Právě je 25.09.2021 - 14:12

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 10 ] 
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Knížky proti knězi kuchmistrovi
PříspěvekNapsal: 10.04.2021 - 08:48 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8259
Bydliště: Athény východních Čech
Hned v úvodu autor vysvětluje, čím se v tomto spise bude zabývat a proč má tak zvláštní název:
"Tento spisek sepsal mistr Jan Hus proti knězi, který pravil i zapřisáhl, řka, že Hus horší než který ďábel. Ten, opustiv kněžství, byl u pána níže řečeného kuchmistrem (měl na starosti stravování - pozn. JM). Proti němu mistr Jan Hus uvádí texty Starého i Nového zákona, že nejhorší člověk lepší je než ďábel."

Mistr Jan Hus ve své argumentaci vychází z toho, že člověk, který opustil kněžské poslání, a začal se zcela věnovat světskému povolání, chce poučovat a mentorovat někoho, kdo jako sluha Boží zůstal svému poslání věrný až do hořkého konce, a má ještě tu drzost označovat autora onoho spisu za horšího než ďábel.
Ale o tom si povíme v dalších příspěvcích tohoto vlákna ...

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Re: Knížky proti knězi kuchmistrovi
PříspěvekNapsal: 18.04.2021 - 10:19 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8259
Bydliště: Athény východních Čech
A mistr Jan Hus ve svém spisku pokračuje:
To jsem psal já, mistr Jan Hus. Ne aby jemu tato písemná zpráva byla dána, kdož mi jest vzkázal, že jsem horší než který ďábel, ale aby mu bylo dáno jako odpověď na jeho obvinění a přečteno k jeho naučení. A pan Ctibor (z Kozího hrádku nebo Ctibor z Černčic, purkrabí bechyňského hradu - pozn. JM) aby sobě tento spis zachoval. Neb kněz (kuchmistr - pozn. JM) snad by, až tuto odpověď uvidí, jej odložil, a tak má práce byla by darmo vynaložena a pravda neohlášena. A lež by vždy vejvoditi chtěla.

Tady autor spisu naznačuje, kde byl onen text pořízen a proč. Mistr Jan správně tušil, že kdyby svůj obhajovací text zaslal kuchmistrovi, tak ten by ho klidně zahodil, aniž by si ho přečetl. Takto však zůstane zachován a my můžeme s povděkem konstatovat, že navěky.

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 25.04.2021 - 10:54 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8259
Bydliště: Athény východních Čech
Hus ve svém spisku takto pokračuje:
"Právě tak slyším, že praví kněz kuchmistr, bych byl z jiného kraje vyhnán. Divím se, že se opovažuje tak mluviti, když to tak není. Nevím, kterak naslouchá Bibli, kde se říká: 'Z úst tvých nepocházej, pouze pravda.' Ale věděti má kněz kuchmistr, že velmi mne žádají v tom kraji, v němž jsem kázal, v městech a ve vsích i na polích i na hradiech i pod hrady i v lese pod lipú u hradu, jenž slove Kozí. A oznámiv jim pravdu Boží, již jsem do jiného kraje se přibral proto, abych tu pravdu také ohlásil. A potom, dá-li Pán Buoh, opět puojdu do jiného kraje. Jakož jest činil Spasitel milostivý, jehož když sú drželi zástupové, jakož píše sv. Lukáš v. 4. kapitole, aby od nich neodchodil, řekl*
A když by mne vyhnali z města neb kraje kterého, nemám se tiem rmoutit. Neb Spasitel říká: 'Když vás budu hnát pryč v jednom městě, utecte do jiného.'" **

*) Husova odvolávka na Lukášovo evangelium zní: "Když nastal den, vyšel z domu a šel na pusté místo; zástupy ho hledaly. Přišly až k němu a zdržovaly ho, aby od nich neodcházel. Řekl jim: 'Také ostatním městům musím zvěstovat Boží království, vždyť k tomu jsem byl poslán.'" (L 4, 42-43)

**) "Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného ..." (Mt 10, 23)

V této pasáži svého spisku se mistr Jan ohrazuje proti tomu, aby byl odkudkoli vyháněn. Naopak! Jan Hus sám bude rozhodovat o tom, kam půjde a kde bude hlásat slovo Boží, a dokládá, kde všude je žádán. Tak proč by ho měli vyhánět? To je jen "zbožným" přáním kuchmistra, bývalého kněze, který Husa nenávidí a neříká pravdu. Po vzoru svého Spasitele bude autor spisku chodit po různých místech v mnoha lokalitách, především kolem hradů, měst a vesnic a zde všude bude kázat slovo Boží. A kdyby ho přece jenom odněkud vyhnali jako kacíře, půjde bez zloby a záští kázat jinam tak dle vzoru Matoušova evengelia (k tomu viz také ještě sem).

