Právě je 01.03.2021 - 06:40

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: papežka Jana
PříspěvekNapsal: 20.12.2014 - 12:27 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8022
Bydliště: Athény východních Čech
Veskrze negativního příkladu zvolení papežky Jany se Hus dovolává v sedmé kapitole, kde autor traktátu mj. zpochybňuje kanonickou tezi, která zní: "Totoť jest svatá a apoštolská matka všech církví, církev Kristova, o níž je dokázáno, že milostí Boha všemohoucího nikdy nezbloudila od stezky ustanovení apoštolského ani nepodlehla nakažena novotami kacířskými."
Této tezi bylo jistě v Husově době obtížné uvěřit po neblahých zkušenostech s třemi papeži, v přepychu žijícími kardinály i biskupy a faráři mnohoobročníky, kteří se oddávali smilstvu se svými konkubínami a provozovali svatokupectví ve velkém.

Hus tedy v této souvislosti o "papežce Janě" píše:
"Zde nemůže se rozuměti kterýkoli papež se svým shromážděním kardinálů. Neboť oni jsou častěji poskvrnění křivým klamáním a hříchem, jako za času papeže, anglické to ženy, která se jmenovala Anežka. Jak tedy zůstala vždy neposkvrněna ona římská církev, onen papež Jan-Anežka, která porodila, a jeho kolegium?", ptá se Hus a dodává: "A stejný jest důvod i o jiných papežích, kteří byli kacíři a sesazeni pro mnohonásobné výstřednosti (viz např. Jan XII. - pozn. JM)."

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: papež a kardinálové I.
PříspěvekNapsal: 15.01.2015 - 18:48 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8022
Bydliště: Athény východních Čech
Dalším závažným problémem, který Hus v tomto traktátu řeší, je otázka římského biskupa (papeže) a jeho kolegia kardinálů.
Hus se ještě také v sedmé kapitole zamýšlí nad tím, zda církev římská jest svatá matka církev katolická, nevěsta Kristova nebo zda římská církev je tou církví, jejíž hlavou jest papež a tělo kardinálové.
Tuto sofistikovanou úvahu Hus rozvádí a končí tezí, že "... ani papež není hlava, ani kardinálové nejsou celé tělo obecné svaté církve katolické". A dodává: "Neboť jen Kristus jest hlava té církve a jeho předzřízení (viz předchozí příspěvky – pozn. JM) jsou její tělo, a kterýkoli z nich její úd, neboť jediná jest osoba s Kristem Ježíšem tato jeho nevěsta."

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: 12. kapitola
PříspěvekNapsal: 23.01.2015 - 18:51 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8022
Bydliště: Athény východních Čech
Ve dvanácté kapitole Hus podrobně analyzuje, proč za nejsvětějšího a nejvyššího římského biskupa považuje Ježíše Krista a dokazuje to jednak biblickými citáty a druhak citacemi církevních otců, když mj. tvrdí, že …
"On pase ovce své slovem i příkladem a pokrmem svého těla. Avšak toto vše činí se své strany bezvadně, neboť jest biskup svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyšší učiněn nad nebesa. On jest biskup držící nejvýše stráž nad stádem svým, poněvadž nespí ani nedříme ostříhaje Izrael. On jest biskup, který nám připravil snadnou cestu do vlasti. On jest papež, poněvadž jest podivuhodné kníže pokoje, otec budoucího světa.

Býti poddánu římskému biskupovi
(papeži – pozn. JM) jest každému lidskému stvoření nevyhnutelno ke spáse. Ale není jiného takového biskupa, leč sám Pán Ježíš Kristus, biskup náš."

A dále na příkladu papeže Klimenta dokládá, že papež nemůže rozkazovati andělům, nebeským to stvořením "… aby duši putujícího do Říma za odpustky, zemře-li, osvobozenou od očistce uvedli do věčných radostí."
A soudobé biskupy kritizuje mj. i těmito slovy: "... nynější biskupové, kteří bez mravů ctností v pouhém jménu se honosí, předstírajíce, že z důvodu úřadu nebo důstojnosti církevní náleží jím jméno svatostí."

