www.husitstvi.cz
http://www.husitstvi.cz/forum/

Žižkovo dětství a řemeslo
http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=969
Stránka 1 z 5

Autor:  mirrro [ 03.01.2009 - 17:12 ]
Předmět příspěvku:  Žižkovo dětství a řemeslo

Vím, že vstupuji na velmi tenký led, pokud vůbec nějáký...snad malé, drobné kamínky z "vytlučené" mozaiky informací o Janově mladí přece jen zůstali.....jak předeslal hejtman, ztrácí se však v mlze zapomnění.
Co tedy víme?
Žižkovo dětství :
Tady jsme téměř bezbraní, ale něco přece....první zmínka o Janu Žižkovi pochází z let 1378, kdy je uveden jako vlastník Trocnova. V oné době má asi 18 roků, mladíček...troufám si tvrdit (silné slovo), že v té době je sirotkem, proč by jinak byl v tak mladičkém věku již vlastníkem zemanství, když by rodiče byli produktivní? Zajímavé...
Asi ano, neměl jistě veselé dětství...sirotek a navíc s vážným zraněním oka, které mu začalo deformovat tvář....( většina jeho nepřátel, např. Eneáš Silvius, se o něm později zmiňují jako o "potvoře ohyzdné" )..krasavec tedy nebyl a navíc asi musel čelit posměchu ostatních.
Zcela sám však nezůstal, měl sestru Anežku, ale ta mu těžko mohla pomoci... snad měl i bratra Jaroslava, pravděpodobně mladšího, ale o něm je jen málo záznamů, např., že byl někdy v r. 1422 - 1428 v Budějicích sťat a to zřejmě s velikou chutí Zikmundem ( pozn. autora ).

Moji domněnku, že se stal sirotkem, mohou silněji podpořit další zaznamenaná fakta, a to že:
Roku 1378, prodává trocnovský dvorec Puckovi ze Dvorce....proč?...musí být hodně v úzkých..

a dále: 1378, 11. července přistupuje jako spoludlužník..."nerozdílnou rukou s Janem z Mysletína...dvěma židovkám budějovickým na dluh 3 kop a 10 grošů pražských..."
A to s nekřesťanským lichvářským úrokem až 173% ročních úroků ( pozn. od historika Tomana )
Domnívám se, že tak špatné "obchody" by mu rodiče jistě neschválili...Jan samozřejmě nebyl blázen a tak musel být v nesnázích, když také :
..v roce 1384 prodává ve vsi Čeřejově lán, ne němž měla věno jeho manželka Kateřina.....za 19 kop grošů pražských
Ano, Jan je již ženatý a má nyní asi 24 let.
Ve všech listinách, kde vystupoval jako svědek, je jan uváděn jako poslední, tedy nejmladší a nejchudší...
Troufám si zaspekulovat, že na Janově špatné finanční situaci se nemalou měrou podíleli rožmberští....v těžkých dobách panstvo dokázalo na poddané "zatlačit"...... jak příznačné pro další časy i současnost :)

Píše se přibližně rok 1390, Jan je již několik let ženat a jeho žena Kateřina mu právě v těchto letech přivádí na svět dceru, jejíž jméno mi není známo.
Znělo by velmi logicky, že Jan chtěl vést do těchto chvil klidný rodinný život...je to asi tak.
Pak ovšem přichází onen záhadný impuls, který Janovi mění život a posléze i dějiny celé Evropy.
Co se stalo, že Jan, snad někdy po r. 1400 opouští rodinu a dává se ve svých cca 40-ti lety na válečnou stezku proti panstvu, pravděpodobně i Rožmberkům?
Asi neuvěříme verzi, že za Janem přišli jeho kamarádi z dětství a nabídli mu roli zbojníka po jejich boku :roll:
Muselo to být něco velice silného, co jej vyslalo právě na tuto dlouhou cestu, ze které se již nevrátil.....ale to už jsem daleko a tak tuto etapu z jeho života ukončím.

Žižkovo řemeslo
Další oříšek, když zejména nevíme kam chodil např. do školy :cry:
Přesto si zase dovolím zamyšlení. Tedy opět otázka, co vlastně víme?

