www.husitstvi.cz
http://www.husitstvi.cz/forum/

Termíny a další záležitosti kolem projektu
http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?f=42&t=2532
Stránka 3 z 3

Autor:  Jiří Motyčka [ 06.11.2020 - 12:23 ]
Předmět příspěvku:  Příběnice

Včera jsem rekognoskoval terén na hradě Příběnice, nad řekou Lužnicí, kde bude umístěna další pamětní destička našeho projektu, která se váže k tomuto strhujícímu příběhu z 13. 11. 1420, o němž dopodrobna vypráví také Alois Jirásek ve svém románu "Proti všem".
Příloha:
IMG_4464.JPG
IMG_4464.JPG [ 2.48 MiB | Zobrazeno 1637 krát ]
Příloha:
IMG_4433.JPG
IMG_4433.JPG [ 2.32 MiB | Zobrazeno 1637 krát ]
Příloha:
IMG_4434.JPG
IMG_4434.JPG [ 2.83 MiB | Zobrazeno 1637 krát ]
Příloha:
IMG_4435.JPG
IMG_4435.JPG [ 2.2 MiB | Zobrazeno 1637 krát ]
Příloha:
IMG_4445.JPG
IMG_4445.JPG [ 2.41 MiB | Zobrazeno 1637 krát ]
Příloha:
IMG_4459.JPG
IMG_4459.JPG [ 2.64 MiB | Zobrazeno 1637 krát ]

Autor:  Jiří Motyčka [ 05.01.2021 - 00:31 ]
Předmět příspěvku:  Re: Příběnice

Na níže uvedené destičce na příběnickém hradě máme nepříjemný překlep.
Samozřejmě o něm víme ještě dříve než se dehonestující upozornění na něj objevilo na sociálních sítích a pracujeme na jeho nápravě. Je nám to upřímně líto, ale jsme jen omylní lidé, že. :cry:
Pozn.: Místo Koranda je na destičce uvedeno Konrada. :oops:
Příloha:
DSC_7484.JPG
DSC_7484.JPG [ 6.76 MiB | Zobrazeno 1507 krát ]

Autor:  Jiří Motyčka [ 16.04.2021 - 16:58 ]
Předmět příspěvku:  Chrudim

Bohužel i Chrudim se zatím(!) přiřadila k městům, kterým říkám "odmítači", to jsou tedy ta města, která se postavila odmítavě k našemu projektu. Geneze a průběh chrudimské "kauzy" je docela složitý a já - s dovolením - uvedu souvislosti, aby i pro nezúčastněného čtenáře byla vůbec srozumitelná.

Magistrátu města Chrudimi byly předloženy tyto 2 návrhy textů pamětních destiček pro letošní rok s tím, že destičku týkající se Hromádky jsme chtěli vložit do dlažby na hlavním chrudimském Resselově náměstí.
1) únor 1421
V těchto místech byl v únoru 1421 upálen zakladatel Tábora, hejtman a kněz Petr Hromádka a dva další táborští kněží. Po kapitulaci Chotěboře 4. 2. 1421 před vojsky katolických pánů byly stovky husitů, navzdory čestné úmluvě o svobodném odchodu, zajati a usmrceni. Hromádku s dvěma druhy odvlekl Jan Městecký z Opočna do Chrudimi, kde je z titulu zdejšího hejtmana přikázal na náměstí upálit.

2) na městské hradby
28. 4. 1421
V poslední dubnové pondělí kapitulovalo město Chrudim před pražany a tábory v čele s Janem Žižkou. Dosavadní městský hejtman Jan Městecký z Opočna se musel pokořit před vítěznými husity. Husité město ovládli a Chrudim zůstala až do r. 1436 součástí pražského svazu.

Zcela logicky tyto návrhy magistrát postoupil Komisi historické a letopisecké (dále jen "komise"). V době projednávání textů jsem byl ještě členem této komise, než jsem byl nucen na tento post rezignovat.
Komise schválila tento pro nás nepřijatelný text:
Dne 28. dubna 1421 ovládli Chrudim husité v čele s Janem Žižkou. Do vedení města byl dosazen hejtman Diviš Bořek z Miletínka a město se stalo až do roku 1436 součástí pražského městského svazu. Obsazení města přineslo zánik dominikánského kláštera a odchod měšťanů, kteří se nechtěli stát kališníky. Nejvýznamnější osobou husitského hnutí ve městě byl farář Martin Újezdský, zvaný Lupáč, účastník jednání na koncilu v Basileji a od roku 1436 pomocný biskup voleného arcibiskupa Jana Rokycany.

