www.husitstvi.cz
http://www.husitstvi.cz/forum/

Žižka a boží bojovníci
http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=766
Stránka 1 z 1

Autor:  Jiří Motyčka [ 21.05.2005 - 21:54 ]
Předmět příspěvku:  Žižka a boží bojovníci

Hodnotíme-li Žižku objektivně, vidíme muže s obrovskou vůlí, tj. člověka neochvějně směřujícího za svým cílem, jímž bylo vítězství v nastávající bitvě, vítězství idejí, kterým bezmezně uvěřil a obětoval sebe sama i mnoho jiných. Jeho profesí i řemeslem byla válka, jeho argumentem rázný skutek provedený neodkladně a bez náznaku rozpačitosti. Choval se často nemilosrdně, protože taková byla doba prosycená brutalitou, a proto se v tomto ohledu nemohl odlišovat od svých nepřátel.

Žižkovo pojetí smyslu revoluce se zkoncentrovalo na tvrdé a nekompromisní prosazení 4 pražských artikulů, ty pro něho byly Alfou a Omegou Pravdy, extraktem víry, cestou ke spáse a v neposlední řadě i životním názorem. Kdo tyto "čtyři spasitelné kusy" nevyznával, byl nepřítelem Boha a tedy i nepřítelem Žižkovým. A s nepřáteli zákona Božího je třeba zúčtovat nemilosrdně a s reálně podepřenou vírou, že se to děje v absolutní shodě s nebesy. Považujíce sám sebe za prodlouženou ruku Hospodinovu, hodlal sjednotit na fundamentu 4 pražských artikulů všechny země Koruny a rovněž bez skrupulí potrestat každého, kdo se tomuto plánu postaví na odpor.

Fakt, že Žižka jezdíval na bílém koni, odkazuje na text Apokalypsy, často užívaného v časech husitské revoluce. Zde na bílých koních přijíždí vítězné vojsko Kristovo vedeno svým Pánem, jedou boží bojovníci (Zj 19, 11 - 16). Jak signifikantní! Časté přirovnávání husitských vojsk k rytířům božím mohlo Žižku přinejmenším podvědomě jako hluboce věřícího vést k činům, kterými ztotožňoval svůj zápas s Božím záměrem.
A Boží bojovníci necítili potřebu se této velice sugestivní představě nijak bránit. Naopak! Vždyť přece bratr Žižka nikdy neprohrál a zvítězil i nad početnějším nepřítelem. Bylo by možné toho dosáhnout bez Boží pomoci? ...

Autor:  Kacíř [ 16.12.2007 - 02:54 ]
Předmět příspěvku:  Žižka-boží bojovník

Démonizace Žižky byla od počátku obvyklá u všech kronikářů (přisuzovali mu jaksi automaticky zlé skutky). Církev stojí na ideích globální vlády nad světem, a jakékoli svévolné "neposvěcené" jednání bylo uváděno jako odstrašující příklad, neboť podkopává tuto doktrínu (to je i případ Žižky).
Boží bojovník je starý slovanský mýtus (starší než křesťanství), a přežíval i ve středověkých Čechách. Ty nebyly zdaleka "křesťanské" jak se tvrdí, bylo to na mnoha místech spíš formální začlenění do politického obrazu světa. Křesťanství bylo mnohdy na těchto mýtech vystavěno. Boží bojovník (Boga-styr) jezdil vždy na bílém koni, magickou sílu měl z mocného stromu, nadlidské schopnosti z bouře atd. Přesně jako Źižka. Má to hluboké prapůvodní národní kořeny. Děsilo to všechny a Žižka to jistě věděl.

Autor:  Jiří Motyčka [ 17.12.2007 - 16:37 ]
Předmět příspěvku:  Re: Žižka-boží bojovník

Kacíř píše:
...Boží bojovník (Boga-styr) jezdil vždy na bílém koni, magickou sílu měl z mocného stromu, nadlidské schopnosti z bouře atd. Přesně jako Źižka. Má to hluboké prapůvodní národní kořeny. Děsilo to všechny a Žižka to jistě věděl.
To nevím, zda to Žižka věděl, ale znal rozhodně Bibli a zejména poslední knihu Nového zákona, totiž Zjevení Janovo neboli Apokalypsu. Zjevení Janovo patřilo v časech husitských válek, jak je všeobecně známo, mezi jeden z nejčastěji odkazovaných biblických textů. Proto se já jednoznačně přikláním k tomu názoru, že tento název byl převzat z Bible, na níž husité kladli tak veliký důraz.
Konečně posuďte sami:
"A viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. ... Za ním nebeská vojska (...). Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího." (Zj 19, 11.15-16)
K tomu podrobněji viz také tady.

Pokud se snad husité odkazovali na své slovanské předky, byl to hlavně sv. Václav a jeho chorál, jehož poslední sloka vznikla a byla přidána v husitských dobách.

Autor:  Kolssteyn [ 18.12.2007 - 11:30 ]
Předmět příspěvku:  Re: Žižka-boží bojovník

Já osobně bych se taky přikláněl k biblickým souvislostem, ale pravdou je, že pohanským zvyklostem ještě úplný konec nebyl.
Kacíř píše:
Boží bojovník je starý slovanský mýtus...magickou sílu měl z mocného stromu..
Tady mě však napadá... nemá ale opravdu co dělat "boží bojovník" s onou předkřesťanskou podobou? Už jsme se tu bavili o Žižkovi v pověstech a velice rozšířenou "pověrou" o "jeho" stromech...

