Právě je 13.06.2024 - 20:12

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: 03.01.2011 - 11:36 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8734
Bydliště: Athény východních Čech
JM píše:
... Jaké byly hlavní krizové jevy v církvi v době, která pomalu spěla k revolučnímu otřesu:
...
– simonie (svatokupectví) ...

V dnešní době plné korupce lze za peníze koupit vítězství ve výběrovém řízení na magistrátu, pozemky "za hubičku", přes něž záhy povede dálnice (takže se pak se ziskem prodají státu za peníze daňových poplatníků), nebo dokonce získání tendru na dozbrojení armády třeba i nepotřebnou technikou, zato o to víc drahou, na ministerstvu obrany ...

I v době, o níž se v tomto tématu bavíme, šlo od církve za peníze koupit takřka cokoli. Byl to především prodej odpustků, což byl jeden z nejvíce do očí bijících kritizovaných nešvarů. Odpustek se dal získat za peníze např. pro vykoupení odpuštění třeba i smrtelného hříchu, jakým byla vražda, nebo si ho mohl koupit potenciální vrah teprve se chystající na svoji oběť. Ano, odpustek se totiž mohl týkat jak minulých, tak i budoucích hříchů. Těm, kdo žili hříšným životem a měli dost peněz, ani nepřipadalo nepatřičné, že si kupují odpuštění svých hříchů. Naopak ti, kteří žili příkladným životem – netvrdím, že bez sebemenšího hříchu –, se nad smyslem prodeje odpustků hluboce zamýšleli. V pražské reformní skupině to byl především Jan Hus a Jeroným Pražský. Než však Hus začal se svojí kritikou, tak i on si svého času zakoupil za pár grošíků odpustky za jakési hříšky, aby pak zůstal nějaký čas pouze o chlebu a vodě. Právě na Husově příkladu chci vyváženě zdokumentovat, jak hluboce zakořeněným byl tento církevní zlořád.
Co se týče prodeje odpustků, tak i v tomto případě ryba smrděla od hlavy. Papežové vyhlašovali tzv. milostivá léta spojená s tímto nekřesťanským byznysem. I vyhlášení křížové výpravy bylo přece velice vhodným důvodem pro kupčení s odpustky. O aplikaci této "metody", která vedla přímo k naplnění papežské pokladny pro ryze soukromé účely, jsme si tady na fóru povídali v souvislosti se vzdoropapežem Janem XXIII., který potřeboval prachy na vedení války s neapolským králem. A tak by se dalo pokračovat.

Co ještě bylo součástí svatokupeckých praktik i na těch nejnižších úrovních církevní hierarchie? Bylo to např. neomalené až vydřidušské vymáhání poplatků za církevní úkony. Z dobových svědectví se dozvídáme o tom, jak farář nechtěl pohřbít nebožtíka bez zaplacení jím stanoveného poplatku. Co to znamenalo např. v parném létě, netřeba snad obzvláště zdůrazňovat. V takovýchto případech ještě lépe vyniknou nemravně vyděračské metody sluhy Božího, postrádajícího elementární křesťanské úcty a empatie ke svému bratru v Kristu. Podobně tomu bylo i s udělením posledního pomazání tomu, jenž se chystal na věčnost. Neměla-li jeho rodina dostatek prostředků, mohl to být takřka neřešitelný problém. A naopak. Kdo měl dostatek peněz, mohl si nechat zaplatit např. velké množství zádušních mší. K tomu, jak byly tyto předem zaplacené mše odbývány (pokud byly vůbec odslouženy) v případě, že se jich nikdo z pozůstalých nemohl zúčastnit, není třeba mít velké iluze.