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: papež a kardinálové II
PříspěvekNapsal: 27.01.2015 - 18:48 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8022
Bydliště: Athény východních Čech
Níže uvedené dlouhé tlachání lžidoktorů připisuje Hus ve 13. kapitole mj. také svému učiteli Stanislavu ze Znojma, který byl zastrašen mocí římské kurie:
"1. Papež jest hlava svaté římské církve.
2. Sbor kardinálů jest tělo svaté římské církve.
3. Papež jest zjevný a pravý nástupce knížete apoštolů Petra.
4. Kardinálové jsou zjevní a praví nástupcové sboru ostatních apoštolů Kristových.
5. K řízení církve na celém světě musí povždy trvati takovíto zjevení a praví nástupcové v takovém úřadě knížete apoštolů Petra a ostatních apoštolů Kristových.
6. Nemožno nalézti nebo dáti na zemi jiné takové nástupce, než papeže, jenž jest hlava, a sbor kardinálů, jenž jest tělo církve římské.
"

Jistě si někteří dovedou docela dobře představit, co asi znamenalo pro vrcholné představitele tehdejší římské církve, že si Hus dovolil výše uvedené teze, zejména první čtyři, zpochybňovat, když tvrdil, že "… žádný z oněch šesti bodů není pravda poznaná smyslem tělesným, neb nalezená neklamným rozumem, nebo poznaná zjevením, aneb položená v písmě božím. A proto žádná ze šesti bodů není pravda, která v náboženství Kristově má býti následována."
Tak to je tedy síla! Víme, že zejména první čtyři teze nemají oporu v Písmu, ale kdyby se tady na fóru nacházel nějaký katolík, tak by nám možná "vysvětlil", že se naopak mýlil Hus. Aby svou argumentaci Hus podepřel, dovolává se ještě sv. Augustina. Hus rozvádí úvahu o tom, že by oněch šest bodů platilo leda v případě, kdyby "lžidoktorům" byly zjeveny Bohem. A to Hus popírá.
K bodu č. 1 Hus mj. dodává: "Žádný papež není nejdůstojnější osoba církve katolické vedle Krista a tedy žádný papež není hlava oné církve katolické vedle Krista." Tedy za předpokladu, že římská církev je nevěstou Kristovou a jen na něm je vystavěná.

zvýraznění: autor příspěvku

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: papež a kardinálové III
PříspěvekNapsal: 02.02.2015 - 19:12 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8022
Bydliště: Athény východních Čech
v předchozím příspěvku se píše:
"... 2. Sbor kardinálů jest tělo svaté římské církve.
3. Papež jest zjevný a pravý nástupce knížete apoštolů Petra.
4. Kardinálové jsou zjevní a praví nástupcové sboru ostatních apoštolů Kristových.
...
"
V kapitole 14. se Hus zabývá zejména body 2 a 4.
Ještě se vrací v některých úvahách k bodu 3., když tvrdí, že "papež není zjevný a pravý nástupce knížete apoštolů Petra, žije-li v mravech protivných Petru, a vyhledává-li lakomství; pak jest náměstek Jidáše Iškariotského, který miloval mzdu nepravosti, prodávaje Ježíše Krista."
To byla velice aktuální a srozumitelná připomínka papežského fiskalizmu.

K bodům č. 2 a 4 Hus dodává: "A stejně patrně nejsou kardinálové zjevní a praví nástupcové sboru ostatních apoštolů Kristových, leč by žili v mravu apoštolů, zachovávajíce přikázání a rady Pána našeho Ježíše Krista.

Protož jestliže kardinálové shromažďují a směňují církevní obročí a sami nebo skrze jiné přijímají peníze za prodej jich a tak rozkošnicky požírají a stravují majetek chudých, ale nečiní zázraků, ani nekáží lidu slovo boží, ani se zbožně nemodlí, ani neposkytují náhrady za jáhny, které ustanovují apoštolové v 6. kap. 'Skutků'
(Sk 6, 2-6 – pozn. JM), poněvadž ani nevykonávají jejich povinnosti, ani nežijí jejich životem – v čem táži se, jsou náměstky apoštolů? Zdaliž v tom, že shromažďují obročí nebo jako Jezi přijímají dary? Či v tom, že časně z rána přistupují, aby se představili papeži ve velmi pyšném vystrojení s nákladnou družinou jízdectva, ne snad pro odlehlost místa nebo obtíž cesty, ale aby ukázali světu svoji vznešenost a opak vzhledem ke Kristu s jeho apoštoly, kteří pěšky v pokorném šatě procházeli městy, vesnicemi a hrady, kážíce království boží." Etc.
Sugestivní otázky, na něž existují jednoduché odpověď tehda i dnes. Kardinálové, mnohoobročníci a svatokupci nemohou být nástupci apoštolů, kteří žili skromně, a bez honosných rouch a lukrativních úřadů pěšky následovali Krista.

