Právě je 08.02.2023 - 06:17

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 7 ] 

Hodnocení knihy (1 až 5 jako ve škole)
1 100%  100%  [ 3 ]
2 0%  0%  [ 0 ]
3 0%  0%  [ 0 ]
4 0%  0%  [ 0 ]
5 0%  0%  [ 0 ]
Celkem hlasů : 3
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: 30.12.2013 - 18:24 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8554
Bydliště: Athény východních Čech
Název: Jan Hus život a dílo
Autor: Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc
Vydalo: nakladatelství Argo, Praha 2013
Obal:
Obrázek

Anotace:
... Na první pohled by se mohlo zdát, že Šmahelův návrat k Janu Husovi (a ke kořenům revoluce) je paradoxem. Ve skutečnosti tomu tak ale není. Svižným způsobem napsaný životopis českého reformátora (můžeme ho číst i jako pendant ke Šmahelovu životopisu Jeronýma Pražského), jenž, ač ponořen ve středověku, v mnohém předstihl svoji dobu, je knihou o společenské imaginaci v čase krize víry a nahromaděného společenského přetlaku. Šmahelův Hus je mužem pochybností, mužem hledáním pravých cest. Mužem vzorů a ideálů, zosobněných biblickým životem a ostře uvažujícím Wyclifem. Zároveň je však reformátorem, který nahlíží vše, co čte, kritickým duchem univerzitního mistra. Na rozdíl od mnoha soudobých kritiků církve jeho doby však umí riskovat a ve jménu pravdy jít hlavou proti zdi, s tušením, že není návratu. Soudcem mu však není pouze Bůh, nýbrž i jeho vlastní svědomí, stejně jako pocit zodpovědnosti vůči těm, k nimž mluví a kdo mu naslouchají. Šmahelův Hus tedy není intelektuál, jenž by svévolně manipuloval davem. Je to člověk víry, stejně jako člověk činu, jenž velmi dobře ví, že je někdy třeba zapřít sám sebe, až na hranu sebeobětování.

Autor v úvodu této publikace mj. píše:
"Při všem respektu k pohnutkám 'živé' historie a k odlišným konfesním postojům jsem se odhodlal jít vlastní cestou a pohlížet na Husa i jeho dobu jako na vzdálenou minulost, asi tak jako přistupujeme k dějinám antiky. Stejně nezúčastněně však nebudu posuzovat Husovo úsilí o povznesení národního jazyka, úsilí, jež vyznačovalo i velké reformátory Jana Wyclifa a Martina Luthera. A přestože svět středověku zůstává součástí naší žité současnosti mnoha hmotnými pozůstatky a některými všeobecně lidskými konstantami, nebudu s jeho znalostí počítat a vyhýbat se vysvětlení, které se poučeným může zdát zbytečné.

Osobní zaujetí postavou nemusí nutně vést k vylepšování jejího dějinného obrazu. V mnoha životopisech je Husovi takřka od jeho narození přisouzena role mučedníka nebo heretika. Tato kniha naopak bude sledovat, jak se Hus postupně stával Husem.
"