Autor:  Jiří Motyčka [ 04.01.2010 - 17:20 ]
Předmět příspěvku:  Re: Žižka a boží bojovníci

Kdysi, kdosi (nemohu to momentálně na fóru dohledat, protože je to už velice dávno) se tady na fóru ptal, zdali se dá vůbec doložit, že neporazitelný vojevůdce Jan Žižka jezdil na bílém koni. Pokud si na to dobře pamatuji, tak tazateli se tenkráte nedostalo uspokojivé odpovědi. Po dlouhé době jsem si na to v jiné souvislosti zase vzpomněl, a tak se o odpověď pokusím s delším časovým odstupem ...

Jsem přesvědčen, že nejlépe tuto skutečnost potvrzují vyobrazení v iluminovaných rukopisech, pokud možno co nejstaršího data, k nimž patří např. Jenský kodex (str. 163; obrázek této miniatury byl uveden též na papírové dvacetikoruně - emise z let 1970 - 1989). Tzv. Jenský kodex byl vytvořen mj. i z předloh, jež pocházejí z Husovy doby, vznikl v rozmezí let 1490 - 1510 a autorem většiny miniatur je Jeníček Zmizelý z Písku.
Dalšími doklady jsou např. latinsky psaný Göttingenský rukopis (viz Galerie) od neznámého autora, Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi... a z pozdější doby (1510) Česká kronika, což bylo adaptované české vydání známé kroniky Eneáše Silvia Piccolominiho, kterou vydal spisovatel, překladatel, knihkupec a především knihtiskař Mikuláš Konáč z Hodiškova.
Na zobrazeních Žižky v těchto uvedených dobových spisech jede husitský hejtman na bílém koni v čele svých spolubojovníků ...

JM píše:
... Fakt, že Žižka jezdíval na bílém koni, odkazuje na text Apokalypsy, často užívaného v časech husitské revoluce ...

Autor:  Iohannes Cladis [ 05.01.2010 - 23:40 ]
Předmět příspěvku: 

Když sochař Bohumil Kafka dokončil v roce 1931 první model Žižkova pomníku pro památník na Vítkově, seděl vojevůdce na ušlechtilém plnokrevníku.
Ministerský předseda agrárník František Udržal však v parlamentě zuřivě protestoval a dosáhl toho, že Žižka musel přesedlat na těžkého norika.

Autor:  Dáša Nová [ 06.01.2010 - 01:14 ]
Předmět příspěvku: 

Na krásných chladnokrevnících také kreslil husitské hejtmany Mikoláš Aleš, jsou to pracovní koně, tak je určitě měli i na tahání vozů. Jakého koně měl asi rychlý posel, po kterém Žižka posílal své dopisy?

Autor:  trener [ 06.01.2010 - 01:39 ]
Předmět příspěvku: 

Někde jsem četl, že těžkému rytířskému koni spíše odpovídá ten norik, než plnokrevný arab...

Autor:  Dáša Nová [ 06.01.2010 - 02:01 ]
Předmět příspěvku: 

To určitě odpovídá, nejen vzhledem (některý norici jsou fakt obrovský), ale i povahou, jsou hodný, klidný, poslušný. Arabove naproti nim jsou hrozný plašani a když znenadání zakloní ten dlouhej labutí krk, bouchnou jezdce do nosu. Myslím si, že i pokud jde o husitskou jízdu: "Vítejte mezi chladnokrevníky!"

Autor:  Iohannes Cladis [ 06.01.2010 - 08:44 ]
Předmět příspěvku: 

Ono na tom Vítkově to je stejně jedno, jelikož tam Žižka na žádném koni neseděl.

Autor:  Jiří Motyčka [ 06.01.2010 - 10:59 ]
Předmět příspěvku:  barva Žižkova koně

Jejda, já myslel, že se budem bavit spíše o barvě toho koně (asi je to vyřešeno, že byl bílej :) ). Jinak ale to vůbec nevadí, protože tohle je taky velice zajímává diskuse ...

Iohannes Cladis píše:
Ono na tom Vítkově to je stejně jedno, jelikož tam Žižka na žádném koni neseděl.
No, v Pardubicích před divadlem byl do r. 1989 sedící Lenin s nohou přes nohu. Hrozná socha ... :mrgreen:
Ve Vávrově filmu "Proti všem" Žižka na Vítkově v jedné scéně taky sedí a rozmlouvá, tuším s Ondřejem z Hvozdna. Dovedete si představit, že by Žižka na Vítkově byl taky sedící - třeba na balvanu? ... :roll: :wink: :D

Autor:  Iohannes Cladis [ 07.01.2010 - 00:11 ]
Předmět příspěvku: 

Iohannes Cladis píše:
Když sochař Bohumil Kafka dokončil v roce 1931 první model Žižkova pomníku pro památník na Vítkově, seděl vojevůdce na ušlechtilém plnokrevníku.
Ministerský předseda agrárník František Udržal však v parlamentě zuřivě protestoval a dosáhl toho, že Žižka musel přesedlat na těžkého norika.

Nemohu si pomoci, ale mně tento zásah politiky do umění silně připomíná onu proslulou historku z Černých baronů (rovněž šlo o ztvárnění Jana Žižky).

Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/