zvýraznění: autor příspěvku

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 04.07.2015 - 12:38 
Offline
práče
práče

Registrován: 04.07.2015 - 12:05
Příspěvky: 22
Chtěl bych se vyjádřit k predestinaci (nejenom). Zdejší diskuse rozebírá terminologii předurčení, předzřízení a někteří se ptají po latinském originále. Potom také otázka "kde na to Hus přišel?" Římanům 8:30?
Domnívám se, že řešení spočívá jinde. Hus čerpal nikoliv jenom z Viklefa, ale především z Augustina a celého Písma. A dalších "doktorů". Bohatě to dokládá odkazy. Celé učení v tomto bodě se opírá o mnoho odkazů v Písmu, takže i kdyby došlo k pochybení v jednom, jiná místa to budou korigovat. Navíc hlavní myšlenky spočívá vněčem jiném. V základní úvaze o vševědoucnosti Boha. Augustin a spolu s ním Hus předpokládá Boží vševědoucnost, a tak předpokládají, že Bůh, (a jenom Bůh) předem věděl, kdo budou spaseni a kdo bude zatracen. Terminologie a přesný překlad slova pro jednu skupinu spasených - "předurčených" a slova pro druhou skupinu určenou k zatracení- "předzvěděných", není důležitý. Důležité je, že jen Bůh ví, kdo kde je a kdo kde bude, a žádný člověk neví tolik jako Bůh. Hluboké nepochopení této myšlenky se však projevilo i ve výkladu na tomto serveru na tomto odkazu http://husitstvi.cz/verouka/husovo-ucen ... tske-moci/ kde je psáno: "Objektivně je však třeba konstatovat, že Husovo pojetí Pravdy ale hlavně učení o církvi predestinovaných mělo jednu velkou slabinu, jež Husa ve své podstatě přivedla až na kostnickou hranici. Tato koncepční chyba spočívala v nejednoznačnosti odpovědí na otázky, zda omylný a chybující člověk může vlastním nedokonalým rozumem vůbec posoudit, zda žije v souladu s božím zákonem a zda vydává spravedlivé příkazy a ustanovení. Otcové kostnického koncilu pochopitelně na všechny tyto otázky dávali zápornou odpověď a obhájení opačného názoru bylo velice obtížné, ne-li nemožné."
Já se naopak domnívám, že se ani Augustin ani Hus nedomnívali, že nějaký člověk může s absolutní jistotou soudit své nebo cizí skutky. Domnívám se, že takovou nauku žádná z dnešních církví také nedrží. A nevidím v tom žádný problém. Problém totiž nebyl v tom, zda Augustin nebo Hus mohou soudit nehodné krále nebo papeže, problém byl v tom, že žádný kněz a žádný papež se nemohou cítit patřit ke společnosti, k církvi spasených jaksi automaticky. Nikdo nemá předpokládat, že už tím, že je někdo kardinál nebo biskup, patří k církvi svaté. Z toho samozřejmě plyne, že každé rozhodnutí člověka (biskupa, krále, papeže) podléhá soudu rozumu každého podřízeného. A z toho pro Augustina i Husa vyplývá, že takový soud bude tím čistší, a spravedlivější, čím čistší (svatější) bude život onoho posuzovatele. A samozřejmě z toho také plyne, že rozhodnutí představených (papeže, kardinálů a králů) budou tím spravedlivější čím bude i jejich život svatější.
Taková nauka se nemohla líbit. Lidé u koryta mají rádi, když je ostatní poslouchají na slovo. Na slovo lidské, nikoliv Boží.


