www.husitstvi.cz
http://www.husitstvi.cz/forum/

Žižkovo dětství a řemeslo
http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=969
Stránka 2 z 5

Autor:  Dáša Nová [ 07.01.2010 - 10:19 ]
Předmět příspěvku: 

V tom pořadu Největší Čech o Žižkovi říkali, že byl šéf ochranky (velitel královských stráží). Přitom se seznámil se všemi typy opevnění a jejich slabostmi, což se mu později velice hodilo. Klidně si můžete myslet, že to byla jen náhoda stejně jako to, že v době pražské služby se osobně účastnil kázání Mistra Jana Husa a ta jej nepochybně zaujala.
V jednom starém románu jsem četla, že se lapkou stal tak, že mu zabili ženu rožmberští, když nečekaně vtrhli na nějakou svatbu a on tomu nemohl zabránit.

Autor:  Jiří Motyčka [ 07.01.2010 - 13:14 ]
Předmět příspěvku:  ani já nééé ...

trener píše:
... Co se zranění oka týká, nejedná se mi o spekulace, ale o to, že zranění při dětské hře (Piccolomini) nelze apriori vyloučit, jak se tvrdí na serveru! ...
A vylučuju ho snad? Jsem přece taky ze severu - směrem od Itálie ... :wink: :D
Dovolil jsem si pouze připojit spekulaci, která se taky vyloučit nedá.

Autor:  Kolssteyn [ 07.01.2010 - 15:00 ]
Předmět příspěvku:  camerarius

trener píše:
Ano slovo komorník má více významů, ale...
Ohledně komorníka by bylo vhodné zjistit trochu více detailů, protože jak patrno, spíše jen tipujete než se bavíte nad konkrétními významy.
Samozřejmě že záleží také na historické době v závislosti na významu, ale předně si je nutno uvědomit, že úřad komořího zastávala nejen vysoká šlechta, ale i vladykové. Navíc doba Václava IV. nesla záplavu nižší šlechty na místa dosud zastávaná vysokou šlechtou.
A pak, komorník byl především správní úředník, který se staral o soudní poplatky, doručování různých obeslání a pod.
K jeho povinnostem patřilo i dohlížení na vyběr poplatků a některých berní nikoliv asistenci v královnině komnatě.
Komora také bývá synonymem pro pokladnu.

Autor:  Jiří Motyčka [ 07.01.2010 - 18:51 ]
Předmět příspěvku:  Re: camerarius

Má pravdu, bratr Kolssteyn ... :wink:

poněkud OT:
Kolssteyn píše:
... komorník byl především správní úředník, který se staral o soudní poplatky, doručování různých obeslání a pod. K jeho povinnostem patřilo i dohlížení na vyběr poplatků ... Komora také bývá synonymem pro pokladnu.
Ještě bych si dovolil maličko doplnit. :oops:
Nejvyšší komorník byl nejvyšším úředníkem u desek zemských, resp. správce královského majetku (viz pokladna v citovaném).

Kolssteyn píše:
... Ohledně komorníka by bylo vhodné zjistit trochu více detailů ...
Jj, ale to se lehko řekne, když se v případě Žižkově i na toto období zoufale nedostává podrobnějších informací ... :(

Autor:  trener [ 10.01.2010 - 22:20 ]
Předmět příspěvku: 

Ad Jiří Motyčka: Sever a server. Jedná se mi pouze o pokus o odmítnutí striktní formulace ze serveru Husitství o Žižkově zranění, které prý NEMOHLO vzniknout při dětské hře! Já na základě svých zkušeností (a konzultací s lékaři) tvrdím, že MOHLO! Uf!

Autor:  Dáša Nová [ 11.01.2010 - 00:06 ]
Předmět příspěvku:  Odkud komorníkem

V knize Husitské války od K.V.Zapa z r.1907 je uvedeno o Janu Žižkovi doslova:
"DLE PAMĚTÍ BRATŘÍ ČESKÝCH BYL I KOMORNÍKEM KRÁLOVÉ ŽOFIE."
Ač byl Žižka méně uhlazených mravů, nežli dvořané obyčejně bývají, nevím, proč by to nemohl dělat, Václav IV. si ho jistě oblíbil pro jeho válečné úspěchy a také proto, že neměl rád velmože Rožmberky.

