Právě je 07.02.2023 - 19:45

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 13 ] 
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: 21.04.2020 - 10:49 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8554
Bydliště: Athény východních Čech
V tomto dialogu spolu rozmlouvají ROZUM a DUCH - jak z názvu vyplývá - o českém kacířství a českých kacířích. DUCH většinou klade všetečné otázky (týkající se např. i 4 pražských artikulů[!], ...) a ROZUM se na ně snaží odpovědět často ve velice obsáhlé odpovědi.

V úvodu autor tohoto tendenčního spisku mj. praví:
"... Aby tedy byly poněkud ochromeny záludnosti Behemota (biblická obluda ze starozákonní knihy Jób - pozn. JM), které v těchto dnech zvláště přičiněním sekty husitů zachvátily lidské duše, a aby moudrost, která přemáhá špatnost a vymezuje výsledek věcí a líbezně všechno pořádá, krásněji zazářila, bude-li osvědčena tím, že vejde ve všeobecnou známost, osmělil se onen kněz (autor - pozn. JM) vydat níže psaný dialog, v němž Rozum a Duch rovnou měrou mluví o věci Boha a církve, protože Bůh, jenž rozděluje všechno dobro, poskytuje dva základy lidských skutků, totiž pochopení a vůli, aby se spolu mohly svorně setkat a dát církvi mír."

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 26.04.2020 - 11:05 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8554
Bydliště: Athény východních Čech
JM píše:
... DUCH většinou klade všetečné otázky (týkající se např. i 4 pražských artikulů[!], ...
... autor uvedeného spisku kolem tohoto tématu chodí ve velkém oblouku jako kolem horké kaše, nakonec se však odhodlá do tohoto "kyselého jabka" kousnout ...

Nejprve:
"DUCH: Pověz tedy prosím, jaké jsou ty čtyři artikuly.
ROZUM: Opakovaně si přeješ znát artikuly a já jsem ti několikrát řekl, že je lépe o nich mlčet než mluvit.

(...)
později DUCH přemluví ROZUM a ten se přiměje k odpovědi:
"DUCH: Toužím slyšet od tebe prostý výklad o těchto artikulech.
ROZUM: Na první artikul, aby slovo Boží atd.
(bylo svobodně kázáno - pozn. JM), a na čtvrtý totiž aby všechny smrtelné hříchy atd. (byly trestány - pozn. JM), ať odpoví prosťáček, který v přirovnání na začátku tohoto dialogu řekl: 'Je lepší, aby se zachoval dávný pořádek a nižší byli podřízeni vyšším.' Co se týče druhého, totiž o přijímání podobojí: slyšel jsi, co se událo na kostnickém koncilu. Páni Českého království poslali nejjasnějšímu knížeti panu Zikmundovi, římskému císaři a uherskému králi, jakousi knížku, která obsahovala mnoho výroků Písma svatého, jimiž se pisatel této této knížky pokusil doložit, že laický lid má přijímat podobojí *; tito páni žádali, aby byli od učenců, kteří tehdy byli s králem na kostnickém koncilu, jasněji poučeni o jejich výkladu. Tehdy byly vypracovány katolickými doktory velmi pěkné traktáty, které mnozí vlastní, a v nich svědectvím Písma svatého bylo velmi jasně vyloženo, že laici, ba ani kněží, pokud neposvěcují a neproměňují svátost oltářní (v tělo a krev Páně - pozn. JM), nemají přijímat pod obojí způsobou (pod způsobou chleba i vína - pozn. JM), ale jen pod jednou, totiž pod způsobou chleba. Proto bylo na veřejném zasedání mnoha doktorů božského (kanonického - pozn. JM) i lidského (civilního - pozn. JM) práva, kteří to předem vážně zvážili, 15. dne měsíce června léta Páně 1415 vyhlášeno, rozhodnuto a ustanoveno, aby posvěcující kněží přijímali tělo Kristovo podobojí, laici pak toliko pod způsobou chleba, protože je velmi pevně věřit a nijak nepochybovat o tom, že úplné tělo Kristovo obsahuje i krev jak ve způsobu chleba, tak ve způsobě vína. A ti, kdo by neústupně tvrdili opak toho, musí být zadrženi jako kacíři a tvrdě potrestáni."