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Re: Husovo učení o predestinaci
PříspěvekNapsal: 04.07.2015 - 17:41 
Offline
pavézník
pavézník
Uživatelský avatar

Registrován: 23.10.2012 - 23:31
Příspěvky: 196
Bydliště: Matka měst, Hlava republiky, Děvka babylónská
augustin433 píše:
(...) Já se naopak domnívám, že se ani Augustin ani Hus nedomnívali, že nějaký člověk může s absolutní jistotou soudit své nebo cizí skutky. Domnívám se , že takovou nauku žádná z dnešních církví také nedrží. A nevidím v tom žádný problém. Problém totiž nebyl v tom, zda Augustin nebo Hus mohoui soudit nehodné krále nebo papeže, problém byl v tom, že žádný kněz a žádný papež se nemohou cítit patřit ke společnosti, k církvi spasených jaksi automaticky. Nikdo nemá předpokládat, že už tím, že je někdo kardinál nebo biskup, patří k církvi svaté. Z toho samozřejmě plyne, že každé rozhodnutí člověka (biskupa, krále, papeže) podléhá soudu rozumu každého podřízeného. A z toho pro Augustina i Husa vyplývá, že takový soud bude tím čistší, a spravedlivější, čím čistší (svatější) bude život onoho posuzovatele. A samozřejmě z toho také plyne, že rozhodnutí představených (papeže, kardinálů a králů) budou tím spravedlivější čím bude i jejich život svatější.
Taková nauka se nemohla líbit. Lidé u koryta mají rádi, když je ostatní poslouchají na slovo. Na slovo lidské, nikoliv Boží..
Já bych s tím hodnocením vcelku souhlasil. S výhradou, že ten závěr je jen jedna strana mince. Tím druhým je problém konečné rozhodčí autority a vztahu podřízený - nadřízený. Čili možné důsledky spojení této nauky s úskalími Husova učení o poslušnosti. - Jak se vystříhat toho, aby stanula strana proti straně, považujíc tu druhou za heretiky a rouhače? Lze se totiž nadít toho, že každá skupina či skupinka bude svatosvatě přesvědčena, že právě ona vykládá Písmo a tradici správně, kdežto zvrhlíci jsou ti druzí a ona je oprávněna je poučit, případně napravit. Naopak ten důraz na lidskou - "osobní" i "úřední" - nevědomost a nejistotu ve věcech spásy mi je velmi sympatický.

Pro mne je ten Husův spor v nejvyšší míře vážnou záležitostí, mimo jiné i proto, že obě jeho strany se dovolávají rozumných principů. Z jedné strany jde o nezbytnost rozhodčí autority, které je zapotřebí se podřídit, nemá-li se prosazovat pouhé osobní mínění a libovůle. Z druhé strany zásada kritizovatelnosti a odůvodnění jakéhokoli mínění a konání z hlediska principů, kterými se tyto mají řídit (např. Kristův zákon).

Na webu http://www.christnet.cz v diskusi k článku Hranice vzplála, tam na břehu Rýna jsem se setkal se zajímavým příspěvkem: "K tomu zda Hus zastával či nezastával predestinaci. Ve spisu O Církvi používá termín predestinace ve vztahu ke spáse, ve vztahu k zatracení používá termín předzvědění. K zatracení duše podle něj dochází kvůli neodpuštěným těžkým hříchům, nikoli primárně pro nedostatek daru Víry, jak učil např. Kalvín. Předzvědění vyplývá z Boží vševědoucnosti, k zatracení duše nedochází z přímé Boží vůle, ale z Božího dopuštění, skrze zlé skutky. (...)" (Jarda Š)

Na dotaz, kde bych se mohl poučit o tom, že: "Předzvědění vyplývá z Boží vševědoucnosti, k zatracení duše nedochází z přímé Boží vůle, ale z Božího dopuštění, skrze zlé skutky," případně kde to Hus píše, jsem byl odkázán na Bc práci Jitky Gregorovičové Mistr Jan Hus v současných diskusích katolicismu. Doufám, že na ni během srpna najdu aspoň chvilku času.
https://is.muni.cz/th/263696/ff_b/HUS-_is.muni.pdf