Hus žijící příkladným životem neváhal nazvat svatokupectvím vše, co bylo v církvi k mání za peníze. Samozřejmě se v této nesmiřitelné kritice musel vypořádat s tím, jak si měl vydělávat sluha Boží na chléb vezdejší. Žebrotou? Ne! V prvé řadě měl takový velebníček kdesi v Horní Dolní, tápavě hledající království Boží na zemi, žít příkladným a skromným životem a pak mu obec i jeho ovečky jistě rádi a spontánně zajistí nezbytné prostředky na jídlo, oděv a střechu nad hlavou. I na tu knihu pak nějaký ten groš zbude. Nad tím vším se Hus zamýšlí v jednom ze svých stěžejních děl, kterým jsou Knížky o svatokupectví. Avšak funkčnost těchto představ prověřilo v praxi až husitství, pochopitelně pouze na utrakvistických farnostech.

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 07.01.2011 - 11:43 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8734
Bydliště: Athény východních Čech
JM píše:
... Jaké byly hlavní krizové jevy v církvi v době, která pomalu spěla k revolučnímu otřesu:
...
– pokles mravů sluhů Božích ...
Dokladem absence dobrých mravů institucionální církve v jejím vrcholovém orgánu je především papežské schizma vrcholící trojpapežstvím. Je to záležitost, za níž musí být stydno ještě i současné katolické církvi. Čím asi tak měl být motivován k počestnému životu biskup, aby byl lepším než papež, který měl sedět na Petrově stolci v Římě, ale teď zrovna sedí na jiné židli v Avignonu? A ještě k těmto dvěma kývajícím se rozvrzaným seslím přibyl papež další – "chybička" se vloudila?
BTW. O pokleslých mravech papežů, i když v různých dobách, pojednává i tento příspěvek.

JM tady píše:
... Vavřinec z Březové ve své kronice uvádí mj. i počty řemeslníků a tovaryšů různých řemesel soustředěných v Kostnici během koncilu.
U provozovatelek nejstaršího řemesla udává počet 718. Kdo ví, jak k tomuto přesnému číslu husitský kronikář došel. Ale např. jiný kronikář Richental, doprovázený zbrojnošem, na příkaz kurfiřta Rudolfa III. Saského obcházel v Kostnici dům od domu a sepisoval nevěstky.
JM v úvodním příspěvku ke krizovým jevům v církvi píše:
... Když jsem se letos (2010) v létě setkal s jedním svým známým ... a my se bavili o kritice církve českými reformáty, řekl jsem mu též, že farář v předhusitské době, nahradivší celibát konkubinátem, disponoval pěti konkubínami, s nimiž měl několik nemanželských dětí. Známý se mi tohle taky snažil vymluvit jako přehnané, přestože je protestantské konfese. Mnou uváděný počet konkubín se mu totiž zdál poněkud nadnesený ...
... na faráře Kojatu (viz níže) jsem si tehda bohužel nevzpomněl. Ale k věci.
Otřesný byl rovněž život prostého kléru. To, že mnozí holdovali alkoholu jak pověstný feldkurát Katz (ze Švejka), v tavernách hráli v kostky nebo karty, pěli oplzlé písně, účastnili se tanečních zábav i maškarních rejů, také si v lesích se svými kumpány z krčmy zalovili, bylo víceméně tolerováno.
Horší to bylo s porušováním celibátu. Žil-li farář se svojí "družkou" a nemanželskými dětmi spořádaným rodinným životem, ještě to jakž takž šlo s přivřením obou očí, ale když nechvalně známý farář Ludvík Kojata z farnosti s kostelem sv. Jana v Podskalí vytvořil ze své fary profláklý veřejný nevěstinec s osmi(!) zaměstnankyněmi provozujícími nejstarší řemeslo, to už musela být věru síla i pro ledasčemu uvyklé farníky té doby. Jako bonus ke svému prostopášnému životu kuběnář a pasák Kojata přidával ještě vysedávání po hospodách, kde se oddával hře v kostky.
Nikoho jistě nepřekvapí, že součástí těchto excesů byly i případy znásilnění dívek a žen, které se odehrávaly za dveřmi fary. Netřeba si dělat iluze, že by si snad taková nešťastnice mohla jít stěžovat na svého pastýře k jeho nadřízenému. V takovém ojedinělém případě by se totiž mohlo lehce stát, že příjemce stížnosti by v tvrzení proti tvrzení dal přednost verzi svého kolegy.
V letech 1379 až 1382 byla provedena vizitace pražského arcijáhenství a přitom bylo zjištěno, že skoro pětina kněží žije v různé formě konkubinátu. Toto vysoké číslo odráželo obtížně zpochybnitelnou tristní situaci týkající se mravů kléru. Při dalších vizitacích byl zjištěn třeba jiný podíl hříšníků-kuběnářů. Ano, jinde byl jejich podíl nepochybně nižší, někde se možná blížil i nule, zároveň však nemůžeme vyloučit, že bylo i daleko hůře než v metropolitním arcijáhenství.

