Právě je 03.07.2022 - 10:30

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 13 ] 

Hodnocení knihy (1 - 5 jako ve škole)
1 100%  100%  [ 1 ]
2 0%  0%  [ 0 ]
3 0%  0%  [ 0 ]
4 0%  0%  [ 0 ]
5 0%  0%  [ 0 ]
Celkem hlasů : 1
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Husitské století – kolektiv autorů
PříspěvekNapsal: 17.01.2015 - 12:34 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8450
Bydliště: Athény východních Čech
Název: Husitské století
za kolektiv autorů: Pavlína Cermanová, Robert Novotný a Pavel Soukup eds. (ostatní autoři – viz obsah níže)
Vydalo: nakladatelství NLN, s. r. o., Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 2014
Obal:
Obrázek

místo anotace:
V předmluvě této významné publikace, která je součástí vícesvazkové ediční řady (již vyšli Přemyslovci a Lucemburkové), se mj. píše:
"Fascinace epochou Karla IV. a docenění českého baroka učinily husitství medvědí službu, pokud jde o jeho obraz u širší veřejnosti. Odborníkům zůstal úkol vymanit husitské hnutí z úzkého rámce národních dějin. Mnohé výrazné jevy husitské doby, ať už je budeme hodnotit pozitivně, či negativně, lze pochopit jedině na pozadí celkového vývoje středověké společnosti latinského kulturního okruhu. Přihlédnutí k evropskému kontextu může ukázat, že některé zdánlivě typické husitské fenomény jsou projevem obecněji rozšířených tendencí. Zároveň však ve srovnání s vývojem v jiných zemích mohou vyniknout rysy 'české cesty', která ve svém celku skutečně neměla v Evropě 15. století obdoby.
Následující kapitoly ukazují, kam výzkum husitství za čtvrt století od pádu komunismu postoupil. Látku jsme rozdělili do čtyř oddílů. Dvě prostřední části se věnují sociálním a kulturním dějinám, tedy oborům historického bádání, které se v poslední době těší nejintenzivnějšímu zájmu dějepisců. Oddíl 'Prostor a společnost' začíná výkladem o osudech soustátí České koruny, aby pak představil vývoj v jednotlivých zemích (mimo vlastní Čechy, jež jsou těžištěm výkladu v prvním a čtvrtém oddíle); následují kapitoly věnované jednotlivým sociálním prostředím a také husitskému vojenství, jež se stalo ikonou celého období. Část nazvanou jednoduše 'Kultura' otevírá kapitola o ohlasu husitství v zahraničí. Značnou pozornost pochopitelně věnujeme náboženským projevům, ale také hlavním oblastem umělecké kultury, jakož i reáliím každodenního života.
První a čtvrtý oddíl přibližují v obsáhlých úvodních kapitolách události sledovaného období, rozčleněné rokem 1437. V každé z těchto částí následuje pět kapitol věnovaných fenoménům, které považujeme pro dané období za charakteristické. Pro revoluční období je to předně doba Jana Husa jako iniciátora a eponyma
(podle něhož bylo hnutí nazváno – pozn. JM) celého hnutí, a dále pražská univerzita, jež v počátcích husitství fungovala jako jeho ideové centrum s výraznou iniciativní rolí. Další tři kapitoly se věnují klíčovým mocenským formacím revolučního období: táborské revoluční komuně včetně fenoménu husitského radikalismu s jeho extrémními odnožemi v podobě chiliasmu a adamitství, politického vzestupu Prahy a konečně polním vojskům a svazům jako originální sociopolitické formaci zrozené ve víru husitských válek. Texty závěrečného oddílu se snaží vystihnout jevy typické pro vývoj po přijetí kompaktát. Kališnická církev, ačkoli vyrostla na základech položených v první třetině 15. století, se profiluje jako vnitřně svébytná organizace právě po zavedení legálního dvojvěří. Naopak Jednota bratrská, originální plod husitského období, měla na literu kompaktát neustále narážet. Dále přichází stať zabývající se rozštěpením České koruny na dvojkráloví. Směřování ústavního vývoje zachycuje kapitola pojednávající o rodícím se stavovském systému, zatímco pronikání novinek v oblasti kultury a vzdělanosti sleduje rozprava o humanismu. Jde o jevy a tendence, které husitské století odkázalo následujícím epochám.
Předložený svazek má ambici problematiku husitství pojednat v celé naznačené šíři. Zázemí pro jeho vznik poskytl projekt Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období, vedený Františkem Šmahelem. Jemu, jako svému učiteli a mistru, ostatně vděčíme za mnohem více ...
" … tvrdí v předmluvě P. Cermanová, R. Novotný a P. Soukup.
(Zvýraznění: autor recenze)