Žižka je jméno, jehož filologický výklad je zajimavý a docela logický. Je tvořeno z kořene slova "Žíž" ( což znamená ve středověku veškeré živočichy ve vodě žijící - ryby, žáby, raci atd.. ) a přidáním koncovky "ka". Ano, asi ano.

Dále víme, že Jan měl v rodinném erbu znak raka, což je ve shodě s předešlou teorií.

Dále víme, že rožmberské Popravčí knihy říkají o Janovi toto:

...že Žižka, Jindřich a bratr Žižkův vzěli jsú káru s herynky ( tedy rybami pozn. autora :) "


Tady myslím, je zřejmé, že Jan i jeho bratr dobře věděli co činí a že si s tímto rychlesekazícím nákladem dovedou poradit...tedy jej zůročit. Museli vědět, kdy a kam náklad dopravit, jinak by jim zbyla jen nelibě vonící kára s torzem ryb.
Jistě už tušíte, kam směřuji...ano, myslím si, že Jan byl dobře obeznámen s řemeslem rybářským.
Vyrůstal v krajině s rybníky a blízko jeho dvorce ( což bylo doloženo místním průzkumem ) se také jeden nacházel a pravděpodobně k jeho dvorci část rybářského práva náležela ( domněnka moji drobnosti ).
Již stará pravda říká, že: "Kdo se narodí u vody, do smrti z ní nevyplave".
Ano, myslím že Jan jistě "přivoněl" k rybářskému řemeslu.
A tak si jej dovedu představit, jak v dětství sedí na břehu blízkého rybníka, loví ryby a v potoce raky......

Tak snad mám ten tenký led za sebou... :wink:

Autor:  Jiří Motyčka [ 03.01.2009 - 19:59 ]
Předmět příspěvku:  pozn.

mirrro píše:
... Další oříšek, když zejména nevíme kam chodil např. do školy...
To, že uměl číst, psát a něco málo kupeckých počtů neznamená, že by nutně musel chodit někam do školy.

mirrro píše:
... Ano, myslím že Jan jistě "přivoněl" k rybářskému řemeslu ...
Možná. Ale hlavní starostí do doby než prodal Trocnovské zboží (navíc pravděpodobně ještě zadlužené) byly polnosti a jejich obdělávání a hospodaření na nich ...

mirrro píše:
... Asi neuvěříme verzi, že za Janem přišli jeho kamarádi z dětství a nabídli mu roli zbojníka po jejich boku...
To opravdu ne. Spíš je vyhledal on sám s tím, že to ani nemusli být jeho "kamarádi". A důvod? No, nějak se živit musel a mít erb a vydělávat si na chléb vezdejší nějakou "běžnou" prací, bylo pod úroveň i těchto zchudlých zemanů ...

Autor:  trener [ 28.01.2009 - 12:03 ]
Předmět příspěvku: 

Z přednášky prof. Čorneje vyplývá, že lapkovství bylo běžné sezónní zaměstnání žoldnéřů (půl roku vojenské služby ve válce a přes zimu buď lapka na vlastní pěst, nebo bojová družina nějakého pána, jejíž činnost může zahrnovat i lapkovství /nebo pro postižené tak vypadat, projevy tzv. drobné války jsou různé/, nebo např.služba v městské stráži, či posádce hradu). Tady by byla asi i odpověď na moji soukromou otázku, proč do toho lapkovství šel Jan Žižka z Trocnova ve svém relativně vysokém věku (téměř 50 let), pokud ovšem přijmeme teorii o jeho narození kolem roku 1360 (což já přijímám!).

Autor:  trener [ 28.01.2009 - 12:05 ]
Předmět příspěvku: 

K těm herynkům: pokud se nemýlím, znamená to menší mořské ryby ve slaném nálevu, či zásypu, tedy naopak o potravinu konzervovanou a dlouhodobě skladovatelnou :-)

Autor:  Kolssteyn [ 03.02.2009 - 15:39 ]
Předmět příspěvku:  lapkovství

trener píše:
...lapkovství bylo běžné sezónní zaměstnání žoldnéřů..
To je ale příliš zjednodušené tvrzení, řekl bych až diletantské.
Po husitských válkách - nejsilněji kolem poloviny 15. století - byla morálka natolik uvolněná, že sice bylo bylo běžnou věcí námezdního vojska, kterým práce nepříliš přišla vhod. Ale i z příkladů předhusitských víme, že za lapky byli považování i ti, co se sice prohřešili proti zemskému právu, ale jenom ze zoufalosti, protože ono právo bylo bezzubé a pro postiženého - poškozeného - se stávalo bezprávím, podobně jako dnes, nevymahatelným.