Nelze si rovněž dělat iluze o tom, že za klášterními zdmi, kde se "kuklíci" (jak husiti mnichům říkali) měli oddávat modlitbám a rozjímání, bylo vše pořádku. Např. členové Řádu bratří blahoslavené Panny Marie na hoře Karmel (zkráceně karmelitáni) z kláštera Panny Marie Na písku (s kostelem Panny Marie Sněžné, kde později kázal bývalý premonstrátský mnich ze Želivi) byli známi svojí hrabivostí spojenou s porušováním řeholního řádu.
Aby toho nebylo málo, tak někteří obzvláště povedení mniši z uvedené řehole – pravděpodobně z nudy – si krátili volný čas tím, že se vydávali za doktory medicíny a pod záminkou "léčby" sváděli ženy, patrně nejspíš vdané paničky (pro jistotu).
I toto vše bylo jedněmi z mnoha důvodů, proč mravokární husiti měli spadeno i na kláštery.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokleslými mravy v církvi byla zasažena celé vertikála církevní hierarchie, tj. papeži, biskupové, faráři, světský i řeholní klérus. S prohlubující se krizí v církvi se objevily tendence posunout hranici přípustnosti těchto mravnostních deliktů tak, aby ta menší provinění mohla být tolerována. A tady musela opět nastoupit reformní kritika, aby obrátila pozornost veřejného mínění k těmto nešvarům, které v očistném programu reformistů nesměly být zametány pod koberec. Padni, komu padni a bez ohledu na míru provinění.

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Naposledy upravil Jiří Motyčka dne 25.02.2012 - 23:27, celkově upraveno 3

Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: kdo byl kým ovlivněn ...
PříspěvekNapsal: 06.05.2011 - 10:23 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8734
Bydliště: Athény východních Čech
Dáša Nová píše:
V Kronice česko bavorské hranice I je psáno ...
'Valdenská hereze, jak známo, je považována společně s viklefismem za hlavní ideový zdroj české husitské reformace. ...'
Tak s touto tezí nemohu tak docela souhlasit.
Nelze totiž přeceňovat vliv valdenství na husitství, ba právě naopak. Pozdější generace valdenských, které se vyskytovaly v Čechách a v jejich blízkém sousedství, byly spíše ovlivněny husitstvím. Je nezpochybnitelné, že oba heretické proudy vyžadovaly návrat k prvotní chudé církvi, ale to ještě neznamená, že husitství vycházelo z valdenství. K tomuto závěru dospělo husitství, vycházeje z Viklefa, zcela samostatně a nezávisle na valdenských. A že valdenští ovlivnili učení Petra Chelčického je záležitost už zcela jiná.
Relevantní údaje k tomu naleznete ještě také tady ...

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Re: Inkvizice
PříspěvekNapsal: 23.10.2011 - 12:23 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8734
Bydliště: Athény východních Čech
JM píše:
... čteme taky ... o počátcích inkvizice, středověké zločinecké a represivní organizaci, která má na svědomí mnoho lidských životů, jejichž počet nechci pro jistotu uvádět ani řádově, protože jsou dalšími badatelskými počiny stále (relativně!) zpřesňovány. Někdo by se možná mohl domnívat, že adjektivum "zločinecká" je přehnané nebo jakási nadsázka ... Avšak inkvizice jako vedlejší a nejen z dnešního pohledu naprosto nepovedený produkt křesťanství má na svědomí skutečné zločiny proti lidskosti ...
Dáša Nová píše:
... Inkvizice se opět vyznamenala. :twisted:
http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_pra ... ava/184361
Na základě těchto Dášou odkazovaných Toulek mi zcela automaticky naskočila tahle asociace, o kterou se musím za tepla podělit, aby nevychladla ...