obsah (oddíly a kapitoly):
I. Reforma a revoluce
1. Reforma a revoluce (1402-1437) – Petr Čornej
2. Jan Hus – Pavel Soukup
3. Husitská univerzita – Martin Nodl
4. Husitský radikalismus – Pavlína Cermanová
5. Praha – hlava království – Petr Čornej
6. Polní vojska – Robert Novotný

II. Prostor a společnost
7. Prostor a společnost – Robert Novotný
8. Česká koruna mezi králem a stavy 1402-1490 – Lenka Bobková
9. Morava – Petr Elbel
10. Slezsko – Martin Čapský
11. Horní a Dolní Lužice 1402-1490 – Lenka Bobková
12. Katolická církevní správa – Jan Hrdina
13. Kláštery – Tomáš Borovský
14. Šlechta – Robert Novotný
15. Města – Martin Musílek
16. Vojenství husitského století – Jan Biederman

III. Kultura
17. Kultura – Pavel Soukup
18. Pohled zvnějšku – Jaroslav Svátek
19. Husitské teologické myšlení – Ota Halama
20. Kazatelství a propaganda – Pavel Soukup
21. Zbožnost husitského století – Pavlína Cermanová
22. Na paměť svatých předků: husité a vizuální umění – Milena Bartlová
23. Hudba – Lenka Hlávková, Hana Vlhová-Wörner
24. Písemnictví – Jaroslav Boubín
25. Hmotná kultura husitského věku – Martin Čechura

IV. Království dvojího lidu
26. Království dvojího lidu (1437-1485) – Petr Čornej
27. Kališnická církev – Blanka Zilynská
28. Jednota bratrská – Ota Halama
29. Matyáš Korvín a království dvou králů – Antonín Kalous
30. Stavovství – Robert Novotný
31. Humanismus – Antonín Kalous

Součástí publikace je pochopitelně i obsáhlý poznámkový aparát, seznam literatury, početných a skvostných vyobrazení, seznam medailonků 41 významných osobností husitského věku a rejstřík. Jak napovídá vyjmenování autorů jednotlivých kapitol, jedná se o skutečně reprezentativní a moderní publikaci.

Ve své recenzi v následujících příspěvcích se nebudu zabývat všemi kapitolami, ale "pouze" uvedu různé postřehy, názory a připomínky k příslušné recenzované kapitole. Také se pokusím vyhodnotit, zda se autorům podařilo naplnit jejich záměr i ambice.

pokračování ...


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 01.03.2015 - 13:50 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8450
Bydliště: Athény východních Čech
… pokračování ...

V kapitole o mistru Janu Husovi od P. Soukupa (kapitola 2 – viz předchozí příspěvek) postrádám přece jenom podrobnější popis Husova procesu v Kostnici. Takto obsáhlá publikace věnující se celému století nemůže pochopitelně zabíhat do všech podrobností dějinných souvislostí a doprovodných jevů. To je, domnívám se, každému zřejmé. Ale Husův proces je natolik závažným tématem, že by si větší prostor určitě zasloužilo.

Důležitými jsou kapitoly 9 až 11 se zajímavými postřehy zabývajícími se Moravou a vedlejšími zeměmi Koruny české. Tyto kapitoly jsou důležité mj. i proto, že je těmto tématům v souvislosti s husitskou epochou v české historiografické literatuře věnovaná menší pozornost.

12. kapitola se podrobněji zabývá poměry v katolické církvi, tématem, jemuž v husitologické literatuře také není věnován adekvátní pozornost.

Velice zklamán jsem však byl kapitolou č. 13. Je to jakési "statistické" pojednání o klášterech, tzn. je v ní obsaženo několik čísel souvisejících s kláštery a stručně popsány osudy některých klášterů během husitského století. A to je opravdu málo! Obávám se, že mělo být mj. pojednáno o příběhu Opatovického kláštera jako toho reprezentanta, který musel čelit i katolickému ataku. Ale co postrádá tato kapitola především? Obsáhlejší "teologické" aj. zdůvodnění husitských útoků proti klášterům, což recenzenta této publikace mrzí nejvíce, protože uvedenými nedostatky se kapitola o klášterech poněkud zpronevěřila ambicím knihy.

