www.husitstvi.cz
http://www.husitstvi.cz/forum/

Peter Payne zvaný Engliš
http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?f=25&t=385
Stránka 1 z 1

Autor:  Jiří Motyčka [ 27.08.2006 - 22:21 ]
Předmět příspěvku:  Peter Payne zvaný Engliš

V tomto roce si připomínáme 550. výročí úmrtí významného ideologa, diplomata a mluvčího husitské revoluce mistra Petra Payna, zvaného Engliš. Ač cizinec pocházející z Anglie a po otci Francouz po příchodu do Čech se cele oddal službě reformnímu proudu a později i revoluci. Jako velký zastánce Viklefa musel opustit Anglii, celý svůj zbytek života prožil v husitských Čechách a byl jedním z těch, kteří svými postoji a činy docílili toho, že husitská revoluce získala i mezinárodní dimenzi.
Pokud by se chtěl někdo dovědět více o této významné osobnosti husitské éry, nechť sáhne po monografii od F. M. Bartoše: Petr Payne - diplomat husitské revoluce případně i studii F. Šmahela: Magister Peter Payne: Curriculum vitae eines englischen Nonkonformisten. Tato studie byla uveřejněna ve 3. díle sborníku Waldenserstudien a navazuje na Bartošovu publikaci.

Autor:  Kolssteyn [ 03.02.2007 - 10:39 ]
Předmět příspěvku:  Payne - "englišský" bojovník v Čechách

Petr Payne je významnou osobností (o které toho moc nevím :) ); ale nějak mi není známo, jestli se také účastnil revoluce bojovým způsobem (jak ostatně bylo běžné i u táborských kněží), nebo výhradně využíval svých diplomatických schopností?
Bitvy u Lipan se však účastnil osobně...
Jak to s ním bylo v rozmezí let 1421-1429?

Autor:  Jiří Motyčka [ 04.05.2007 - 09:17 ]
Předmět příspěvku:  Re: Payne - "englišský" bojovník v Čechách

Kolssteyn píše:
... Jak to s ním bylo v rozmezí let 1421-1429?
Bylo třeba "chvíli" posečkat, než se k tomu dostanu, i když jsem si vědom, že to trvalo poněkud déle. :oops: Bylo to hlavně tím, že jsem tuto záležitost chtěl vyřešit systémově a jednou provždy, ne pouze odpovědí na fóru.
Tak tedy: byl doplněn životopis Englišův na http://www.husitstvi.cz/ro29.php právě s akcentem na uvedená chybějící léta. Jeho CV se jako červená nit táhne to, že v jeho službě revoluci jisté role přavažovaly, bojovníkem zacházejícím s fyzickým mečem tedy opravdu nebyl. Jeho zbraní byla verbální výbava a duchovní meč odborníka v teologických a věroučných záležitostech. Proto mnohokráte působil jako poradce, rozhodčí či arbitr v kláních mezi jednotlivými husitskými frakcemi i v hádáních mezi husity a katolíky. O jeho ostatních posláních a úkolech, kterých se snažil vždy zhostit co nejlépe, se tady již psalo...

Autor:  Kolssteyn [ 07.05.2007 - 13:19 ]
Předmět příspěvku:  Re: Payne - "englišský" bojovník v Čechách

Jiří Motyčka píše:
Zatím nevypadá, žes to zaregistroval...
Ale to víš, vrchní hejtmane, že jsem to zaregistroval... :D Při každém přihlášení na internet kontroluju co se zde odehrálo... :wink:
Jiří Motyčka píše:
...jsem tuto záležitost chtěl vyřešit systémově a jednou provždy, ne pouze odpovědí na fóru.
To je poměrně odvážné tvrzení - zvláště v historii; vyřešit něco jednou pro vždy. :D Ono se to vždycky jen prohlubuje a kdoví odkud vyplývají nová fakta, zjištění, hypotézy...
Jiří Motyčka píše:
...bojovníkem zacházejícím s fyzickým mečem tedy opravdu nebyl...
Myslel jsem si to, ale pouze kvůli této větě jsem nechtěl reagovat... :( Přesto, jestliže se účastnil bitvy u Lipan, v jaké pozici tam byl? Asi se ani nedozvíme, jestli jezdil v různých poselstvích ozbrojen, nebo spoléhal na družinu svého doprovodu...? Nebylo ani neobvyklé, že husitští kněží sahali k radikálně-aktivnímu odporu... Nemůže přeci jen něco napovědět jeho přítomnost u zmiňované bitvy...?