Jedním z represivních nástrojů středověké totalitní moci byla i inkvizice. Jedním z represivních nástrojů komunistické totalitní moci byla i StB.
Inkvizitoři podezřelému z kacířství často po roce 1415 kladli otázku, zda souhlasí s tím, že Hus a Jeroným Pražský byli odsouzeni podle práva. Na tuto "záludnou" otázku byla vyžadována odpověď "ano"/"ne". Ta druhá odpověď podepisovala onomu nešťastníkovi hrdelní ortel. Estébáci se po roce 1968 ptali vyslýchaného taky nešťastníka, zda souhlasí se vstupem vojsk Varšavské smlouvy v srpnu r. 1968 na území Československa. Záporná odpověď rovněž vedla k ortelu, i když ne zrovna hrdelnímu.
Jsou to zvláštní paralely, resp. naprosto shodné atributy dvou různých totalit ...

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 20.02.2012 - 11:15 
Offline
hejtman nad řádem
hejtman nad řádem
Uživatelský avatar

Registrován: 20.08.2009 - 21:45
Příspěvky: 1280
Bydliště: Plzeň - město Slunce
Jiří Motyčka píše:
... V krátkosti je třeba se také zmínit i o katarech ... a albigenských, nazvaných podle jihofrancouzského města Albi ...

Označení kacíř mi nepřijde hanlivé, spíše naopak, proto se hned neurážejte, když vás, nebo Jana Husa někdo tak nazve, vždyť samo slovo kathar je odvozené z řeckého katharos a znamenalo čistý. Církev svatá mu ovšem dala jiný význam...
v němčině se z něj stalo ketzer, v češtině kacíř.

Na nás jako kacíře byla vydána klatba od sboru Sienského ... na každé obcování s husity, a proto katolíci se s nimi setkávali leda v boji...Tato klatba v době basilejských jednání stále nebyla zrušena, a přesto s naším poselstvem církev jednala jako rovný s rovným. Myslela jsem, že do té doby se kacířům sliby nedržely a nejednalo se s nimi o otázkách víry, jen je církev trestala, ale na internetu píše Bernard Gui o veřejné disputaci církve s kacíři již ve 12. století!
''Teď k těm katarům. Innocenc III. dobře věděl proč poslal Dominga de Guzman (sv. Dominik) do Provence, neboť od jeho pontifikátu v r. 1180 už působilo v Languedocu několik papežských legací, ale bez úspěchu, a katarske hnuti jen rostlo. Duchovenstvo v Languedocu žilo rozmařilým životem a nepomáhaly ani tresty papeže, a tak bylo nutné jednat jinak.
Na počátku 13. století vládla v Provence hrabata z Toulouse a nikdy netvořilo jejich uzemi celek a katarstvi se rozrostlo. Již v roce 1165 je zaznamenána v Lombré u města Albi (krásné město) veřejná disputace církve katolické a katarských Dobrých mužů i žen.
''

_________________
Skláním se před všemi, kteří měli odvahu postavit se církvi ještě v dobách, kdy měla moc nad světem.


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Kdo si začal? ...
PříspěvekNapsal: 01.02.2014 - 18:08 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8734
Bydliště: Athény východních Čech
JM tady píše:
... Než pozvedli husité meč na obranu(!), zeptali se nejprve univerzitních mistrů, zda lze Boží zákon hájit se zbraní v ruce. Husité v první fázi revoluce museli vést obrannou válku. Kdo tedy tento konflikt rozpoutal, proti komu resp. proti čemu byl veden? ... Pokládám znovu fundamentální otázku. KDO SI TEDY ZAČAL ?...
Zkusím se tedy ještě jednou – a doufám že naposledy – vrátit k této prosté, avšak docela závažné a občas pokládané otázce.
Odpůrci husitství, kteří odpověď na uvedenou otázku předkládají s poněkud zjednodušujícími záměry, vyplývajícími z neznalosti geopolitických souvislostí, mají pochopitelně na mysli první pražskou defenestraci z 30. července 1419, jež je považována za signál k zahájení husitské revoluce. Avšak odpověď na výše naznačenou otázku je třeba hledat dávno před tímto datem, a to dokonce ještě před 6. červencem 1415, datem, které by se zase moc dobře hodilo zastáncům husitství.