Autor:  trener [ 05.02.2009 - 11:08 ]
Předmět příspěvku: 

Možná je, ale prof.Čornej vychází ze solidních rozborů dobových pramenů a zrovna jeho bych z diletantismu nepodezíral...

Autor:  Jiří Motyčka [ 05.02.2009 - 11:40 ]
Předmět příspěvku:  porovnání

trener píše:
... prof. Čornej vychází ze solidních rozborů dobových pramenů a zrovna jeho bych z diletantismu nepodezíral...
Naprosto souhlasím.
Ale teze, že "lapkovství bylo běžné sezónní zaměstnání žodnéřů" evokuje dobový obrázek jiné, ještě běžnější činnosti, totiž orby pluhem, které bylo ve své podstatě také "sezónním zaměstnáním". Obávám se, že sezónnost těchto dvou činností, nebo chcete-li zaměstnání, spočívala přece jenom v něčem jiném. Ale k věci.
Kolssteyn - dle mého názoru - chtěl mj. naznačit, že je třeba docela důsledně rozlišit předhusitské období, které se bezporostředně týká Žižky a dobu, kdy se už husitské bouře přehnaly.

Autor:  trener [ 05.02.2009 - 13:02 ]
Předmět příspěvku: 

Evokuje. Ovšem tvrzení, že orba bylo běžné sezónní zaměstnání žoldnéřů nepůsobí příliš hodnověrně :-) Tato část přednášky byla věnována době předhusitské. Také jsem uvedl, že lapkovství bylo jednou z více možností žoldnéře, jak trávit "dovolenou" :-)

Autor:  Jiří Motyčka [ 05.02.2009 - 13:38 ]
Předmět příspěvku:  doba poté ...

trener píše:
Evokuje. Ovšem tvrzení, že orba bylo běžné sezónní zaměstnání žoldnéřů nepůsobí příliš hodnověrně :-) Tato část přednášky byla věnována době předhusitské. Také jsem uvedl, že lapkovství bylo jednou z více možností žoldnéře, jak trávit "dovolenou" :-)
O. K.
Mnozí, právě (husitští) žoldnéři, Žižku nevyjímaje, než se cele oddali válečnému řemeslu v bitevních vřavách, nejprve obdělávali svá větší či menší políčka. Pak už orba, na niž nebyl čas, pochopitelně nebyla jejich ani sezónním zaměstnáním.

Autor:  trener [ 03.01.2010 - 05:49 ]
Předmět příspěvku: 

Mimochodem Jan Žižka z Trocnova k lapkům neodchází kolem roku 1400, ale jediné zprávy, které o této jeho činnosti máme jsou ze zimy 1408-1409! Takže lapkovství se z celého svého (na středověké poměry) dlouhého života věnoval (prokazatelně) pouze cca půl roku!

Autor:  Dáša Nová [ 03.01.2010 - 16:52 ]
Předmět příspěvku:  Žižka nebyl lapka povahou

Žižka taky NEBYL LAPKA POVAHOU, protože se z loupežnických výprav neobohacoval. Jen konflikt s Rožmberky ho vytlačil mezi lapky a štvance. Že z této části života vyvázl živý, byla naprostá výjimka u tohoto "povolání". Je jasné, že měl osobní ochranu-vyšší síly už tehdy s ním měly své úmysly. Při poznání Žižkovy osobnosti nám nemůže uniknout ani milost a ochranný glejt krále Václava. Ten by jej nepochybně neposkytnul, kdyby nebyl osobně seznámen s Žižkovými prohřešky, které nesměly přesáhnout určitou míru narušující obraz cti.

Autor:  trener [ 04.01.2010 - 23:03 ]
Předmět příspěvku: 

Při vší úctě Dášo: Ohánět se ochranou vyšších sil mi opravdu nepřijde jako argument na takto seriózním diskusním fóru! Jen se tím nahrává nejrůznějším posměváčkům a v tomto případě by se smáli oprávněně! Prosím o diskuzi na základě vědeckých faktů!

