www.husitstvi.cz
http://www.husitstvi.cz/forum/

UNESCO - Paměť světa
http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=790
Stránka 1 z 1

Autor:  Jiří Motyčka [ 26.06.2007 - 22:44 ]
Předmět příspěvku:  UNESCO - Paměť světa

JM píše:
...česká reformace svou nadčasovostí vytyčila nepřehlédnutelné milníky vývoji nezvratně směřujícímu k protestantizmu. V českých podmínkách ... se rovněž jednalo o první a nerozpačitý krok na cestě k náboženské toleranci a svobodě vyznání. A to je největší odkaz husitství pro celý křesťanský svět.
...
Reformační hnutí, které v českých zemích vyvrcholilo husitstvím a bylo jednoznačně odstartováno Husem, bylo v nedávné době medievalisty zařazeno mezi první vlnu evropských reformačních snah. Můžeme tedy mluvit ... o reformaci české. Česká reformace svým významem a hloubkou předběhla dobu a patří již spolu s pozdějšími reformačními proudy do novověku! Reformace česká vznikla na konci středověku, ale novátorstvím svých myšlenek přerostla sama sebe...

Tento národ a jeho vklad do světového kulturního dědictví byly opětovně v těchto dnech oceněny, tentokrát zápisem do registru „Paměti světa“ UNESCO. Tento registr obsahuje mj. i nejvzácnější manuskripty a zápisu do tohoto registru se dočkají jen ty výtvory lidského ducha, které jsou velice pečlivě vyhodnoceny v tom smyslu, aby byly co možná největším přínosem pro budoucí generace.
Takové pocty se dočkaly 19. června t.r. textové rukopisy našeho
mistra Jana Husa a Jana Viklefa přenesené do Čech. Jedná se o soubor pozdně středověkých rukopisů právě z období české reformace. Na tomto zápisu do registru Paměti světa je pozoruhodná ta skutečnost, že při kvalifikovaném rozhodování byla vzata v potaz jen a „pouze“ obsahová hodnota souboru, tj. v tomto případě jejich filosofické poselství a duchovní dimenze těchto významných manuskript, nikoli jejich umělecká hodnota, která je však také nezanedbatelná.


Abychom si mohli udělat představu, v jaké čestné společnosti se rukopisy umístěné v Národní knihovně tímto zápisem ocitnou, pro příklad uvedu např. 30 vzácných rukopisů z Indie „Rig véd“ pocházejících z let 1800 až 1500 př. Kr., etc. ...

Autor:  Jiří Motyčka [ 27.06.2007 - 22:24 ]
Předmět příspěvku:  Zápis do indexu

Ještě si nemohu odpustit jednu malou poznámku. Husovo dílo se stalo nedílnou součástí světového kulturního dědictví i pro další generace. Bude proto potřeba tyto rukopisy zdigitalizovat a zpřístupnit tak celému světu. Nebude pak nutné za těmito rukopisy chodit do Národní knihovny a jejich prohlížením i badatelskou činností je neustále "poškozovat".
Na zdigitalizování Národní knihovna teď oprávněně očekává poskytnutí prostředků také z EU a UNESCO. To bude nyní díky zápisu do indexu "Paměť světa" nepochybně dosažitelnější. A to je také velmi dobrá zpráva. :!:

Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/