Theodor píše:
Odpůrci by mu asi namítli, že Pavel zná jen „předzvěděné“ a „předzřízené“ (předurčené) ke spáse, ale žádné takové k zatracení (pokud jde toliko o ty dva výše uvedené zlomky), že při dobré vůli a s přimhouřením oka by mohli připustit, že by snad takoví být i mohli, i když o nich nic nepraví, že to však nelze doložit a hlavně, že by ve své domněnce neměl k rozlišení používat pojmy „předzvědění“ a „předzřízení“, poněvadž Pavel hovoří jak o „předzvěděných“ tak o „předzřízených“ ke spáse.
K tomu mému dřívějšímu dotazování na původní latinské termíny: Šlo mi o to, že člověk by jen tak na první pohled řekl, že předzvědění jsou všichni, poněvadž boží vševědoucnost se snad týká všech, zatracených i spasených. Takže mi není jasné, proč jej Hus užil k označení pouze jedné skupiny, totiž zatracených. Dále mi nebylo úplně jasné, v jakém významu výraz "předurčený" (= předzřízený) Hus používá, a proč jej vztahuje, jak se zdá, jen na spasené. Zatím jsem neměl čas a příležitost do všech částí spisu O církvi nahlédnout, neřku-li zkonspektovat si jej. No a nakonec je tu ten rozpor se zněním Ř 8:29-30. Samozřejmě nepochybuji, že lepšího pochopení by se šlo dobrat porovnáním s dalšími místy, kde se Hus odvolává na apoštola Pavla nebo sv. Augustina.

_________________
(Kaz 1:11) čili "Vše bude zapomenuto!"


Naposledy upravil Theodor dne 04.07.2015 - 17:52, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 04.07.2015 - 17:49 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8022
Bydliště: Athény východních Čech
augustin433 píše:
... Potom také otázka "kde na to Hus přišel?" Římanům 8:30? ...
Těch odkazů na Písmo je pochopitelně daleko více, jak dokládají i předchozí příspěvky ... :wink:

augustin433 píše:
... Domnívám se, že řešení spočívá jinde. Hus čerpal nikoliv jenom z Viklefa, ale především z Augustina a celého Písma. A dalších "doktorů". Bohatě to dokládá odkazy ...
... jistě ...
... JM v tomto příspěvku mj. píše:
... Z uvedeného mj. vyplývá, že dalším zdrojem (kromě Viklefa a Písma) byli pro Husa i církevní Otcové, jako např. především výše zmíněný sv. Augustin a dále pak svatí Řehoř, Cyprián, Ambrož, Jan Zlatoústý aj.

augustin433 píše:
... Hluboké nepochopení této myšlenky se však projevilo i ve výkladu na tomto serveru na tomto odkazu ...
S tím nemohu souhlasit. :|
A dále se obávám, že jste náležitě neobjasnil, v čem ono "hluboké nepochopení" spočívá. :?

augustin433 píše:
... Domnívám se, že takovou nauku žádná z dnešních církví také nedrží ...
To taky není podstatné. Bavíme se totiž o církvi 15. věku.

augustin433 píše:
... A nevidím v tom žádný problém ...
... ani já ne. :)

augustin433 píše:
... Problém totiž nebyl v tom, zda Augustin nebo Hus mohou soudit nehodné krále nebo papeže, problém byl v tom, že žádný kněz a žádný papež se nemohou cítit patřit ke společnosti, k církvi spasených jaksi automaticky. Nikdo nemá předpokládat, že už tím, že je někdo kardinál nebo biskup, patří k církvi svaté. Z toho samozřejmě plyne, že každé rozhodnutí člověka (biskupa, krále, papeže) podléhá soudu rozumu každého podřízeného. A z toho pro Augustina i Husa vyplývá, že takový soud bude tím čistší, a spravedlivější, čím čistší (svatější) bude život onoho posuzovatele. A samozřejmě z toho také plyne, že rozhodnutí představených (papeže, kardinálů a králů) budou tím spravedlivější čím bude i jejich život svatější.
Taková nauka se nemohla líbit. Lidé u koryta mají rádi, když je ostatní poslouchají na slovo. Na slovo lidské, nikoliv Boží.
V zásadě souhlasím.