Z toho je zřejmé, že text o Hromádkovi byl zcela vypuštěn s nelogickým zdůvodněním, že naše texty nejsou vyvážené. Pravda, nemáme v nich uvedenu zmínku o klášteře, což je jedna jediná věta, s níž nemáme problém ji do textu o Chrudimi doplnit. Samostatnou destičku o Martinu Lupáčovi připravujeme až na příští rok, na což jsem komisi důrazně upozorňoval.
Výše uvedený text byl projednáván v komisi prostřednictvím e-mailové komunikace (kvůli pandemii jsme se nemohli scházet). Bohužel moje věcné, racionální i odborné připomínky nebyly vůbec zohledněny a ve výše uvedené podobě byl text předán ke schválení Radě města, kde pochopitelně zasedají - z pohledu znalosti historie - samí laici.
Protože jsem tento závěr bytostně tušil, rozhodl jsem ještě před hlasováním Rady informovat starostu a jednoho místostarostu o pravém stavu věcí. Starosta rozhodl, že jedna destička musí být v dlažbě na náměstí, bohužel do zasedání Rady na to zřejmě zapomněl, protože hlasoval pro výše uvedený text.
Jednání však budou pokračovat nadále, snad už v příštím týdnu. Tak uvidíme ...

Tato kauza se dostala i do novin (viz odkaz níže), kde jsou stanoviska starosty a šéfa komise Kobetiče poněkud zavádějící a ne plně odpovídající skutečnosti. Proto jsem považoval za nutné vyjádřit se k tomu v tomto příspěvku.
novinový článek o této kauze:
https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/chrudim-pametni-deska-hejtman-petr-hromadka-vyroci-husiti.A210414_150957_pardubice-zpravy_mvo
Příloha:
CR.jpg
CR.jpg [ 291.13 KiB | Zobrazeno 1347 krát ]

Autor:  Jiří Motyčka [ 19.05.2021 - 01:21 ]
Předmět příspěvku:  Re: Chrudim

JM píše:
Bohužel i Chrudim se zatím(!) přiřadila k městům, kterým říkám "odmítači", to jsou tedy ta města, která se postavila odmítavě k našemu projektu. ...
Mezitím se situace obrátila v náš prospěch, když Rada města Chrudimi 10. 5. 2021 schválila náš původní návrh se dvěma pamětními destičkami.

K tomu viz také tento článek "Chrudimských novinách":
https://chrudimskenoviny.cz/kategorie/zpravy/po-rezignaci-clena-komise-zustane-puvodni-navrh-pripominky-husitu
Příloha:
obr. k článku.jpg
obr. k článku.jpg [ 132.56 KiB | Zobrazeno 1212 krát ]

Autor:  Jiří Motyčka [ 30.06.2021 - 22:09 ]
Předmět příspěvku:  Re: Chrudim

Náš projekt dále pokračuje ... :thumbup: :clap:

V únoru 1421 byli na chrudimském náměstí upáleni zakladatel Tábora, hejtman a kněz Petr Hromádka a další dva jeho druzi.
28. dubna 1421 kapitulovala Chrudim, věnné město českých královen, pod náporem spojených vojsk pražanů a táborů v čele s Janem Žižkou z Trocnova.
K 600. výročí těchto událostí realizační tým našeho projektu připravil hned 2 pamětní destičky, které budeme slavnostně odhalovat, a to

v úterý 6. července 2021, na výročí Husova upálení, v 10:00 hod. v mém rodném městě Chrudimi.
Všichni jsou srdečně zváni!
Podrobnosti vč. programu slavnostního odhalování naleznete na přiloženém plakátku ...
Příloha:
plakátek-pozvánka.jpg
plakátek-pozvánka.jpg [ 94.95 KiB | Zobrazeno 1086 krát ]

Autor:  Jiří Motyčka [ 09.09.2021 - 00:18 ]
Předmět příspěvku:  Velké Petrovice

V září 1421 proběhla pro husity tragická bitva u Petrovic. Podrobnosti k této bitvě naleznete ZDE ...

Tuto bitvu si připomeneme odhalením pamětní destičky ve Velkých Petrovicích v
neděli 19. září 2021 v 15:00 hod.
Opět jsou všichni na tuto slavnost pochopitelně srdečně zváni!

Podrobnosti vč. programu slavnostního odhalování naleznete na přiloženém plakátku ...
Příloha:
VP-plakátek.jpg
VP-plakátek.jpg [ 100.2 KiB | Zobrazeno 854 krát ]

Autor:  Jiří Motyčka [ 11.10.2021 - 09:39 ]
Předmět příspěvku:  adamité

Letos si mj. také připomínáme smutné 600. výročí Žižkou zlikvidovaných tzv. adamitů, neboli naháčů, sekty, která se zrodila na Táboře na přelomu bouřlivých let 1420/1421.
Realizační tým našeho projektu se rozhodl, že i této frakci pestrého husitského názorového spektra věnujeme pomníček, který 23. října 2021 slavnostně odhalíme na břehu řeky Nežárky.
Příznivci našeho projektu jsou na tuto slavnostní akci srdečně zváni!