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 27.04.2021 - 16:52 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8259
Bydliště: Athény východních Čech
Na této odzbrojující logice, navíc podané s laskavým humorem, mistr Jan Hus dokládá, že je na vyšší mentální úrovni než jeho oponent kněz kuchmistr:
"... kněz kuchmistr: nazval mě horším než kterého ďábla, a tak horším než Belzebuba. Toho ďábla máš v sobě! Ale zašel ještě dál, řka, že Hus jest horší než který ďábel. Avšak viem, že se mne kněz kuchmistr nebojí, že bych jeho duši do pekla vzal. Ale ďábla se bojí, a tak ukazuje (sám svojí - pozn. JM) bázní, že nejsem horší než který ďábel."

A o kousek dále píše Hus:
"... píše svatý Matúš v čtvrté kapitole, že ďábel pokúšel jest Krista, Syna Božího, a přikazoval jest mu, aby se jemu klaněl a modlil (Mt 4, 8-9 - pozn. JM); a to jest převeliký hřiech přikazovati Bohu, aby se klaněl zlému duchu. A já jsem toho nikdy neučinil! Kterakž tehdy jsem horší než ten ďábel?"

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 03.05.2021 - 09:39 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8259
Bydliště: Athény východních Čech
... a v podobném duchu Hus dále pokračuje:
"Ďábel rád by proti vuoli Boží, aby každý člověk zatracen byl. A já bych rád, aby každý člověk podle vuole Božíe byl spasen ...
... každý ďábel rád by, aby každý člověk hřešil, což by mohl najviece. A já bych rád, aby každý člověk hříchu se varoval, co muož najviece.
"
... a hned v následujícím bodě své obhajoby Hus dodává:
"... já bych rád, aby ty (kněže kuchmistře - pozn. JM) byl, jest-li vuole Boží, spasen. A ďábel by rád, aby ty byl na věky zatracen. Protož pochval každého ďábla nad mě, aby ty neučiníš-li náležité pokání, dáť tobě tu odplatu."

Tady mistr Jan Hus opět zcela logicky na několika příkladech dokládá, že prostě nemůže být horší než ďábel.
Ta poslední citovaná věta, se zdá být poněkud nesrozumitelná. Pokusím se ji proto vysvětlit. Hus v ní říká, že když tedy on (Hus) je dle kuchmistra horší než ďábel, tak ať ho tedy klidně kuchmistr chválí a když následně neučiní pokání, tak ďábel se mu za to náležitě odmění. Pochopitelně po svém!

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 15.05.2021 - 18:01 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8259
Bydliště: Athény východních Čech
A tady se vší rozhodností, jak jen mistr Jan to umí, píše:
"Já bych rád, aby všickni kněžie, jsúce dobře živi, slovo Boží kázali. A ďábel rád by, aby všickni zle živi, byli a nekázali. Protož vede je v smilstve, pro něž svatokupčie a svého duchovního úřadu nevedou. Ale opouštiece kázanie, modlenie, mší slúženie a jiné práce duchovnie, pletou se v úřady lidí světských, takže již skoro obsadí všecky úřady, v nichž penieze cítí. Aj, purkrabie (správce hradu, n. vysoký úředník zemské správy – pozn. JM), kněz u desk zemských, kněz sudí, kněz vladař v zboží, kněz kuchnný, písař kněz, a kdyby biřictví mělo plat velký a nebylo ohavné a s velkú prací, kněz by byl i biřicem. Vždyť pohříchu papež od nevěstek, jichž jest mnoho set v jeho městě, béře po jednom zlatém každý měsíc. Aj, muoj bratře, jáť jsem nesvedl v ty hřiechy, ale ďábel!
Jedině, kdybys řekl, že já jsem tě svedl, aby ty byl kuchmistrem – a tak aby v tvém úmyslu spočívalo toto příslovie: Není lepšie silnice než z kuchyně do pivnice – abys především pomyslil, co bude pán jiesti, než budeš-li nebeské královstvie mieti.
"