Dalším velkým zklamáním je pro autora recenze kapitola 16 o vojenství husitského století. Jak už se pomalu stává tuzemským pravidlem, ani tato kapitola není výjimkou a opět se nedozvíme nic (převratně) nového. Že využití vozů pro vojenské účely neobjevili husitští válečníci, dnes zřejmě ví už mnozí. Snad může zaujmout jakési "nové" schéma uspořádání uzavřené vozové hradby. Jedná se o hřebenovou vozovou hradbu s umístěním palných zbraní v mezerách mezi vozy. Obávám se, že by se některým našim znalcům husitského vojenství schéma stejně nelíbilo a P. Klučinovi zase rozložení vojska a vozatajstva uvnitř vozové hradby.

Avšak naopak bezesporu zajímavou částí této odborné publikace je kapitola 18 týkající se pohledu na husity ze zahraničí. Zabývá se mj. zahraničními kronikami a jinými písemnými prameny a vnímáním husitství pohledem jejich autorů. No, opravdu nic lichotivého!
Obsah kapitoly 18 (pohled zvnějšku) lze rozpoznat z názvů podkapitol: Působení navenek, Husitské manifesty a jejich zpětná vazba, Zprávy o husitských Čechách v zahraničí a Obraz Čech a Čechů v 15. století. Velice důležitá kapitola podávající ucelený přehled o naznačených tématech.

Zcela zásadní(!) pro pochopení husitského učení a husitského teologického myšlení jsou kapitoly 19 až 21. Autor této recenze je hodnotí velice pozitivně, i když pro mnohé čtenáře mohou být místy méně srozumitelné, ale je třeba si uvědomit, že recenzovaná publikace je především dílem odborným a z tohoto zorného úhlu je nutné ji také posuzovat.

pokračování ...


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 11.03.2015 - 18:43 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8450
Bydliště: Athény východních Čech
… dokončení

Kapitoly 22 až 25 přesvědčivým způsobem boří polistopadový mýtus o tom, že husitská destrukce a barbarství izolovaly naše země na celé jedno století od okolní Evropy. Moderní dějepisectví, reprezentované mj. i recenzovanou publikací, na mnoha příkladech uměleckých děl jednoznačně doložilo, že v husitském věku výtvarné umění, písemnictví, hudba a další oblasti hmotné i nehmotné kultury vůbec neživořily, v mnoha příkladech dosáhly naopak nebývalého rozkvětu. Milena Bartlová si pomáhá matematickou formulací, když říká, že "jednoduchou rovnici 'husité = obrazoborectví + ničení + kulturní barbarství' zformulovali již současníci husitů, totiž jejich nepřátelé …" (tehdejší i současní – pozn. JM), str. 456.
Na dvou příkladech si ještě ukážeme, co se v publikaci píše o hudbě a písemnictví:
"Ruku v ruce s reformní ideologií husitského hnutí se česká hudební tradice odebrala hned na počátku tohoto období na jakousi pomyslnou vedlejší stezku, která se ovšem měla v následujícím období proměnit v jeden z hlavních proudů: díky husitskému … programu a závažné roli, kterou v Čechách tradičně měla jednohlasá strofická píseň, se zde ještě před vypuknutím německé reformace ustavila tradice duchovních (převážně jednohlasých) písní v českém jazyce, z nichž některé zůstaly v repertoáru reformních církví i v následujících stoletích." (str. 474)
"Literatura, která se zformovala v českých zemích 15. století, totiž představovala poměrně svérázný celek, jenž neměl nejen na tomto území významnější precedens. Šlo o literaturu polykonfesijní, v jejímž hodnotovém žebříčku stál na předním místě ostrý názorový střet zejména ve věroučných otázkách, jejichž důležitost logicky vyplývala z intenzivního dobového hledání spolehlivé cesty k dosažení lidského spasení – tedy o literaturu, která předznamenala určíté postoje a preference, jež se v širším evropském měřítku prosadily teprve ve století následujícím." (str. 490)

V kapitole 27. její autorka mj. ozřejmuje dva zásadní problémy spojené s církví podobojí. Tím prvním byl ten, že utrakvistická církev důsledně bazírovala na tom, že musí zůstat nedílnou součástí církve římské. Tím druhým problémem bylo svěcení kališnických kněží, které bylo prováděno s velkými obtížemi. Kdyby husité překročili svůj vlastní stín a od římské církve se odpoutali, byl by zároveň vyřešen i druhý problém – své kněze by si světili sami, podobně jako tomu bylo u Jednoty bratrské. Tato kapitola také pojednává o církevní správě kališnické církve počínaje dolní konzistoří, přes nižší církevní správu až po život prostých věřících.