Autor:  trener [ 11.01.2010 - 02:10 ]
Předmět příspěvku: 

Jo a podle Hájka z Libočan u Sudoměře prohrál a zachránil se díky tomu, že měl nejrychlejšího koně! :lol:

Autor:  Jiří Motyčka [ 11.01.2010 - 10:47 ]
Předmět příspěvku:  ach ten zrak ...

trener píše:
... Sever a server. Jedná se mi pouze o pokus o odmítnutí striktní formulace ze serveru Husitství o Žižkově zranění, které prý NEMOHLO vzniknout při dětské hře! Já na základě svých zkušeností (a konzultací s lékaři) tvrdím, že MOHLO! Uf!
Tak to se omlouvám ve svým věku za opotřebovaný zrak ... :oops: :cry:
... a dodávám, že skutečně MOHLO bez ohledu na to, co se píše na "různých" serverech ... :D Uf ...

Autor:  Iohannes Cladis [ 10.03.2010 - 11:24 ]
Předmět příspěvku:  2 Žižkovy domy v Praze

Před nedávnem jsem byl naším hejtmanem upozorněn na propagační www stránky luxusního nákupního centra Slovanský dům (kde se rovněž nachází premiérové multikino) v ulici Na příkopě
http://www.hypernakupy.cz/slovansky-dum
s následující citací: "Slovanský dům vznikl ze dvou středověkých objektů založených pravděpodobně v prvotní lokaci města. Dle historických záznamů si menší z nich v roce 1414 koupil panoš Janek Jednooký, který byl vrátným v blízkém Králově dvoře. Dodnes historici spekulují o tom, že oním panošem byl slavný vojevůdce a husita Jan Žižka."

Zahájil jsem tedy pátrání.
První stopa: František Šmahel, Jan Žižka z Trocnova, edice Odkazy pokrokových osobností naší minulosti, Melantrich, Praha, 1969 s. 40: "Službou u dvora si Žižka za poměrně krátkou dobu nahospodařil 50 kop českých grošů, za něž si v roce 1414 koupil větší dům Na příkopě. Za dva roky však tento dům překvapivě prodal a koupil si mnohem menší dům v ceně 13 kop poblíž Králova dvora v dnešní Pařížské ulici."
Zdá se, že přihořívá, Slovanský dům je přece v ulici Na příkopě.
Ověřil jsem si to u Wácslawa Wladiwoje Tomka, Jan Žižka, J.Otto, Praha 1879 (reprint V ráji, Praha, 1993), s. 12: "Roku 1414 připomíná se při dwoře krále Wácslawa panoše jakýsi Janek jednooký, jenž tehdáž zastáwal službu wrátného (portulanus regius). Byla to služba, kterau při dwoře králowském obyčejně konali osoby stawu zemanského nebo zámožní měšťané pražsští. Dle saudní knihy Nowoměstské kaupil si tento panoše onoho roku dům na přkopě od Wácslawa Stoherky za 50 kop grošů, kterýžto dům stál wedlé nynějšího domu musea českého na části městistě nynějšího čísla 859. Odtud nebylo daleko ke dworu králowu wedle nynější Prašné wěže, we kterém tehdáž král Wácslaw obyčejně přebýwal, když se nacházel w Praze. Po dwau létech prodal je zase (1416) a tentokrát jej kniha městská již nenazýwá wrátným, nýbrž prostě panošem od dworu králowa (cliens de curia domini regis). Dá se z toho sauditi, že owšem již wrátným nebyl, nýbrž zastáwal službu jinau a někde jinde než w řečeném Dwoře králowě.
Nelze owšem s jistotou twrditi, že tento panoše Janek jednooký byl Jan Žižka, ale je to dosti podobné. Přišel-li Žižka ku příkladu při obležení Skály o jedno oko, mohlo to dobře zadati příčinu, pro kterau místo komornictwí při králowně ustanowen byl k jiné službě co wrátný dworu králowa a později, když se zotawil od těžkého úrazu, tak že schopen byl zase k službě wojenské, mohl opět nastaupiti w jiné zaměstnání."