Tolik v tomto svém spise Jan Hus předkládá další sofistikovaný doklad o tom, že není horší než ďábel.
Zároveň je tato pasáž ze známého Husova spisu nesmiřitelnou obžalobou církve a jejího kléru, která je dobovým svědectvím o tom, jak hluboko zasáhla morální krize církev nejen v jejích "oudech", nýbrž i v hlavě.

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Husovy výtky kuchmistrovi
PříspěvekNapsal: 21.05.2021 - 16:01 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8259
Bydliště: Athény východních Čech
Husova kritika jeho oponenta, tj. kněze, který se stal kuchmistrem, je nemilosrdná:
"… jsa knězem, i pleteš se v úřad světský, jenž na kněze neslušie. Aj, apoštolé na počátce viery, přijímajíce věrné, nechtěli sú se zaneprázdniti slúžením k stolu svatých lidí a řekli sú, jakož praví sv. Lukáš v Skutciech apoštolských v šesté kapitole: 'Nenie spravedlivé, abychom, opustiece slovo Božie, služili stoluom.' (Sk 6, 2 – pozn. JM) I kterakž tobě muož býti sparavedlivé, že ty, opustiv slovo Božie kázanie, i slúžíš kuchyni? I zdali nenie nikoho, kdo by mohl ten úřad vésti? I proč si nepřipomínáš, že die Spasitel v deváté kapitole sv. Lukáše: 'Nikdo, jenž se chopí pluha a ohlédne se za sebe, nenie zpúsoben k království Božiemu.' (L 9, 62 – pozn. JM) Aj, pluh tvuoj jest opuštěnie světa, a slova Božieho kázanie, nábožné modlenie, mší slúženie, Písma svatého učenie a v cnostech obcovánie."

Co v této pasáži svého spisu mistr Jan vytýká svému kolegovi, který se stal kuchmistrem, především?
Základem Husových výtek tvoří úsloví o tom, že švec by se měl držet svého kopyta, jinými slovy, že Husův oponent měl zůstat knězem a nikoli se věnovat světskému zaměstnání. Připomíná mu, co vše tvoří poslání sluhy Božího a není toho zrovna málo. Ta připomínka 62. verše z 6. kapitoly Lukášova evangelia je o tom, že když se někdo chopí nějakého povolání, neměl by ho měnit (tj. to "ohlédnutí"). Mezitím mistr Jan ještě stihne svému oponentovi položit řečnickou otázku, zda není nikdo, kdo by mohl být místo něj kuchmistrem.

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: další Husova připomínka ...
PříspěvekNapsal: 12.06.2021 - 10:39 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8259
Bydliště: Athény východních Čech
Hus pak ještě naléhavě připomíná:
"Potom dále die ustanovenie: 'Knežie jediné k oltáři a k obětem slúžiti mají a prosbami a modlitbami mají se zaneprázdniti.' Opět die papež Eugenius v třetích knihách ustavení kněžských, přikazuje jim takto: 'Kněžím svým a žákom, jáhnom, pověz zjevně, ať laikom neslúží ani v jejich věcech úředníci neb vládaři. Pakli by směli potom to učiniti, že by pro penieze slúžili, tehdy nehodné jest, aby od kostela pomoc měli, od nichž v křesťanství vyšlo jest pohoršenie.' Aj, těchto ustavení ty, bratře, neposlúcháš, jakož i Kristova ustavenie, jenž jest vydal skrze svatého Pavla, že nižádný ten, jenž Bohu slouží, neplete se v práce a obchody světské.' (1K 7, 20 - pozn. JM)"

V této pasáži svého spisu opět Hus nabádá k tomu, že by sluha Boží neměl vykonávat světská povoláním, a už vůbec ne za peníze, neboť tím se zpronevěřuje svému poslání. Kněz má sloužit jen a pouze u oltáře, vysluhovat svátosti, prosbami se přimlouvat a modlit se za své bližní a ovečky. Hus svému oponentovi sděluje, že tato nařízení neposlouchá a proviňuje se tak proti ustanovením Krista Pána i apoštola Pavla.

