostuda, hanba... Konec světa měl nastat v únoru 1420. Želivský byl radikál tohoto typu. Já bych rozhodně pamětní desku upomínající na jeho smrt, určitě víte, že ho popravili, nesundával. Je to přece součást naší historie. A husitská reformace, neříkám revoluce, slovo reformace je mi bližší, je jedním z nejzajímavějších momentů našich dějin.

Kdyby někdo čirou náhodou nevěděl o jakou pamětní desku se jedná, tak tady je:
Příloha:
Želivský-Praha Stm.radnice.jpg
Želivský-Praha Stm.radnice.jpg [ 65.35 KiB | Zobrazeno 1105 krát ]


upozornila: Dáša Nová

Autor:  Jiří Motyčka [ 17.09.2019 - 22:30 ]
Předmět příspěvku:  jeho socha

Kdyby chtěl náhodou někdo vědět, jak to přesně bylo s přemístěním sochy Jana Želivského od Novoměstské radnice v Praze do Želivi a kdy se to odehrálo, tak ať se podívá na tento film ...

Z filmu se divák také dozví, proč se s velkou mírou pravděpodobnosti hraničící s jistotou už nikdy socha Želivského do Prahy nevrátí. :cry:

Stránka 3 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/