jednotlivé kapitoly:
I. Chléb, latina a šachy – tady se F. Šmahel zamýšlí nad datem i místem Husova narození, nad jeho studiem, zálibami i neřestmi mládí.
II. Mlčenlivý svědek doby – kapitola o tom, co Hus prožíval během studia a jak. Co se z oněch událostí a jednání jejich protagonistů odrazilo v jeho spisech a co zůstalo jakoby bez povšimnutí.
III. První prozření: Wyclif – tato kapitola pojednává o prvním setkání Husa s anglickým reformátorem. Autor čtenáře uvádí do základů středověké filosofie a scholastiky. Setkáváme se zde poprvé s učením o univerzáliích. Tady však postrádáme poněkud podrobnější a srozumitelný výklad některých pojmů, nikoli ve smyslu např. této publikace, nýbrž v duchu autorova prohlášení z úvodu: "… vysvětlení, které se poučeným může zdát zbytečné". Vysvětlení tohoto typu někde absentuje, zdá se mi.
IV. 1402: kazatelem v Betlému – o Husových kazatelských počátcích v Betlémské kapli.
V. S arcibiskupem za zády – v této kapitole se dozvídáme o období, kdy arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka stál za Husem i o tom, kdy toto období skončilo.
VI. 1409: v čele hnutí – přijetí Dekretu kutnohorského v r. 1409, Husova role v tomto procesu a odchod cizích profesorů a žáků z Prahy.
VII. Trpké vítězství – Husův reformní zápas se nadále vyostřuje, arcibiskup nechá spálit Wyclifovy knihy, ostré protesty proti arcibiskupovi, koncil v Pise, papež Jan XXIII., Hus porušuje zákaz kázání v Betlémské kapli.
VIII. Znovu Wyclif: pojetí církve a otázka poslušnosti – kapitola se snaží vysvětlit Husovo pojetí církve vycházející z Wyclifa a rozebírá otázku poslušnosti podřízeného vůči nadřízenému.
IX. Počátek soudního procesu – kapitola o tom, jak započal Husův proces u kurie (klatby a žaloby na Husa), smrt arcibiskupa Hazmburka.
X. Husův kvodlibet a jeho loučení s univerzitou – kvodlibet z ledna 1411. Kapitola docela podrobně popisuje přípravu a průběh kvodlibetu, u něhož se Hus uvolil dělat kvodlibetáře. Také tato kapitola by si zasloužila, aby v ní byly vysvětleny některé pojmy související s kvodlibetem.
XI. 1412: rok přelomu a odpustkové aféry – rok odpustkových bouří, v němž se Hus rozchází s některými přáteli (Páleč, Stanislav ze Znojma) i králem. Poprava tří mládenců, prvních husitských mučedníků.
XII. Dvojí odvolání: ke Kristu a k zemskému soudu – v této kapitole i autor vyslovuje přesvědčení, že by Husa od jeho odvolání ke Kristu Jan z Jesenice, Husův oddaný přítel, odradil (k tomu viz také něco tady ...).
XIII. Znameníčka, ukazovadla, nápisy a šifry – o Husově díle ortografickém, o jeho díle psaném česky, překlady Bible a Husův podíl na nich. Šmahel v souladu s Palackým připisuje autorství manuskriptu Orthographia Bohemica Husovi.
XIV. Na hradech a mezi vesnickými ploty – kapitola pojednávající o Husově pobytu na venkově, zejména na doložených působeních na hradech Kozím Hrádku a Krakovci. Na str. 160 Šmahel píše, že "… Husova kauza pro něho (Zikmunda – pozn. JM) představovala programový bod 've věci víry', kterým by v případě potřeby bylo možné účastníky koncilu zaměstnat." To se lehko konstatuje, když už známe průběh koncilu v Kostnici. Domnívám se, že Zikmund tímto způsobem dopředu neuvažoval a že improvizoval až na místě v době bezprostředně po útěku papeže Jana XXIII. z Kostnice.
XV. Reformní program – jakési shrnutí. Husovo učení o církvi, jeho vztah k učení o trojím lidu, moc světská a moc duchovní v Husově podání, Husův výklad 7. přikázání ("Nepokradeš.").
XVI. Klamné záruky, uvězněné naděje – Husova cesta do Kostnice, jeho činnost do zatčení, Husovi zavilí nepřátelé přecházejí do útoku, fáma o jeho útěku na voze se senem, Husovo zatčení a uvěznění.
XVII. 1415: obnovení procesu – průběh procesu do března 1415 (útěk papeže Jana XXIII. z Kostnice).
XVIII. Vězení dvou Janů v Gottliebenu – průběh inkvizičního procesu s Husem do května 1415, zatčení Jeronýma Pražského, protesty šlechticů proti postupu koncilu, Husova korespondence.
XIX. Slyšen, odsouzen, upálen – zakončení procesu s Husem. Husova 3 slyšení, přesvědčování Husa, aby odvolal, postoj Zikmundův, Husovo odsouzení, když neodvolal, a jeho smrt na hranici.
XX. Dva životy a dvojí žití mistra Jana Husa – kapitola pojednávající o druhém Husově životě především z pohledu historiků zabývajících se Husovým životopisem. Autor recenze v této kapitole postrádá podrobnější analýzu rozmanitých názorů na Husa, které se u nás objevily po listopadu 1989.
Závěrečné úvahy a post scriptum.
Kniha rovněž obsahuje nezbytný poznámkový aparát, vybrané otázky související se studiem Husova životopisu (např. Husovo příjmení, datum a místo narození, jeho podoba, Husova závislost na Wyclifovi, jeho podíl na Dekretu kutnohorském, Zikmundův glejt ap.), věcné vysvětlivky, seznam pramenů a literatury, soupis vyobrazení a summary.

Z velice stručné rekapitulace jednotlivých kapitol je zřejmé, že se jedná o podrobný životopis Jana Husa s popisem událostí bouřlivé doby, které Hus ovlivňoval a které naopak ovlivňovaly jeho. A to i přesto, že Šmahel tvrdí, že "ambicí autora nebyla 'velká' monografie, na kterou odborné bádání a snad i širší veřejnost čeká." (str. 11)
Přesto, že je tato vyvážená a netendenční publikace napsána opravdu velice čtivě a s mnohými vysvětleními, obávám se, že v rozporu s autorovou deklarací z úvodu je tato publikace určena přece jenom poněkud poučenějšímu čtenáři.
V knize je na můj vkus poměrně značné množství překlepů, z nichž jeden je hned na 2. řádku v levé záložce obalu. Tento i mnohé další pochopitelně nejdou na vrub autora recenzované publikace.
V samém závěru této recenze je třeba objektivně připustit, že se jedná o dílo velice záslužné a potřebné mj. i proto, aby se Hus nezvratně nepropadl z přítomnosti do vzdálené minulosti, neboť "statečnou obětí za svobodu vlastního názoru Hus dále ční nad dějinami, avšak pouze v jakési metahistorické podobě, oproštěné od posuzování jeho víry a teologické nauky." (str. 232)
Komu knihu doporučit? Všem těm, kteří se o Husa zajímají poněkud hlouběji, a nebo těm, kteří o životě tohoto reformátora a jeho díle vědí velice málo nebo takřka nic, a tento svůj nedostatek chtějí napravit. Recenzovaná publikace je k tomuto účelu jedinečnou příležitostí.
Přes uvedené dílčí nedostatky hodnotím knihu známkou jedna.