Jak tedy na onu zdánlivě infantilní otázku odpovědět? Moje, v závěru tohoto příspěvku nabídnutá odpověď se může zdát na první pohled stejně stroze dětinská jako položená otázka, ale domnívám se, že tomu tak není, jak snad z následujícího vyplyne.
V úvodu tohoto příspěvku jsem naznačil, že odpověď je třeba hledat ještě před datem upálení mistra Jana Husa. Proč? Nebudeme-li chtít jít v naší úvaze až někam ke konci 12. století, kdy vzplanuly nesmiřitelné boje o mezi guelfy a ghibeliny, úplně postačí, když se pozastavíme u krizového jevu 14. století, kterým bylo tzv. "avignonské zajetí papežů". Papež v roce 1309 přesídlil do Avignonu, čímž začíná dlouhé období onoho avignonského zajetí papežů, které skončilo až v roce 1378 papežským schizmatem. Dosavadní hluboká a vleklá krize církve, jejíž kořeny tkvěly ve vykořisťovatelském systému papežské kurie (papežský fiskalismus), dospěla vrcholu a přerostla v rozkol v hlavě této církve a světlo světa spatřilo dvojpapežství (později i trojpapežství). Papežský fiskalismus, tj. systém dávek a poplatků za církevní úkony, funkce, úřady ap., přivedl papežskou kurii do silného finančního postavení. Protože za peníze si lze koupit všechno včetně hodností i odpuštění hříchů, vede tato situace zákonitě k tomu, že na jedné straně prudce upadá církevní morálka a na straně druhé roste obrovské, do očí bijící bohatství papežské pokladnice i majetek počínaje biskupy a konče posledním farářem, mnohoobročníkem, který byl příjemcem důchodů třeba z pěti farností, z nichž fungoval – pokud vůbec – pouze na jedné. Tato hluboká krize tedy zasáhla nejen hlavu církve ale postupně i její "oudy".

Na základě výše uvedeného na nastolenou otázku "Kdo si začal?", zřetelně a jednoznačně odpovídám: "Přece CÍRKEV!" Pro tuto odpověď nacházím oporu i v tvrzení Františka Šmahela (str. 235), který je přesvědčen, že "Hus sám na cestu vedoucí k reformaci nevstoupil, dotlačila ho na ni sama církev."
Výše uvedená odpověď se přímo nabízí také proto, že právě nejzákladnější průvodní jevy krize římské církve, tj. její fiskalizmus s dalšími neblahými doprovodnými krizovými jevy, mezi něž patřily především schizma v církvi, simonie (svatokupectví), konkubinát kněží flagrantně porušujících celibát ajv., vedly ve svých důsledcích k zažehnutí požáru husitské revoluce.