*) jedná se patrně o rok 1417 a sbírku utrakvistických autorit, kterou sestavil doktor práv Jan z Jesenice - pozn. Pavla Soukupa

Dále pak ROZUM osvětluje známými dobovými katolickými argumenty vč. biblických, proč pro spasení stačí přijímat podjednou a zmiňuje se i o tom, proč v prvotní církvi byla eucharistie přijímána podobojí. Když se však více porozumělo Písmu, bylo rozhodnuto, že se nadále bude přijímat podjednou s tím, že ti, kdož by přijímali podobojí jsou kacíři a bludaři.
Artikul 1. a 4. bohužel ponechává takřka bez komentáře.

zvýraznění: autor příspěvku

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 01.05.2020 - 14:50 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8554
Bydliště: Athény východních Čech
Nakonec autor spisku pokračuje i o 3. artikulu:
"DUCH: ... Nyní prosím, abys mi ráčil aspoň trochu vyhovět ohledně artikulu, který zbývá.
ROZUM: Kvůli vyvrácení artikulu, aby duchovním bylo odebráno bohatství a pozemský majetek
(zákaz světského panování církve - pozn. JM), není potřeba a ani nechci citovat Písmo. Jestliže se čte Starý zákon od prvního kněze Melchisedecha, jenž byl král i kněz, a celý text Nového zákona až do tohoto dne ..., shledává se, že kněžstvo mělo vždy dobré a horlivé přívržence pravé víry a ctitele kněžského stavu, mezi nimiž a při jejichž obraně nejjasněji zářilo duchovenstvo jako zlato mezi kovem.
(…)
laik řekne: 'Tihle duchovní jsou zaopatřeni, nač by se jim měl tedy dávat tak velký majetek?' Ó laiku, kdo jsi ty, jenž takto mluvíš? Jestlipak si uvědomuješ, že sedlák nebo sedlákův čeledín, chudý švec nebo krejčí nebo tovaryš jejich či podobných, který sedí ve své dílně při práci, si říká nebo myslí takové a podobné věci o tobě, který jdeš okolo, protože má za to, že jsi znamenitější než on? Ať tedy dbá kníže, pán, rytíř voják nebo obyčejný člověk, aby zatímco nespravedlivě touží po cizím majetku nebo se ho zmocňuje, právem neztratil, co mu podle zákona a práva náleží, jako se to stává velmi mnohým velmožům v Českém království, kteří, zatímco se domnívají, že bohatnou z olupování duchovních, stávají se slouhy svých služebníků. Kéž oni k slávě Boží i lidí pro vlastní spásu mají patřičně na paměti, že co překotně opouští pevný řád, nemívá radostné konce."

To je tedy parádní sofistika, což! Místo toho, aby autor uvedl nejprve ono velké "A" (příčinu), tak hned uvede malé "b" (následek, potažmo "viníka"). Jak to?
Je to asi úplně nejkontroverznější artikul ze všech čtyř, který se husitům v Basileji (r. 1433) snadno obhajoval, a jejich oponentům velice obtížně vyvracel. Husité jednoduše poukazovali na Kristův příkladný život v prostotě a chudobě a zrovna tak jeho 12 učedníků-apoštolů. Obdobně tomu bylo i v prvotní církvi, jejíž členové se museli starat o holý život plný nástrah a nebezpečenství. Vše se změnilo po tzv. "Konstantinově donaci", kdy církev začala programově a cíleně bohatnout.
V době hluboké krize církve po vzniku dvojpapežství (r. 1378) a papežského fiskalizmu, který katolické církvi umožňoval mocensky zasahovat do světských záležitostí, se na scéně objevují kritici církve Viklef s Janem Husem. Přišli s jednoduchou tezí: zbavte církev majetku a bude po krizi. To se pochopitelně církvi krajně nelíbilo a takové kritiky okamžitě označila za kacíře. Jak jednoduché, že! Přesto nejpozději při jednáních s husity na koncilu v Basileji začali vzdělaní špičkoví teologové křečovitě hledat v Písmu svatém účelové argumenty pro obhajobu svého neadekvátního majetku. Šlo to ztuha, ale to by v tom byl čert, aby věhlasní doktoři svatého bohosloví (teologie) nenalezli aspoň nějaké řešení. Husity však nepřesvědčili a oni zase otce koncilu, nebylo to totiž možné.

Přesně v tomto duchu píše Ondřej z Řezna ve svém tendenčním spisku. On vůbec neřeší, zda má církev vlastnit majetek, zda je to mravné nebo ne a v souladu s Biblí vytýká světské moci, když se sekularizací církevního majetku obohatí. No, a prostí lidé už vůbec nemají zasahovat do tohoto procesu, kterému beztak nerozumí. Ti mají jedinou povinnost, totiž platit desátek a držet ústa. K ničemu jinému nebyli povoláni.

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 01.05.2020 - 20:04 
Offline
desátník
desátník

Registrován: 11.09.2011 - 11:58
Příspěvky: 529
Viklef byl v polovině osmdesátých let odsouzen. K předcházejím kritikům církve, jak je známo, patřil Konrád Waldhauser a Milíč z Kroměříže. To uvádím jen pro dokreslení tehdejší situace reformního křídla na Karlově univerzitě,univerzitě, která chtěla být tak významná jako Pařížská Sorbonna.