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 04.07.2015 - 19:02 
Offline
práče
práče

Registrován: 04.07.2015 - 12:05
Příspěvky: 22
Jiří Motyčka píše:
augustin433 píše:
... Hluboké nepochopení této myšlenky se však projevilo i ve výkladu na tomto serveru na tomto odkazu ...
S tím nemohu souhlasit. :|
A dále se obávám, že jste náležitě neobjasnil, v čem ono "hluboké nepochopení" spočívá. :?

citoval jsem text, který je na tomto odkazu a s kterým nesouhlasím. Ještě jednou jinak:
podle mne:
1) Husovo (Augustinovo) učení o predestinaci nemělo velkou slabinu
2) učení o predestinaci nepřivedlo Husa na hranici
3) Husovo učení o p. nemělo koncepční chybu
4) omylný člověk nedokáže s absolutní jistotou posoudit nic. V tom však nespočívá žádný rozpor mezi Husem a tehdejší církví a ani s dnešním pohledem církví.
5) Hus v tomto nehájil opačné názory koncilu. Podle tvrzení na odkazu to vypadá, že koncil zastával stanovisko, že člověk s nedokonalým rozumem nedokáže posoudit..... A naproti tomu Hus hájil stanovisko, že člověk může posoudit . Domnívám se, že to nebylo jádro sporu, a že učení o predestinaci nebylo důvodem Husova upálení.
Závěr
Hus byl upálen především proto, že jeho učení přinášelo změnu, která tehdejší církevní i světské moci nevyhovovala. O žádný teologický spor, tím méně o spor o predestinaci, vůbec nešlo. Husův proces, jeho příčiny a následky, se hodně podobají procesu s Kristem. Na jedné straně hledání Boží vůle, Pravdy Spravedlnosti atd, na druhé hledání upevnění vlastní moci a postavení... Mýtus o spravedlivých židech, kteří Krista odsoudili, je stejným mýtem, jako mýtus o spravedlivých soudcích na koncilu. Mýtem. :wink:


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 04.07.2015 - 20:45 
Offline
velitel vozu
velitel vozu

Registrován: 11.09.2011 - 11:58
Příspěvky: 492
Důvody k odsouzení mistra Jana Husa byly teologické, to je nesporné.
Viz přednáška ThDr. Martina Chadimy :
http://www.rozhlas.cz/leonardo/prednask ... a--1443086


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 04.07.2015 - 21:03 
Offline
práče
práče

Registrován: 04.07.2015 - 12:05
Příspěvky: 22
Karel Konečný píše:
Důvody k odsouzení mistra Jana Husa byly teologické, to je nesporné.
Viz přednáška ThDr. Martina Chadimy :
http://www.rozhlas.cz/leonardo/prednask ... a--1443086

přednášky M. Chadimy jsem slyšel. Stejně jako mnohé další. Jenže Chadima tu není, takže lépe by bylo své přesvědčení nějak osobně doložit, ne? Co teolog, to názor. Takže, zdá-li se vám něco "nesporným", lépe by bylo doložit to nějakým vlastním důkazem. Jelikož jsme v tématu "O církvi", myslel bych, že poukážete na nějaký neslučitelný blud, pro který byl upálen. Já myslím, že predestinace to nebyla, a že teologické důvody byly ve skutečnosti pouhou záminkou zakrývající skutečné důvody nepřijatelnosti Husova učení. Ostatně termín "Husovo učení" není správný, protože Hus neříkal prakticky nic nového, co by už nebylo známo a sepsáno dříve, a to ne zdaleka jen Viklefem, nýbrž Písmem a církevními otci - doktory.


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 04.07.2015 - 21:43 
Offline
velitel vozu
velitel vozu

Registrován: 11.09.2011 - 11:58
Příspěvky: 492
Nejsem teolog, abych se tu mohl odborně vyjadřovat. Pokud si však pamatuji tak těch článků co mu předložili jako bludné bylo přes třicet. Uvedu jen asi ty podstatné na co si teď vzpomínám:
1. Hlavou církve je Kristus
2.Tvrdili, že mistr Jan Hus zastává remanenční učení o eucharistii. Kancléř pařížské Sorbonny Gerson to dokládal i tím , že mistr Jan Hus je realista.
3.Tvrdili předloženým údajným Husovým článkem, že v něm uvádí: Kněz ve smrtelném hříchu neposvěcuje při mši a tedy není knězem, což i rozváděli na krále když je ve smrtelném hříchu není králem. Přitom však Husův článek pozměnili, protože z něj vypustili slovíčko digne, což znamená hodně nebo důstojně.
Možná, že jsem to trochu zjednodušil, ale nejsem odborník.