Kapitola 28. se zabývá genezí Jednoty bratrské, její strukturou a vývojem až do 16. století.

Důležitými kapitolami jsou i dvě závěrečné, tj. 30. a 31. První z nich pojednává o zásahu husitské revoluce do stavovství s etablováním městského stavu a nižší šlechty, spojeného s prudkým poklesem vlivu stavu duchovního v Čechách. Na Moravě tomu bylo poněkud jinak, jak dokládá tato kapitola.
V úplně poslední kapitole se dozvídáme o tom, jak byl husitský věk zasažen humanizmem. Autor recenze postrádá v této kapitole mj. podrobnější pojednání o Viktorinu Kornelovi ze Všehrd a Hynkovi z Poděbrad.

Závěrečné hodnocení:
Autoři v závěru hnihy konstatují, že "Husitství představuje jednu z nejkontroverznějších epoch naší historie. Je to logické, neboť sehrálo významnou roli při vytváření moderní české identity." (str. 670)
JM v předchozím píše:
Citace:
... Předložený svazek má ambici problematiku husitství pojednat v celé naznačené šíři ...
... Také se pokusím vyhodnotit, zda se autorům podařilo naplnit jejich záměr i ambice ...
Podařilo se to tedy autorům?
Jsem pevně přesvědčen, že až na výše uvedené drobné výjimky jednoznačně ano. Tímto konstatováním lze zároveň shrnout celkové hodnocení této publikace, které vychází velice pozitivně.
Na úplný závěr si opět položme obligátní otázku – pro koho je tato skvostná publikace určena. Měli by si ji velice pozorně prostudovat všichni ti, kteří se po listopadu '89 stali ze dne na den "odborníky" na husitství a kteří mají potřebu pasovat se do role jakýchsi apoštolů šířících o této epoše názory, jimiž chtějí napravit škody napáchané na husitství minulým režimem. Troufám si tvrdit, že mezi těmito samozvanými znalci husitství se - s velkou mírou pravděpodobnosti blížící se jistotě - čtenáři této knihy bohužel nenajdou. Lze ji proto doporučit každému, kdo se chce dozvědět o husitském věku podrobnější a především ucelené a vyvážené informace. Je však určena pro přece jenom poněkud poučenější čtenáře.
Knihu hodnotím známkou jedna.


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 15.03.2015 - 20:53 
Offline
cepník
cepník

Registrován: 10.07.2008 - 21:23
Příspěvky: 103
Bydliště: Police nad Metují
zdravím. velmi vážně uvažuji o této knize. v H.K. stojí cca 1600 kč,na netu 1072 kč. je to opravdu bichle. 900 stránek. opravdu pane Motyčko je tak výborná?

_________________
Dějiny píší vítězové


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 15.03.2015 - 23:47 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8450
Bydliště: Athény východních Čech
Protestant píše:
... opravdu pane Motyčko je tak výborná?
V mé recenzi jsem této skvostné publikaci vytkl některé nedostatky. Každá recenze je však do jisté míry subjektivní, tomu se nevyhne žádný recenzent na světě! Tak jsem se pěkně vyhnul zodpovědnosti a nyní k věci. :D
Je to jistě z finančního pohledu nemalá investice, ale každému opravdovému zájemci o husitství se nutně musí vyplatit. To zaprvé. A zadruhé: je to moderní publikace a součástí kolektivu autorů je mladá nastupující generace husitologů, takže to je zase zárukou, že by v publikaci měly být obsaženy poslední badatelské závěry. Kdyby nebyla tak výborná, nedával bych jí známku 1, to mi věřte. Zároveň doufám, že jste si celou recenzi pozorně pročetl. :wink:

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 16.03.2015 - 20:51 
Offline
cepník
cepník

Registrován: 10.07.2008 - 21:23
Příspěvky: 103
Bydliště: Police nad Metují
U té knížky by mě zajímalo jestli tam jsou nějaké profily osobností. Přesněji, kam kdo patřil. Konzervativci, střed, radikál atd.

