www.husitstvi.cz
http://www.husitstvi.cz/forum/

Bakalářky, diplomky, disertace
http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?f=32&t=2586
Stránka 1 z 1

Autor:  Jiří Motyčka [ 24.04.2017 - 22:33 ]
Předmět příspěvku:  Bakalářky, diplomky, disertace

Diplomová práce Radka Brože - Snahy sirotků o ovládnutí severních Čech a Horní Lužice
vedoucí práce: Martin Šandera
anotace:
Cílem této DP je popsat vývoj vztahů mezi exponenty sirotčího a katolického tábora v daném regionu, dále zmapovat mocenské rozložení, tedy pozemkovou držbu v regionu na začátku a na konci daného období, popsat vývoj diplomatických a obchodních vztahů, zdokumentovat vojenské akce a v závěru zhodnotit význam působení Sirotků v severních Čechách.
Prameny a literatura: CDB, CDL, CDS, kroniky, městské knihy odborné práce R. Anděla, P. Čorneje, R. Jechta, F. Palackého aj.

http://theses.cz/id/9ta5hz/STAG69340.pdf

Autor:  Jiří Motyčka [ 27.01.2020 - 01:44 ]
Předmět příspěvku:  Bakalářky, diplomky, disertace

Součástí toho příspěvku je odkaz na bakalářskou práci Tadeáše Fišery
na téma
Skutečnost a mýty – fakta a literatura.
Husitský hrdina, válečník a hejtman Jan Roháč z Dubé ve světle historie a historických příběhů


Podrobnosti s možností stažení celé bakalářky v PDFku: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/111460

anotace:
Jan Roháč z Dubé byl jedním z posledních husitských hejtmanů v zemích Koruny české, který se postavil na odpor proti císaři Zikmundovi. Jeho životní příběh se stal předmětem mnoha historických, literárních i uměleckých zpracování. Primárním cílem této práce však nebude další popis historických událostí přelomu 14. a 15. století, ale proměna obrazu husitského hejtmana Roháče z Dubé od konce jeho života (1437) až do počátku 21. století, tzv. druhý život. Do této kategorie patří nejen idealizace osobnosti Jana Roháče jako věrného Čecha a straníka radikálního křídla husitů, ale také obraz zkušeného válečníka účastnícího se řady velkých husitských bitev i Roháčova exemplární exekuce. Vedle historických narativních pramenů bude mezi informační zdroje práce patřit také historická beletrie, poezie, dobové písně, divadelní dramata i filmová zpracování, jako např. film natočený v roce 1947 režisérem Vladimírem Borským. (https://husitstvi.cz/multimedia/husitstvi-ve-filmu)

Autor:  Jiří Motyčka [ 13.02.2020 - 12:53 ]
Předmět příspěvku:  Martin Lupáč

Diplomová práce Adama Pálky, absolventa Masarykovy univerzity v Brně,
na téma
Super responso Pii pape Martina Lupáče jako historický pramen

Podrobnosti s možností stažení celé bakalářky v PDFku: https://is.muni.cz/th/xk0x1

Anotace:
Předkládaná práce se zabývá pasážemi z díla Super responso Pii pape Martina Lupáče (1462), v nichž jsou popsány rozličné události vztahující se k dějinám husitské revoluce a basilejského koncilu. Tyto části jsou zanalyzovány a srovnány s jinými historickými prameny, jež jsou k dané problematice relevantní. Na základě tohoto rozboru se práce pokouší určit, do jaké míry je Lupáčovo vyprávění věrohodné, přičemž jsou zohledněny faktory, jež mohly být zodpovědné za nepřesné údaje objevené v textu. Lupáčova polemika je tudíž představena nikoliv z teologického úhlu pohledu, nýbrž jakožto historický pramen, jenž se věnuje období mezi lety 1414–1437 a je z velké části záznamem autorových vzpomínek na významné události této epochy.

Lupáč v Rejstříku osob na tomto webu: https://husitstvi.cz/rejstriky/rejstrik-osob/martin-lupac-z-chrudimi

A zde naleznete vlákno o Lupáčovi na tomto DF: http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?f=25&t=801

Autor:  Bratrík ze Slovenska [ 10.05.2020 - 15:56 ]
Předmět příspěvku:  Konrad Ziółkowski - Husyckie wojska polne

Snáď toto dielko poteší.... :)

Konrad Ziółkowski - Husyckie wojska polne. Ksztalt i organizacja armii
(Husitská polní vojska, forma a organizace armády - disertační práce)

Niniejsza praca analizowac bedzie nie tylko przebieg przemian organizacyjnych w wojskowosci husyckiej, prowadzacych do wyksztalcenia wojsk polnych oraz ich pozniejsza dzialalnoscia militarna w trakcie rewolucji husyckiej. Ramy chronologiczne przyjete w pracy obejmuja natomiast caly okres konfliktu, od jego poczatkow z jesieni 1419 roku do czasu likwidacji ostatnich garnizonow husyckich poza granicami Krolestwa Czeskiego, latem 1435 roku.

Tato práce bude nejen analyzovat průběh organizačních změn v husitské armádě, které povedou k vytvoření polních jednotek a jejich následným vojenským činnostem během husitské revoluce. Chronologický rámec přijatý v práci pokrývá celé konfliktní období, od jeho počátků na podzim 1419 až po likvidaci posledních husitských posádek mimo Českou republiku, v létě roku 1435.

https://ru.b-ok2.org/book/3378176/ce9c7d
Příloha:

Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/