Tím bychom to měli vyřešeno a potvrzeno, číslo 859/II. je skutečně Německé kasino, po roce 1945 Slovanský dům.
Jenže co ten druhý dům? Tomek ho nezná. Pařížská ulice byla - jak známo - proražena až na přelomu 19. a 20. století při velké asanaci převážně přes Josefov a Žižka by si asi těžko pořizoval dům V Židech. A hlavně vůbec není poblíž Králova dvora (tedy dnešního Obecního domu). Spletl to snad Šmahel a mechanicky převzal Tomkovu charakteristiku toho prvního domu Na příkopě?
Řešení má Josef Pekař, Jan Žižka a jeho doba, díl třetí Žižka vůdce revoluce, Vesmír, Praha, 1930 (reprint Odeon, Praha, 1992), s. 5: "Víme, že se zakoupil se tenkrát na Novém Městě; dům jeho na Příkopě (na dílu parcely, na níž stojí dnes německé kasino), jejž držel v l. 1414-16, náležel, podle ceny (50 kop grošů) soudě, již k domům větším; později ovšem vidíme, že prodává dům na Příkopě a kupuje dům či podle všeho domek z nejmenších, ležící ještě blíže dvoru královu, v dnešní Pařížské ulici 4)"
Ale hlavně příslušná poznámka 4): Srv. můj referát o knize Mendlově, Z hospodářských dějin středověké Prahy (1925) v ČČH, 1926, s. 153. "Janek vrátný králův" koupil r. 1416 za 13 kop domek v ul. U obec. domu (dnes na parcele č. 178, starého č. 652). 13 kop je kupní silou asi našich 13.000 Kč, 50 kop 50.000 Kč.
(Moje poznámka: 1 předválečná Kč je cca 10 dnešních Kč)

A máme to! Pro jistotu si ještě nalistujme M. Lašťovka, V. Ledvinka, Pražský uličník, 2. díl (O-Ž), Libri, Praha, 1998, s. 308: "U Obecního domu, Staré Město, ... nějaký čas se také jmenovala Pařížská podle hotelu Paříž (čp. 1080/I.), jenž zde byl na místě zbořených budov vystavěn v roce 1904 podle plánů Jana Vejrycha. Od roku 1927 platí dnešní název U Obecního domu."

Autor:  Jiří Motyčka [ 10.03.2010 - 14:31 ]
Předmět příspěvku:  Re: 2 Žižkovy domy v Praze

Dobrá práce, Iohannesi ... :)

Tak, abychom to stručně shrnuli. Když tak mne oprav, Iohannesi. :wink:
První, větší Žižkův dům stál na místě, kde se dnes nachází Slovanský dům. A druhý, menší stál v dnešní ulici U Obecního domu. Protože tato ulice je velice krátká, stačilo by ještě doplnit, na které straně ulice (když bychom šli od nám. Republiky) se tento druhý Žižkův dům nacházel ... :?:

Autor:  Iohannes Cladis [ 10.03.2010 - 16:05 ]
Předmět příspěvku: 

Při konfrontaci s předasanačním polohopisným plánem Prahy (např. vydání Barbora a Marek Lašťovkovi, Plán Prahy a Vyšehradu na na základě mapování stabilního katastru (1856), Scriptorium, Praha, 2008, list č. 54) mi vychází, že čp. 652, stav. parcela 807, Praha I., se nacházelo přibližně na rohu ulic Králodvorská a U Prašné brány, takže kousíček před začátkem ulice U Obecního domu ve směru od sv. Jakuba (resp. Staroměstského náměstí).