Podrobnosti naleznete na níže přiloženém plakátku a mapce ...
Příloha:
pozvánka_A4_Nežárka.jpg
pozvánka_A4_Nežárka.jpg [ 160.55 KiB | Zobrazeno 691 krát ]
Příloha:
Val-Hamr na Nežárce.png
Val-Hamr na Nežárce.png [ 223.54 KiB | Zobrazeno 691 krát ]

Autor:  Jiří Motyčka [ 18.10.2021 - 10:46 ]
Předmět příspěvku:  ROUDNICE nad LABEM

Tak se nám ty akce našeho projektu „Bojovníci boží – 600 let“ před koncem roku pěkně zhušťují. Je to dáno objektivními příčinami, nejen pandemickou situací v ČR.

Odhalování pomníčku s pamětní deskou v Roudnici 30. 10. 2021 se bude týkat kontroverzní postavy husitství Martina Húsky, zvaného Loquis.

Všichni příznivci i odpůrci husitství jsou na tuto akci upřímně zváni. :!:

Podrobnosti slavnostního odhalení naleznete na přiloženém plakátku ...
Příloha:
pozvánka_A4_Roudnice.jpg
pozvánka_A4_Roudnice.jpg [ 169.75 KiB | Zobrazeno 659 krát ]

Autor:  Jiří Motyčka [ 16.11.2021 - 22:07 ]
Předmět příspěvku:  vrch VLADAŘ

Další odhalovaní pomníčku k 600. výročí události husitské epochy realizační tým našeho projektu "Bojovníci boží - 600 let" připravil na sobotu 20. listopadu 2021 u vrchu Vladař nedaleko Žlutic. Tento pomníček s pamětní deskou se bude vztahovat k tomuto Žižkovu majstrštyku z počátku 2. dekády listopadu 1421.

Všichni příznivci i odpůrci husitství jsou na tuto akci upřímně zváni. :!:

Podrobnosti slavnostního odhalení naleznete na přiloženém plakátku ...
Příloha:
Vladař-plakátek.jpg
Vladař-plakátek.jpg [ 219.79 KiB | Zobrazeno 468 krát ]

Autor:  Kata-he-kasa [ 16.11.2021 - 22:52 ]
Předmět příspěvku:  lokalita

To asi nebude okres Tábor :idea:

Autor:  Jiří Motyčka [ 16.11.2021 - 23:39 ]
Předmět příspěvku:  Re: lokalita

... asi ne. :(
Žlutice jsou pochopitelně v okrese Karlovy Vary. Za toto "politováníhodné nedopatření, k jakému dochází maximálně 1x za 10 let ..." :lol: , se omlouváme. A zároveň dodáváme, že tato chyba nemá vliv zhola na nic.

Autor:  Jiří Motyčka [ 18.11.2021 - 11:19 ]
Předmět příspěvku:  Re: vrch VLADAŘ

... opravený plakátek k této akci (omlouváme se :oops: ):
Příloha:
Vladař-plakátek1.jpg
Vladař-plakátek1.jpg [ 129.59 KiB | Zobrazeno 433 krát ]

Autor:  Jiří Motyčka [ 04.01.2022 - 11:46 ]
Předmět příspěvku:  HAVLÍČKŮV (Německý) BROD a HABRY

Tak nový rok 2022 začíná náš projekt "Bojovníci boží - 600 let" pěkně zostra a bez dlouhých cavyků.

V sobotu 8. ledna 2022 budeme slavnostně odhalovat hned dva pomníčky, a to v Havlíčkově Brodě a v Habrech. Pomníčky v Habrech a Havlíčkově Brodě se vztahují k 600. výročí těchto událostí ...

Mapku lokací a plakátky zvoucí na obě tyto akce naleznete níže:

Havlíčkův Brod
Příloha:
HB-mapka.png
HB-mapka.png [ 676.32 KiB | Zobrazeno 82 krát ]
Příloha:
HB-plakátek.jpg
HB-plakátek.jpg [ 106.22 KiB | Zobrazeno 82 krát ]

Habry
Příloha:
Habry-mapka.png
Habry-mapka.png [ 319.97 KiB | Zobrazeno 82 krát ]
Příloha:
Habry-plakátek.jpg
Habry-plakátek.jpg [ 87.15 KiB | Zobrazeno 82 krát ]

Stránka 3 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/