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: bekyně a církev
PříspěvekNapsal: 26.11.2014 - 12:39 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8734
Bydliště: Athény východních Čech
Jaký byl vztah církve, o níž si píšeme v tomto tématu, k bekyním? Bohužel nedobrý!
Ve středověku byla žena podřízena muži a představitelé tehdejší církve psali i kázali o tom, že žena je méněcenná bytost. Otcové tedy rozhodovali, za koho se jejich dcery provdají a manželé po uzavření sňatku nařizovali, jak se jejich manželky mají chovat. Dlouho bylo jedinou možností, jak se z tohoto submisivního postavení vymanit, odejít do kláštera a stát se jeptiškou v nějaké ženské řeholi. Proti tomuto rozhodnutí pak nezmohli nic ani muži z příbuzenstva, neboť dívka či žena vstoupivší do kláštera se stala nevěstou Kristovou.
Navíc tato svatba s Kristem byla vnímána doslova. Nevěsta, která vstoupila do některé z ženských řeholí, se vlastně vdala za Krista sedícího po pravici Boha Otce a musela tedy přinést nějaké věno. Z toho je patrné, že tato varianta nepřicházela do úvahy pro osamělé a chudé ženy.
A právě z upřímné snahy přiblížit se Kristu a zároveň se zcela nevzdat světského života i majetku vznikala společenství zbožných žen, zvaných bekyně. A život těchto žen by přece neměl provokovat církev, ale opak byl pravdou. Proč? Když se žena stala jeptiškou, rozuměj nevěstou Kristovou, musela klášteru přinést "věno", které mu pak zůstalo. Kdežto bekyně, které svůj majetek předaly společenství, v němž se sdružovaly, byl stále jejich vlastnictvím. Když se bekyně rozhodla, že ze společenství odejde, majetek jí byl vrácen a mohla se i vdát. Bekyně se svým majetkem volně nakládaly a pokud byly schopné obchodnice nebo řemeslnice, tak ho i navýšily. Přestože nemalou část svého majetku poskytovaly potřebným, bylo společenství bekyní proti mysli mnohým majetkuchtivým církevním hodnostářům, kteří v touze po majetku hledali, jak by tyto zbožné ženy očernili. Farizejsky o nich roztrubovali, že se zabývají záležitostmi, které jim nepřísluší, a že se věnují náboženskému, ba dokonce i teologickému hloubání. Církevní koncil ve francouzském městě Vienne (1311-1312) obvinil bekyně z bludných názorů o Trojici, Boží podstatě, svátostech a dalších bludů. Proto jim papež Jan XXII. v r. 1319 "nezištně" nabídl, aby přijaly řeholi tzv. třetího řádu sv. Františka.

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 19.12.2014 - 00:50 
Offline
práče
práče

Registrován: 18.10.2014 - 02:13
Příspěvky: 23
Poněkud provokativní titul, i když si myslím, že právem.

Jakápak solidarita mezi křestany. Husité byli pro katolickou církví daleko horším nebezpečím, než turečtí Osmánové... Je často diskutovaná otázka, zda čtvrtá křížácká výprava způsobyla to, že zanikla byzantská Říše. Vetšinou se odpovídá ano.

Zajímavý aspekt ovšem je i ten, že před pádem Cařihradu se podniklo právě one čtyř nebo pět výprav proti Husitům... deus vult? Boží vůle?

Diskuze bude překládaná z a do němčiny:

http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?f=40&t=2355


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 19.12.2014 - 01:15 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8734
Bydliště: Athény východních Čech
Marek píše:
... Husité byli pro katolickou církví daleko horším nebezpečím, než turečtí Osmánové...
Představitelé římské kurie si mezi svými nepřáteli museli vybrat. Buď to budou čeští kacíři nebo osmanští uchvatitelé, boj na dvou frontách nebylo v jejich silách realizovat. Vybrali si tak, jak si vybrali. Je však třeba říci, že již o několik málo let později přemlouvali husitského krále kacířů Jiřího z Poděbrad, aby se ujal velké kruciáty proti osmanské expanzi. To však netrvalo dlouho a Čechy se zase objevily v čele nepřátel římské kurie.

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 19.12.2014 - 01:23 
Offline
práče
práče

Registrován: 18.10.2014 - 02:13
Příspěvky: 23
Jiří Motyčka píše:
... Je však třeba říci, že již o několik málo let později přemlouvali husitského krále kacířů Jiřího z Poděbrad, aby se ujal velké kruciáty proti osmanské expanzi. To však netrvalo dlouho a Čechy se zase objevily v čele nepřátel římské kurie.

To je zajímavé. Jak se stavil Jiří z Poděbrad k záměru, podpořit boj proti Osmánům? A Jak poté došlo ke zvratu?