Autor:  trener [ 06.01.2010 - 20:19 ]
Předmět příspěvku: 

K Žižkovi na serveru husitství: V jeho zdejší (tamnější? :lol: ) biografii je uvedeno, že se mezi lapky vyskytoval v letech 1406-1409. Odkud čerpáte? Já našel zmínky o této jeho činnosti pouze pro zimu let 1408-1409. Dále je mi podezřelé, že by padesátiletý jednooký válečník (a bývalý lapka?) byl osobním komorníkem královny... Snad měla komorné a dvorní dámy, ne? Také si dovolím nesouhlasit, že jeho zranění nemohlo vzniknout při dětské hře. Pracuji s dětmi více než čtvrt století a přestože se je samozřejmě snažíme všestranně chránit, zažil jsem už ledacos! Osobně si nemyslím, že Jan Žižka z Trocnova přišel o oko při dětské hře, ale rozhodně to nedokážu vyloučit! (Hra kamaráda s mečem či sekerou, pád na sekeru či radlici pluhu atd.)

Autor:  Jiří Motyčka [ 06.01.2010 - 23:23 ]
Předmět příspěvku: 

trener píše:
K Žižkovi ... je uvedeno, že se mezi lapky vyskytoval v letech 1406-1409. Odkud čerpáte? Já našel zmínky o této jeho činnosti pouze pro zimu let 1408-1409 ...
Jeden z největších badatelských přínosů pro tuto etapu Žižkova života pochází z prací Josefa Pekaře, které se týkaly studia popravčích knih s nesmírnou přehršlí jmen, mezi mimiž se vyskytuje i Žižka. Pekař zozlišuje 2 období: 1408 - 1409 a nebo(!) 1406 - 1409. Bylo by to povídání na dlouhé zimní večery...
Po r. 1405 byl Žižka bez tvrze s polnostmi a navíc přišel o vojenský žold. (Šmahel) Kladu řečnickou a sugestivní otázku: "Kampak asi tak mohly zamířit jeho kroky, když řešení v oněch dobách bylo nasnadě?" Nápověda: K Matěji Vůdci(?) ...
Léta 1408 - 1409 jsou doložena Žižkovým působením v lapkovské partě jistého Viléma Sudlice z Litovan (k tomu viz také sem).

trener píše:
... Dále je mi podezřelé, že by padesátiletý jednooký válečník (a bývalý lapka?) byl osobním komorníkem královny ... Snad měla komorné a dvorní dámy, ne? ...
Že by dělal šéfa fraucimoru královny? Byl starej, jednovokej, tak už nehrozilo nebezpečí sexuálního obtěžování ... :lol: Ale vážně.
Slůvko "komorník" má docela hodně významů. Takže např. šéf královniny kanceláře, pod níž spadal i ten zmiňovaný fraucimor, šéf královniny ochranky, ...

trener píše:
... Také si dovolím nesouhlasit, že jeho zranění nemohlo vzniknout při dětské hře. Pracuji s dětmi více než čtvrt století a přestože se je samozřejmě snažíme všestranně chránit, zažil jsem už ledacos! Osobně si nemyslím, že Jan Žižka z Trocnova přišel o oko při dětské hře, ale rozhodně to nedokážu vyloučit! (Hra kamaráda s mečem či sekerou, pád na sekeru či radlici pluhu atd.)
Dovol si nesouhlasit ... :)
O tom, jak přišel bratr Žižka o první oko, můžeme spekulovat do alelujá. Třeba při hře (proč ne) nebo ve věčném konfliktu Trocnovů s Rožmberky, etc., etc. ... :|

Autor:  trener [ 07.01.2010 - 01:07 ]
Předmět příspěvku: 

Ano slovo komorník má více významů, ale v této době již předpokládá vzdělaného dvořana (nejlépe urozeného původu) a to bych u Jana Žižky nepředpokládal. K dataci lapkovství vycházím právě z Pekaře, ještě se tam mrknu. Co se zranění oka týká, nejedná se mi o spekulace, ale o to, že zranění při dětské hře (Piccolomini) nelze apriori vyloučit, jak se tvrdí na serveru!
S rovnítkem mezi pojmy komorník = velitel ochranky jsem se ovšem nesetkal nikdy! Ale jsem ještě mladý :lol:

Stránka 1 z 5 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/