Martin Chadima se mistrem Janem Husem zabývá 20 let, tak by jste mu měl věřit. Jestliže však znáte starou latinu a němčinu a umíte číst staré texty tak si ty prameny můžete nastudovat sám a budete mít vlastním bádáním zjištěný názor.


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Re: Husovo učení o predestinaci
PříspěvekNapsal: 04.07.2015 - 21:52 
Offline
práče
práče

Registrován: 04.07.2015 - 12:05
Příspěvky: 22
ještě bych se vyjádřil k tomuto: "Já bych s tím hodnocením vcelku souhlasil. S výhradou, že ten závěr je jen jedna strana mince. Tím druhým je problém konečné rozhodčí autority a vztahu podřízený - nadřízený. Čili možné důsledky spojení této nauky s úskalími Husova učení o poslušnosti. - Jak se vystříhat toho, aby stanula strana proti straně, považujíc tu druhou za heretiky a rouhače? Lze se totiž nadít toho, že každá skupina či skupinka bude svatosvatě přesvědčena, že právě ona vykládá Písmo a tradici správně, kdežto zvrhlíci jsou ti druzí a ona je oprávněna je poučit, případně napravit. Naopak ten důraz na lidskou - "osobní" i "úřední" - nevědomost a nejistotu ve věcech spásy mi je velmi sympatický." (Theodor)

Tato problematika je v traktátu O církvi Husem poměrně obšírně řešena. Pro mě tu však žádný problém, o kterém píšete nevyvstává. Dnes vidíme, že lidé, kteří mají různý názor na predestinaci nebo eucharistii mohou spolu v pohodě mluvit a žít. Heretické a kacířské bylo především násilí prosazující víru v to či ono. Spor nadřízený - podřízený je rozhodnut už názvem:D
Podřízený se podřizuje s výjimkou "věcí božích" . Vzorem křesťana je Ježíš Kristus. Domnívám se, že je vše jasné. Pokud vím, Ježíš nikoho pro jinou víru či způsob vyznávání Boha neodsoudil, nemučil, neodvrhnul. V případě Husa šlo mj. o tyto pokyny, které člověk nemusel poslechnout
a) platit odpustky
b) podle příkazu papeže nekázat evangelium (Ježíš přikázal něco jiného)
c) nekřtít atd. (interdikt), - opět v rozporu s Písmem. Papežův příkaz rozmnožuje hřích..
d) odsuzovat za hereze k smrti - v rozporu se zákonem milosti Ježíše Krista (Novým zákonem)...
vy hovoříte o poučení a napravení, to však v Písmu není. Poučit ano. Upozornit. Konečné rozhodnutí je na člověku. O trestu tu v Písmu není nic. Pokud se zřeknete násilí, vše bude jasnější. Hned budete vědět co můžete prosazovat a jak. A co prostě nemůžeme. Cizí hereze je nejistá, naše násilí jisté. Pán Ježíš nikoho netrestal. Má je pomsta, praví Pán. Nemstěte se milovaní...oplácejte zlo dobrem ... atd.
a v traktátu O církvi i v Písmu mnoho dalšího krásného.....
Ještě bych doplnil, že Hus se zabývá (a rozlišuje) evangelními radami a příkazy. Každopádně z jeho učení žádná anarchie nevyplývá. Kdo chce sloužit Kristu se totiž rád podřizuje. Je rád poslední. Slouží. Jenom když pán (církevní nebo světský, prostě člověk) káže něco proti božímu příkazu, povinností božího služebníka je neuposlechnout člověka, ale Boha.