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Hus ke svému odvolání
PříspěvekNapsal: 17.08.2021 - 17:50 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8259
Bydliště: Athény východních Čech
K tomu Hus v Knížkách proti knězi kuchmistrovi mj. píše:
"Pak když dieš, že sem se odvolal ku papeži, to přiznávám, že najprvé k Alexandrovi (V. - pozn. JM) odvolal sem se, jenž za penieze (byl uplacen - pozn. JM) byl jest vydal bulu, přikazuje v ní, aby slovo Božie k lidu nebylo kázáno nikde jinde, jedině u far a v klášteřích, a v žádných kaplách, ač by byly od arcibiskupóv i od papežuov zvláště stvrzeny. *
A že to přikázanie jest kacierské, Pánu Bohu protivné, jenž die: 'Jděte po všem světě a kažte evangelium každému stvoření' (Mk 16, 15 - pozn. JM) – a sám Spasitel, uče nás skutkem, kázal jest v domiech, po uliciech, po vsech, po městech, po hradiech, na púšti i na vodě, jakož evengelium svědčí, a přikázal sluhám svým, aby šli volat k věčné večeři i mezi rozcestie, i mezi ploty –, protož já, chtě raději Boha poslúchati než papeže, odvolalal sem se k němu a poslal jsem jemu psaní, aby se lépe informoval a bludu proti Písmu svatému neustavoval." **

*) Bula papeže Alexandra V. z 20. 12. 1409 vyzývá pražského arcibiskupa, aby zakázal kázání, která by se konala mimo katedrální, kolegiátní, farní, filiální a klášterní kostely, tzn. v soukromých místech. Je evidentní, ze ač přímo nejmenována, byla tato bula namířena zejména proti kázání v Betlémské kapli.
**) Hus podal proti papežské bule odvolání.

V této pasáži Hus dokládá, že s odkazem na konkrétní biblický verš může kázat v podstatě kdekoli (to se mu hodilo, když musel odejít z Prahy a na venkově pak kázal "mezi ploty", pod lipami, na návrších a na polních cestách, ...) tím spíše v Betlémské kapli, ktará byla za účelem svobodného kázání slova Božího v mateřském jazyce založena a postavena.

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: závěr
PříspěvekNapsal: 22.08.2021 - 21:00 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8259
Bydliště: Athény východních Čech
V samém závěru tohoto spisu mistr Jan Hus velice stručně "rekapituluje" počáteční fázi své dlouhé kauzy, která trvala od r. 1410 do 6. 7. 1415 ...
25. června 1410 Hus s dalšími sedmi ostře vystoupil proti úmyslu arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Házmburka spálit Viklefovy knihy. Tato skupina v čele s Husem podala odvolání (apelaci) k římské kurii.
Pře se dostala před papeže Jana XXIII. a Husa hájili Jan z Jesenice, Marek z Hradce a Mikuláš ze Stojčína.

"A papež tento nedal slyšenie, na něhož jsú na soudě volali, jemu řkúc: Daj slyšenie, jakž máš učiniti i pohanu, i židu, i kacieři, i kdyby ďábel k tobě přišel a žádal slyšenie. A on vždy jest hlavu odvrátil a porúčel jest vždy kardinálom. A oni, seberúce koně krásné, poháry střiebrné a prsteny drahé od mých protivníkuov, i zbavovali sú se souduov." Co nám tady Hus vlastně sděluje?
Papež, aniž by vyslechl Husovy zástupce, postoupil při kardinálům, i když by tak neměl činit. Prokurátoři římské kurie byli uplaceni od arcibiskupa prostřednictvím jeho plnomocných zástupců proto, aby Husova apelace nebyla vyslyšena.
Papež nechtěl udělit další slyšení, dokud nedostane úplatu, na kterou Hus neměl dostatek prostředků, "aniž by je Hus chtěl jemu poslati".

Jan z Jesenice se svými druhy byl v březnu 1412 uvězněn a vrátil se domů až za rok a půl.
18. října 1412 se Hus odvolal ke Kristu ...

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 10 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  

Husité - Ktož jsú boží bojovníci | © 1998-2020 M. Gelbič & J. Motyčka
TOPlist Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group Český překlad – phpBB.cz