_________________
Dějiny píší vítězové


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: osobnosti
PříspěvekNapsal: 16.03.2015 - 22:26 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8450
Bydliště: Athény východních Čech
Protestant píše:
... U té knížky by mě zajímalo jestli tam jsou nějaké profily osobností ...
Ano. :!:
Jsou v ní obsaženy životopisy 41 významných osobností nějak spjatých s husitským stoletím. Věřím, že mezi nimi najdeš i ty, kteří tě budou zajímat.

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 16.03.2015 - 23:19 
Offline
cepník
cepník

Registrován: 10.07.2008 - 21:23
Příspěvky: 103
Bydliště: Police nad Metují
Promiň!! Nahoře to máš napsaný.
myslel jsem něco takového
http://veritas.evangnet.cz/graphic/15stol.gif

_________________
Dějiny píší vítězové


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 17.03.2015 - 13:20 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8450
Bydliště: Athény východních Čech
Protestant píše:
... myslel jsem něco takového
http://veritas.evangnet.cz/graphic/15stol.gif
Tak takovouto tabulku tam pochopitelně nenajdeš.
Ale pokud se jedná o životopis husity, tak je tam aspoň zmíněno, ke kterému směru utrakvizmu patřil. Avšak nevím, zda je to u všech a už se mi to znovu nechce číst. :)

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 19.08.2015 - 20:51 
Offline
práče
práče

Registrován: 17.08.2015 - 20:47
Příspěvky: 19
Zdravím,chtěl bych se zeptat jak obsáhle se zabívá kniha Husitským vojenstvím?Díky


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 19.08.2015 - 23:52 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8450
Bydliště: Athény východních Čech
beermajkl379 píše:
... chtěl bych se zeptat jak obsáhle se zabívá kniha Husitským vojenstvím? ...
Bohužel tomuto fenoménu je věnováno pouze 18 stran z celkového počtu 673, což jsou, počítám-li dobře, necelá 3%. :cry:
O husitském vojenství pojednává 16. kapitola od Jana Biedermana:
JM píše:
... Dalším velkým zklamáním je pro autora recenze kapitola 16 o vojenství husitského století. Jak už se pomalu stává tuzemským pravidlem, ani tato kapitola není výjimkou a opět se nedozvíme nic (převratně) nového. Že využití vozů pro vojenské účely neobjevili husitští válečníci, dnes zřejmě ví už mnozí. Snad může zaujmout jakési "nové" schéma uspořádání uzavřené vozové hradby. Jedná se o hřebenovou vozovou hradbu s umístěním palných zbraní v mezerách mezi vozy. Obávám se, že by se některým našim znalcům husitského vojenství schéma stejně nelíbilo a P. Klučinovi zase rozložení vojska a vozatajstva uvnitř vozové hradby ...

Domnívám se, že "náš" Martin Picek, autor tohoto textu, by ji napsal lépe. :idea: :wink:

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 20.08.2015 - 07:06 
Offline
práče
práče

Registrován: 17.08.2015 - 20:47
Příspěvky: 19
Díky za reakci.


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: recenze J. Marka
PříspěvekNapsal: 11.11.2015 - 00:48 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8450
Bydliště: Athény východních Čech
V čísle 6/2015 časopisu "Dějiny a současnost" (str. 46) vyšla zasvěcená recenze Jindřicha Marka, v níž se mj. píše:

"Kniha je dobrou zprávou o současném stavu české husitologie i o jejím popularizačním potenciálu (naprosto souhlasím! - pozn. JM). Chybělo mi jen větší explicitní zdůraznění, v čem myšlenkové koncepty a zbožnost 'husitského století' vycházejí z modelů, které se v českých zemích rozvinuly v prostředí mendikantských a reformních řádů ve 14. století. Z detailů je možné uvést, že modlitební knížka Jiřího z Poděbrad, kterou dostal od své choti Johany z Rožmitálu a která je uvedena jako nezvěstná, je od roku 1965 uložena v newyorské Morgan Library." ... nalézá drobné nedostatky J. Marek.

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 13 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
cron
Husité - Ktož jsú boží bojovníci | © 1998-2020 M. Gelbič & J. Motyčka
TOPlist Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group Český překlad – phpBB.cz