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 01.05.2020 - 22:42 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8554
Bydliště: Athény východních Čech
Karel Konečný píše:
... To uvádím jen pro dokreslení tehdejší situace reformního křídla na Karlově univerzitě ...
... O.K., Karle. Avšak nikdo z tebou jmenovaných nezašel ve své kritice církve tak daleko jako Viklef s Husem.
Jinak pokusy o reformu církve po Konstantinově donaci, byly pochopitelně ještě ranější viz tady. Byly to však IMHO takové nesmělé krůčky vycházející zevnitř církve. Každé takové pokusy však nevedou k radikálnímu ozdravnému procesu, což na katolické církvi vidíme dodnes.
Teprve husiti, vědomi si těchto zkušeností, se do toho pustili z gruntu, bez skrupulí a z vnějšku. Chyběl jim k dotažení do konce pouze(!) jeden jediný krůček - zbavit se jha apoštolské posloupnosti. K tomu se odhodlala až Jednota bratrská, kterou k tomu, jak se zdá, musel nakonec stejně "dokopat" husita Martin Lupáč z Chrudimi. K tomu podrobněji viz SEM ...

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 02.05.2020 - 08:14 
Offline
desátník
desátník

Registrován: 11.09.2011 - 11:58
Příspěvky: 529
Když se podíváš na následnou historii radikálního ozdravného procesu, tak jsi v rozpacích.


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 02.05.2020 - 08:50 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8554
Bydliště: Athény východních Čech
Ty možná, já však nikoli. :wink: :D
A stačí mi k tomu "pouze" vědomí TOHOTO. :!: Na to se bohužel zapomíná a nejvíce po listopadu '89. :P

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 02.05.2020 - 11:33 
Offline
desátník
desátník

Registrován: 11.09.2011 - 11:58
Příspěvky: 529
To ano, jenže byli stále kacíři.


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: kacíři
PříspěvekNapsal: 02.05.2020 - 12:06 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8554
Bydliště: Athény východních Čech
Ano, tak jim říkali jejich nepřátelé.
I Ondřej z Řezna je ve své kronice tak častuje. Kacíři pro něj byli viklefisti a husiti, neboť to v oné době bylo ještě pejorativním označením. Někdy jim taky říkali vojácky "husáci". Z toho, s čím husiti přišli, se jim zatočila hlava tak, že na ně posílali křížové výpravy, které měly nový reformní směr v církvi eliminovat.
A to ještě kdyby viděli, co katolickou církev čeká s nástupem Luthera. :!: Ano, i luteránům říkali kacíři, ale to už zdaleka nemělo tu razanci jako o 100 před tím.

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 02.05.2020 - 17:52 
Offline
desátník
desátník

Registrován: 11.09.2011 - 11:58
Příspěvky: 529
Ano, pak přišel Luther, a myslím, že se všem z toho točí hlava, a pak přišly náboženské války.


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: 30letá válka
PříspěvekNapsal: 02.05.2020 - 19:46 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8554
Bydliště: Athény východních Čech
Karel Konečný píše:
... a pak přišly náboženské války.
Vím jen o jedné,
ale ta stála za to, a tou byla "třicítka". Nazývat tuhle válku "náboženskou", je však velice zavádějící. Ano, sice započala v Čechách jako náboženský konflikt, ale pak už si dál tahle strašlivá válka žila svým vlastním životem, především jako válka IMPERIÁLNÍ(!), v níž katolická Francie najednou válčila na straně protestantského Švédska. Tahle fáze války už s náboženstvím a vírou neměla vůbec nic společného. :wink:

Pokud se opakuji, tak sorry! :oops:

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Re: 30letá válka
PříspěvekNapsal: 02.05.2020 - 20:21 
Offline
desátník
desátník

Registrován: 11.09.2011 - 11:58
Příspěvky: 529
Ještě byly války Hugenotské ve Francii. Zdá se mi, že křesťanská nauka nebo protestanská nauka moc neuspěla.


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Re: 30letá válka
PříspěvekNapsal: 02.05.2020 - 20:54 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8554
Bydliště: Athény východních Čech
Karel Konečný píše:
Ještě byly války Hugenotské ve Francii. ...
... ano, ale ty byly teritoriálně "omezené" a takových bylo vícero. Kvůli víře se válčilo ve Svaté říši římské i jinde. Avšak i v nich by se našly postranní, ba politické motivy.
Ta "třicítka" však zachvátila takřka celý kontinent a z těchto lokálních se po všech stránkách vymykala.

Karel Konečný píše:
... Zdá se mi, že křesťanská nauka nebo protestanská nauka moc neuspěla.
Ale za to křesťanství ve své krystalicky čisté podobě, napájené ze židovských pramenů, už nemůže. :idea:
Bůh ví, že i ta nejušlechtilejší myšlenka se dá zneužít v Jeho jménu. Nejen husitská ultralevice by mohla vyprávět. :wink:

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 13 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  

Husité - Ktož jsú boží bojovníci | © 1998-2020 M. Gelbič & J. Motyčka
TOPlist Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group Český překlad – phpBB.cz