Autor:  Jiří Motyčka [ 07.05.2007 - 17:53 ]
Předmět příspěvku:  Re: Payne - "englišský" bojovník v Čechách

Kolssteyn píše:
Jiří Motyčka píše:
...jsem tuto záležitost chtěl vyřešit systémově a jednou provždy, ne pouze odpovědí na fóru.
To je poměrně odvážné tvrzení - zvláště v historii; vyřešit něco jednou pro vždy...
Ano. Já to myslel pouze v tom smyslu, že jsem nechtěl odpovídat na fóru, když tyto informace chyběly v Rejstříku osob u hesla Petr Payne. Kdybych tyto informace svěřil pouze diskuznímu fóru, to bych považoval za nesystémové.

Kolssteyn píše:
...Přesto, jestliže se účastnil bitvy u Lipan, v jaké pozici tam byl? Asi se ani nedozvíme, jestli jezdil v různých poselstvích ozbrojen, nebo spoléhal na družinu svého doprovodu...
U Lipan rozhodně nebyl v podobné, řekněme velitelské pozici jako Prokop. Stál sice na stejné straně, o níž byl přesvědčen, že je tou správnou. Vždy hájil zájmy táborů resp. sirotků. Za vozovou hradbou na Lipské hoře jistě nebyl proto, aby přepásán opaskem s mečem (jak jsou někteří kněží zobrazováni ve Vávrově trilogii) se vrhl při nejbližší příležitosti do bitevní vřavy. Spíš chtěl podpořit své bratry v Kristu slovem, morální podporou a v neposlední řadě i svoji fyzickou přítomností. Proto svá ohnivá slova na válečníky s vyšisovaným kalichem na prsou nemohl vykřikovat někde z dálky, sedě na větvi vysokého stromu jako na "kazatelně". Aby dal váhu svým slovům, musel být uprostřed mezi nimi. Jako improvizovaná kazatelna mu pak posloužil třeba placní vůz...

Autor:  Kolssteyn [ 05.06.2007 - 07:02 ]
Předmět příspěvku:  paynův nemovitý majetek

Ví se něco o tom, že by měl P. Payne nějaký nemovitý majetek, že by vlastnil nějaké statky? Nebo jestli měl nějaké sídlo, či vlastní místo kde přebýval?

Autor:  Jiří Motyčka [ 12.01.2009 - 14:40 ]
Předmět příspěvku:  Re: paynův nemovitý majetek

Kolssteyn píše:
... P. Payne ... měl nějaké sídlo, či vlastní místo kde přebýval?
Engliš během revoluce pobýval v Emauzském kláštěře v Praze Na Slovench, kde v r. 1456 patrně i zemřel. Emauzy byly paradoxně až do r. 1589 jediným "husitským klášterem" v Čechách, který nebyl dotčen husitskými válkami.
V r. 1437, kdy byl mj. i Petr Payne Zikmundem vypovězen ze země, uchýlil se na nějaký čas pod ochranu táborského svazu.
Svoje "sídlo" v podobě domu, tvrze či hradu tedy neměl.

Kolssteyn píše:
Ví se něco o tom, že by měl P. Payne nějaký nemovitý majetek, že by vlastnil nějaké statky?...
Jsem přesvědčen, že nějakým nemovitým majetkem ani statky nedisponoval. Dával by tím totiž velice špatný příklad jako husitský teolog, který se ztotožnil s názorem na chudou církev, a na koncilu v Basileji hájil artikul o zákazu světského panování církve ...