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 19.12.2014 - 19:44 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8734
Bydliště: Athény východních Čech
Marek píše:
... Jak se stavil Jiří z Poděbrad k záměru, podpořit boj proti Osmánům? A Jak poté došlo ke zvratu?
Postoj Jiřího z Poděbrad ke kruciátě proti osmanské rozpínavosti byl rozpačitý.
Uvědomoval si, že takto pojatou křížovou výpravu by musela podpořit převážná většina evropských křesťanských panovníků a z toho pramenila i Jiřího iniciativa směřující k založení mírového spolku panovníků. Pochopitelně tento spolek resp. unie měla být namířena především proti papeži, který však svojí důraznou diplomatickou aktivitou nadčasovou smlouvu evropských panovníků zmařil.
Vztah mezi českým králem a římskou kurií se začal rapidně zhoršovat, když se Jiří z Poděbrad dlouho neměl k činům, k nimž podle papeže Pia II. měl již dávno přikročit. Poděbrad byl čím dál méně nakloněn k protiturecké kruciátě a otálel i s vysláním obedienčního poselstva do Říma. Navíc nebyla vyjasněna otázka kolem kompaktát. Roztržka mezi husitským králem a papežem byla dokonána, když v r. 1462 Pius II. jednostranně zrušil kompaktáta. Rázem bylo vše jasné!

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Milostivé léto
PříspěvekNapsal: 23.04.2020 - 12:17 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8734
Bydliště: Athény východních Čech
Svatý, resp. Jubilejní rok (Milostivé léto) se podle odkazu na Starý zákon Písma svatého měl slavit v křesťanství poprvé v r. 1300. Milostivé léto je rokem odpuštění trestů za hříchy, které křesťan spáchal, a mělo se opakovat každých 100 let. Avšak další Milostivé léto se slavilo již v r. 1350, takže interval byl zkrácen na 50 let. Ani to však nevydrželo! Papež Urban VI. (1378 - 1389) totiž další Milostivé léto vyhlásil na rok 1390 a zkrátil interval na 33 let (v 33 letech byl Ježíš ukřižován). Od r. 1475 se interval Svatého roku ustanovil dokonce na 25 let.

Další Milostivé léto se tedy mělo slavit v roce 1423 (interval 33 let), tedy v době, kdy v Čechách stále "zuřila" husitská revoluce. Martin V. tento rok ani nepotvrdil, ani neodvolal. Svádělo se to na kdeco, ale jedním z důvodů mohli být opravdu čeští kacíři, kteří by mohli katolíky o poutích obtěžovat, či nedej Bože, získávat na svoji stranu. Ale těch důvodů, o nichž se spíše spekulovalo, bylo vícero, jak o tom píše Ondřej z Řezna ve své kronice.

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Re: Milostivé léto
PříspěvekNapsal: 23.04.2020 - 17:41 
Offline
desátník
desátník

Registrován: 11.09.2011 - 11:58
Příspěvky: 529
Také tam v Husitské kronice Ondřej z Řezna píše, že někteří chtěli Svatý rok až se Češi obrátí. Od té doby je obrácení, a obracování lidí velmi oblíbené. :)


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Re: Milostivé léto
PříspěvekNapsal: 23.04.2020 - 21:57 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8734
Bydliště: Athény východních Čech
Ano, má pravdu Karel. :!: :thumbup:

Taky jsem to chtěl uvést. Bohužel jsem svůj předchozí příspěvek psal poněkud ve chvatu a několikrát jsem ho modifikoval, až jsem na to úplně zapomněl. :oops:

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 27.04.2020 - 14:29 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8734
Bydliště: Athény východních Čech
JM tady píše:
... Otřesný byl rovněž život prostého kléru. To, že mnozí holdovali alkoholu jak pověstný feldkurát Katz (ze Švejka), v tavernách hráli v kostky nebo karty, pěli oplzlé písně, účastnili se tanečních zábav i maškarních rejů, také si v lesích se svými kumpány z krčmy zalovili, bylo víceméně tolerováno.
Horší to bylo s porušováním celibátu. Žil-li farář se svojí "družkou" a nemanželskými dětmi spořádaným rodinným životem, ještě to jakž takž šlo s přivřením obou očí, ale když nechvalně známý farář Ludvík Kojata z farnosti s kostelem sv. Jana v Podskalí vytvořil ze své fary profláklý veřejný nevěstinec s osmi(!) zaměstnankyněmi provozujícími nejstarší řemeslo, to už musela být věru síla i pro ledasčemu uvyklé farníky té doby. Jako bonus ke svému prostopášnému životu kuběnář a pasák Kojata přidával ještě vysedávání po hospodách, kde se oddával hře v kostky.
Nikoho jistě nepřekvapí, že součástí těchto excesů byly i případy znásilnění dívek a žen, které se odehrávaly za dveřmi fary. Netřeba si dělat iluze, že by si snad taková nešťastnice mohla jít stěžovat na svého pastýře k jeho nadřízenému. V takovém ojedinělém případě by se totiž mohlo lehce stát, že příjemce stížnosti by v tvrzení proti tvrzení dal přednost verzi svého kolegy.
V letech 1379 až 1382 byla provedena vizitace pražského arcijáhenství a přitom bylo zjištěno, že skoro pětina kněží žije v různé formě konkubinátu. Toto vysoké číslo odráželo obtížně zpochybnitelnou tristní situaci týkající se mravů kléru. Při dalších vizitacích byl zjištěn třeba jiný podíl hříšníků-kuběnářů. Ano, jinde byl jejich podíl nepochybně nižší, někde se možná blížil i nule, zároveň však nemůžeme vyloučit, že bylo i daleko hůře než v metropolitním arcijáhenství ...
Také katolík Ondřej z Řezna ve své kronice píše o tomto krizovém jevu,
který zasáhl jeho církev a kterého si představitelé této církve byli moc dobře vědomi. O tom svědčí opis nařízení řezenského biskupa Jana, jenž mj. nařizuje:
"… pan biskup přikázal a nařídil, aby byli napomenuti všichni i jednotliví kněží a klerici, kteří by se snad pošpinili hříchem konkubinátu, a to důkladně a účinně, takže by hned po zveřejnění této listiny odvrhli společnost oněch konkubín a během několika dní je od sebe zcela a naprosto vyhnali pod tresty, které byly určeny a v opise zařazeny v provinciálních statutech na minulé synodě v Řezně a které jsou obsaženy zvláště v úplném znění kapitoly o společném životě kleriků a žen (patrně např. ustanovení o vztahu faráře a jeho hospodyně – pozn. JM) "

Nikde ani zmínka o pokání za spáchání tohoto velkého hříchu, jakým konkubinát bezesporu byl. Jen napomenutí a zrušení hříšného vztahu bez např. peněžitého trestu (viz níže). Jednalo se o flagrantní příklad shovívavosti a nepatřičné kolegiality.

Následuje však trest exkomunikace (vyobcování z církve) za daleko menší provinění ale nakonec i ony peněžité tresty:
"Klerici, kteří tancují s ženami nebo hrají vrhcáby (desková hra pro 2 hráče – pozn. JM) či kostky, jsou už pro sám ten fakt exkomunikováni. Ti, kdo přihlížejí takovému veřejnému tancování nebo hře v kostky, ať jsou voláni k pořádku podle rozhodnutí děkana nebo oficiála (úředník církevního soudu – pozn. JM), kdyby nepatřili pod děkana. Klerici, kteří si drží ve společné domácnosti konkubíny, ženy podezřelé z nezdrženlivosti, ať jsou ihned zbaveni veškerých příjmů ze svých beneficií (příjmy za vykonávaný úřad – pozn. JM) na dobu jednoho roku. Pokud, ač byli pokáráni, po prvním napomenutí s takovým chováním nepřestanou, ať jsou ihned zbaveni svých beneficií."

Zde již vidíme rychle vystupňovaný trest. Po prvním napomenutí jsou zbaveni příjmů po dobu 1 roku. Avšak již při druhém zjištění, má jim být odebrán úřad, z něhož mají zdroj příjmů, patrně navždy. A to už byl vážný trest za předpokladu, že viník nebyl mnohoobročníkem.

zvýraznění: autor příspěvku

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 65 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  

Husité - Ktož jsú boží bojovníci | © 1998-2020 M. Gelbič & J. Motyčka
TOPlist Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group Český překlad – phpBB.cz