Autor:  Jiří Motyčka [ 10.03.2010 - 16:27 ]
Předmět příspěvku:  lokalizace 2. domu

Iohannes Cladis píše:
... čp. 652, stav. parcela 807, Praha I., se nacházelo přibližně na rohu ulic Králodvorská a U Prašné brány, takže kousíček před začátkem ulice U Obecního domu ve směru od sv. Jakuba (resp. Staroměstského náměstí).

Jinak řečeno, když půjdu od nám. Republiky ulicí U Obecního domu po levé straně, tak se zastavím na konci ulice a ten roh naproti (přes ulici U Prašné brány) je přibližně ono hledané místo.

Autor:  odpurce paleni v sudech [ 10.03.2010 - 19:44 ]
Předmět příspěvku:  Re: lokalizace 2. domu

Docela šikovné dedukce.Až bude čas, zajdu se tam podívat.Já tam totiž moc často nechodím-je tam trošku draho :D

Jinak jsem dobře nepochopil, co je náplň práce "vrátného"?

Autor:  Jiří Motyčka [ 10.03.2010 - 22:05 ]
Předmět příspěvku:  Re: lokalizace 2. domu

JM píše:
Kolssteyn píše:
... Ohledně komorníka by bylo vhodné zjistit trochu více detailů ...
Jj, ale to se lehko řekne, když se v případě Žižkově i na toto období zoufale nedostává podrobnějších informací ... :(
Přece jenom bych se nejprve vrátil k tomuhle v širších souvislostech toho, čím se Žižka zabýval u královského dvora a taky proto, abychom to uzavřeli.

Podle Pekaře s tím, že Žižka dělal "komorníka" a to dokonce královny Žofie, přišel poprvé český bratr, jistý Lukáš ve spise z r. 1527, podle nějž královna Žofie prý se svým komorníkem Žižkou navštěvovala Husova kázaní v Betlémské kapli. K tomuto zdroji se staví Pekař velice kriticky s tím, že raněnovověké Lukášovy představy o "komorníkovi" zřejmě pocházaly až z doby, kdy vznikal jeho spis. V podobném smyslu píše i Kolssteyn v tomto příspěvku.
Představu Žižky jako komorníka královny Pekař proto nazývá "planým dohadem" a "kombinací málo pravděpodobnou". Potvrzuje pouze, že Žižka byl "čeledínem dvorským" (viz Josef Pekař - Žižka a jaho doba [fotoreprint], vydal Odeon, Praha 1992, pozn. k 3. dílu str. 4).

odpurce paleni v sudech píše:
... Jinak jsem dobře nepochopil, co je náplň práce "vrátného"?
K tomu Pekař poznamenává, že "je nesnadno učiniti si obraz o povaze ... úřadu vrátného; ... Žižka byl vrátným v l. 1415–19 ..." (viz tamtéž str. 5)
Šmahel pouze konstatuje, že Žižka byl "nižším velitelem královské stráže" a o "vrátníkovi" se vůbec nezmiňuje (viz HR 1, str. 274) ...

Autor:  odpurce paleni v sudech [ 10.03.2010 - 22:41 ]
Předmět příspěvku:  Re: lokalizace 2. domu

Jiří Motyčka píše:
K tomu Pekař poznamenává, že "je nesnadno učiniti si obraz o povaze ... úřadu vrátného; ... Žižka byl vrátným v l. 1415–19 ..." (viz tamtéž str. 5)
Šmahel pouze konstatuje, že Žižka byl "nižším velitelem královské stráže" a o "vrátníkovi" se vůbec nezmiňuje (viz HR 1, str. 274) ...

Jestli jsem to správně pochopil, tak vlastně ani pořádně nevíme, co bylo náplní práce komořího-komorníka a už vůbec, co dělal ten "vrátný".

Je teda možné, že komoří královny, bděl nad hmotnými statky královny?Třeba i dobytého hradu Bradlece (1417), který dostala královna?Mimochodem... jsem trošku udiven, že dobytý hrad dal král své manželce!?

Stránka 2 z 5 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/