Autor:  Protestant [ 06.07.2009 - 10:33 ]
Předmět příspěvku: 

toto jsem našel na netu nevíte jestli je to pravda?
"Jeden stoupenec lollardského hnutí, mistr Peter Payne, emigroval do Prahy, kde se činně zúčastnil husitského hnutí jako mistr Petr Payne, řečený Engliš -- podle svého anglického původu. Byl ideologem táboritů na sněmu v Basileji roku 1433, který v podobě tzv. kompaktát povolil laikům v Čechách přijímání pod obojí způsobou roku 1436, obhajoval artikul o chudobě a proti světskému panování kněžstva. Později se stal členem poselstva, vyslaného Jiřím z Poděbrad do Cařihradu a zde zůstal v klášteře jako pravoslavný mnich Konstantin Angelikos. Také tento učený Angličan a Viklefův žák, hledající pravdu, tuto pravdu nachází až v pravoslaví..."

Autor:  Jiří Motyčka [ 06.07.2009 - 12:36 ]
Předmět příspěvku:  pravoslavný mnich PP

Protestant píše:
toto jsem našel na netu nevíte jestli je to pravda? ...
... předpokládám, že máš na mysli ten Cařihrad a Englišův "přestup" k pravoslaví.

Ano, to první je doloženo prameny, o tom druhém, přiznám se, nevím; ale mrknu na to ... :wink:
Domnívám se však, že když v r. 1456 umíral patrně v husitském klášteře Na Slovanech, tak že i jako husita zemřel, přesněji řečeno jako utrakvista vyznáním.

P.S. Podrobnosti o PP najdete zde.

Autor:  Protestant [ 06.07.2009 - 14:14 ]
Předmět příspěvku: 

zde jsem si vyhledal článek o Jeronýmovi Pražském a je tam ta pasáž o Englišovi. http://www.orthodoxia.cz/jeronym.htm

Autor:  Jiří Motyčka [ 07.07.2009 - 22:37 ]
Předmět příspěvku:  Re: pravoslavný mnich PP

JM píše:
Protestant píše:
toto jsem našel na netu nevíte jestli je to pravda? ...
... předpokládám, že máš na mysli ten Cařihrad a Englišův "přestup" k pravoslaví.
Ano, to první je doloženo prameny, o tom druhém, přiznám se, nevím; ale mrknu na to ...

" ...utrakvismus se upíral k Cařihradu z jiného důvodu. Potřeboval získat legitimitu pro kalich i další požadavky od nesporné autority, kterou východní církev ... nesporně byla. Jako vyslanec kaličnické církve se do města nad Bosporem vydal v r. 1451 na Rokycanův popud univerzitní mistr, nazývaný v řeckých pramenech Konstantinos Platris, jinak též Tzesis - Anglikos, tj. Čech - Angličan. Část badatelů jej proto hypoteticky ztotožnila s mistrem P. Paynem, řečeným Engliš (jméno Konstantin přijal husitský vyslanec až v Konstantinopoli, kde vstoupil do ortodoxní církve). Na výsledek jeho poslání ... Čechy dlouho čekaly.
Tajemný Konstantin Anglikos přivezl do Prahy písemnou nabídku na unii kališníků s východní církví asi v pol. r. 1452. Koncem září ji projednalo shromáždění kališnických kněží, kteří sestavili odpověď adresovanou byzantskému císaři a patriarchovi. (...) Mezitím sužovaná Byzanc obnovila ... opětovně unii se Západem ... Pokud se Anglikos vydal k Bosporu ještě jednou, pak už jeho poslání vyznělo do ztracena. Konfesijně i liturgicky ne zcela jednotný utrakvismus byl nyní v Evropě zcela osamocený, zbavený možností vyjednávat s koncilem i východní církví, a navíc stál tváří v tvář sebevědomé římské kurii.
"
Petr Čornej Velké dějiny zemí Koruny české VI., str. 102, 103 (zvýraznění autor příspěvku)

Z výše citované pasáže nechť si každý vybere, co chce dle svého vlastního uvážení. Protože prof. Čornej žádný závěr nepředestřel, zdrží se ho s dovolením i moje nepatrnost.
Jenom malou poznámku: když jsem v předchozím příspěvku psal cosi o doloženosti prameny, tak pokud by se se to mělo týkat Anglikose - ať už jím byl kdokoli - zdá se, že prameny doložena je i jeho konverze k ortodoxní církvi. A to mi právě k Petru Paynovi prostě nepasuje, viz předchozí můj příspěvek. Za tohoto mého předpokladu, přiznávám, by to tedy nemohl být on, kdo se této památné cesty účastnil. To je logické.

Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/