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: stručná recenze ...
PříspěvekNapsal: 14.01.2014 - 16:18 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8554
Bydliště: Athény východních Čech
Ivy Benešové:
http://www.nase-reformace.cz/2015-2/pra ... jana-husa/

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 07.10.2014 - 10:02 
Offline
desátník
desátník

Registrován: 11.09.2011 - 11:58
Příspěvky: 529
Vynikající kniha. Opravil jsem si své některé názory. Zajímavé je, že Hus říká, že největší podíl na špatné pozici v jeho při s papežskou stolicí měl Michal de Causis, který prakticky odstranil Husova obhájce Jana z Jesenice. Těch zajímavých míst je však v knize hodně.


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 07.10.2014 - 10:24 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8554
Bydliště: Athény východních Čech
Karel Konečný píše:
... Zajímavé je, že Hus říká, že největší podíl na špatné pozici v jeho při s papežskou stolicí měl Michal de Causis, který prakticky odstranil Husova obhájce Jana z Jesenice. ...
Michal de Causis byl vedle Štěpána z Pálče Husovým nejzavilejším žalobcem.
Obžalovaný před inkvizičním tribunálem nemohl mít obhájce, ale kdyby (sorry!) Husa mohl Jesenic obhajovat, jistě by vše dopadlo jinak. Jesenic však do Kostnice nemohl přijet, aby svého přítele podpořil aspoň morálně, byl by okamžitě zatčen.
K tomu viz také ještě tady: viewtopic.php?p=14247#p14247

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 07.10.2014 - 12:01 
Offline
desátník
desátník

Registrován: 11.09.2011 - 11:58
Příspěvky: 529
Jiří Motyčka píše:
Karel Konečný píše:
... Zajímavé je, že Hus říká, že největší podíl na špatné pozici v jeho při s papežskou stolicí měl Michal de Causis, který prakticky odstranil Husova obhájce Jana z Jesenice. ...
Michal de Causis byl vedle Štěpána z Pálče Husovým nejzavilejším žalobcem.
Obžalovaný před inkvizičním tribunálem nemohl mít obhájce, ale kdyby (sorry!) Husa mohl Jesenic obhajovat, jistě by vše dopadlo jinak. Jesenic však do Kostnice nemohl přijet, aby svého přítele podpořil aspoň morálně, byl by okamžitě zatčen.
K tomu viz také ještě tady: viewtopic.php?p=14247#p14247

Já měl na mysli tu dobu když Hus poslal ke kurii jako zástupce Jana z Jesenice, předtím než na něj kardinál uvalil klatbu. Tehdy byl Jan z Jesenic vážnou překážkou pro Michala de Causis a ke klatbě došlo až potom co se mu podařilo Jana z Jesenic odstranit. Pokud si vzpomínám tak velký vliv měly i úplatky spojené s delegací se stížnostmi na mistra Jana Husa.


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 07.10.2014 - 16:20 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8554
Bydliště: Athény východních Čech
Karel Konečný píše:
... Já měl na mysli tu dobu když Hus poslal ke kurii jako zástupce Jana z Jesenice, předtím než na něj kardinál uvalil klatbu. Tehdy byl Jan z Jesenic vážnou překážkou pro Michala de Causis a ke klatbě došlo až potom co se mu podařilo Jana z Jesenic odstranit ...
O.K.

Karel Konečný píše:
... Pokud si vzpomínám tak velký vliv měly i úplatky spojené s delegací se stížnostmi na mistra Jana Husa.
Ano.
I o tom pojednává příspěvek odkazovaný v mém předchozím příspěvku.

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: představení knihy
PříspěvekNapsal: 07.11.2014 - 23:51 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8554
Bydliště: Athény východních Čech
Komponovaný záznam představení této knihy na Novoměstské radnici v Praze v březnu letošního roku:
http://www.youtube.com/watch?v=UXso_hoqyy8 ...

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 7 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  

Husité - Ktož jsú boží bojovníci | © 1998-2020 M. Gelbič & J. Motyčka
TOPlist Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group Český překlad – phpBB.cz