Naposledy upravil augustin433 dne 04.07.2015 - 22:15, celkově upraveno 2

Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 04.07.2015 - 22:07 
Offline
práče
práče

Registrován: 04.07.2015 - 12:05
Příspěvky: 22
Karel Konečný píše:
Nejsem teolog, abych se tu mohl odborně vyjadřovat. Pokud si však pamatuji tak těch článků co mu předložili jako bludné bylo přes třicet. Uvedu jen asi ty podstatné na co si teď vzpomínám:
1. Hlavou církve je Kristus
2.Tvrdili, že mistr Jan Hus zastává remanenční učení o eucharistii. Kancléř pařížské Sorbonny Gerson to dokládal i tím , že mistr Jan Hus je realista.
3.Tvrdili předloženým údajným Husovým článkem, že v něm uvádí: Kněz ve smrtelném hříchu neposvěcuje při mši a tedy není knězem, což i rozváděli na krále když je ve smrtelném hříchu není králem. Přitom však Husův článek pozměnili, protože z něj vypustili slovíčko digne, což znamená hodně nebo důstojně.
Možná, že jsem to trochu zjednodušil, ale nejsem odborník.

Martin Chadima se mistrem Janem Husem zabývá 20 let, tak by jste mu měl věřit. Jestliže však znáte starou latinu a němčinu a umíte číst staré texty tak si ty prameny můžete nastudovat sám a budete mít vlastní bádáním zjištěný názor.
Vážený pane Konečný, přestože neumím číst staré texty ani němčinu a latinu, pokusím se Vám odpovědět. Neumím také hebrejsky a řecky, a přesto si rád čtu v Písmu. Tak tedy k Vašim námitkám.

Články, které Husovi předložili, byly falešné, vytržené z kontextu. Část jich stáhli ještě na koncilu. Přesný počet a text těch, které zůstaly není znám, resp. nebyl souzen za to, že by se prokázalo, že tak učil blud, ale že neodvolal (to co nekázal). Nebudu tu vysvětlovat podrobnosti, jsou známé minimálně z jeho dopisů.
Článek, který uvádíte, že hlavou církve je Ježíš Kristus možná skutečně byl jedním ze sporných bodů. Hus tvrdil, že hlavou církve je Ježíš Kristus. Mě při přípravě na křest v katolické církvi v tomto století učili to samé. Tak nevím v čem je problém. Váš článek 2 a 3 uvádí čerstvě na pravou míru katolický teolog Ctirad Pospíšil zde http://nazory.aktualne.cz/rozhovory/pozice-pronasledovaneho-byla-pro-husa-vlastne-stestim/r~946fbea0209011e59f530025900fea04/ říká:
"Hus nebyl odsouzen ani za bludy v oblasti eucharistie (chleba a vína proměněného v tělo a krev Ježíše Krista, pozn. red.). Hus také třeba nikdy nepopíral, že kněz v těžkém hříchu vysluhuje svátosti platně. Jen zdůrazňoval, že je to těžce nehodné. Nikdy nepopíral ani odpustky, ale vystupoval proti zrůdné odpustkové praxi, kterou i dnes musíme odsoudit."

Vážený pane Konečný, bratře v Kristu, přeji Vám radost a pokoj při čtení křesťanských textů.


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 04.07.2015 - 23:12 
Offline
velitel vozu
velitel vozu

Registrován: 11.09.2011 - 11:58
Příspěvky: 492
Pokud jde o ty články. To já s Vámi souhlasím. Mistr Jan Hus na ně často odpovídal jen krátce, že to nedrží ani nedržel.
Hlava církve však byla myšlena zde na zemi a Kristus byl pro ně nepřijatelný, protože by to rozvrátilo celou tehdejší církev.
Co se týče eucharistie tak Hus to viděl jako, že ke změně dochází super subtranssubstanciací, což bylo jako nadpodstatně, ale Gersonovi na to, že když je realista tak pak i drží učení remanence neodpověděl. Pan Pospíšil tohle nerozvádí jen neguje.
Tam však byli proti mistru Janu Husovi svědci, kteří dosvědčovali, že Hus držel bludy a tehdy platilo "dva svědky slyšeti pravdu jest zvěděti". Takže oni Jana Husa opravdu odsoudili z teologických důvodů.


Nahoru
 Profil  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
cron
Husité - Ktož jsú boží bojovníci | © 1998-2020 M. Gelbič & J. Motyčka
TOPlist Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group Český překlad – phpBB.cz