Právě je 08.05.2021 - 22:28

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ] 
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: 07.02.2009 - 12:59 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8125
Bydliště: Athény východních Čech
Tyto zahraniční výpravy nazýval starý letopisec „spanilými jízdami“. Dnes je známo, že byť se jedná o „dobový“ název, je velice zavádějící, neboť tyto „jízdy“ měly do spanilosti mnohdy opravdu velice daleko. Proto budemě spíše používat jiného dobového označení a to rejsy.
Pojďme si tedy pokud možno netendenčně, vyváženě a objektivně povídat o těchto výpravách, o jejich významu pro husity a jejich důvodech v dobových geopolitických, ekonomických, vojenských, resp. takticko-strategických souvislostech.

Tato problematika byla již tady na fóru zmiňována i v tématech Husité na Slovensku, Svátek husitských třešní, o Čapkově výpravě do Polska v tématu Lipany (2. stránka), Husitské manifesty a taky tady i jinde ...

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Naposledy upravil Jiří Motyčka dne 13.04.2009 - 20:03, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: příčiny I.
PříspěvekNapsal: 10.02.2009 - 08:38 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8125
Bydliště: Athény východních Čech
Prokop Holý začal postupně realizovat svoji vizi o přechodu defenzivní fáze revoluce k široce pojaté ofenzívě. Nedílnou součástí tohoto záměru bylo přenesení válečných operací do vedlejších a sousedních zemí Koruny české v ještě větší míře než dosud. Nutným předpokladem pro realizaci zahraničních výprav bylo ovládnutí rozhodujících komunikací jako strategických spojnic mezi Čechami, Moravou a sousedními zeměmi. Rejsy se staly novým prvkem „výbojné“ zahraniční politiky, která mohla být odstartována teprve v době, kdy husité měli takřka stoprocentní jistotu, že nebudou ohroženy pozice v Čechách, které se snažil zajistit především Žižka svojí obrannou strategií podpořenou záměrem politicky i ideologicky sjednotit celou zemi na základě husitského programu zastřešeného 4 články. Tato situace nastala přibližně kolem poloviny dvacátých let 15. st.

Tyto zahraničí výpravy započaly v rozmezí let 1425 až 1427. Ještě před rokem 1425 však došlo k vojenským výpravám na Moravu (k tomu podrobněji viz tady), které měly eliminovat vliv Zikmunda Lucemburského a Albrechta Habsburského, úhlavního nepřítele husitů a pomoci tak moravským utrakvistům. Obdobným způsobem bylo třeba řešit i situaci ve vedlejších zemích Koruny. Proto na těchto územích bylo nutné vybudovat strategická opěrná centra. U sirotků to byly především posádky v Horní Lužici a táboři se zaměřili na Slezsko a ve spolupráci s husitskou Moravou (Břeclav) i na Horní Uhry (Slovensko) a Rakousy. Tím husitské svazy dávaly nepokrytě najevo, že v žádném případě nepřipustí odtržení zemí, jež byly nedílnou součástí Koruny.

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Naposledy upravil Jiří Motyčka dne 19.03.2009 - 13:47, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: příčiny II.
PříspěvekNapsal: 16.02.2009 - 09:50 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8125
Bydliště: Athény východních Čech
Cílem zahraničních husitských tažení bylo rovněž přenesení hospodářské zátěže a nákladů na vedení války do sousedních zemí, a to především do míst potenciálních seřadišť nepřítele, kde se formovaly vojenské kontingenty pro zásah v kacířských Čechách. Tato seřadiště se nacházela nejen ve vedlejších zemích Koruny ale pochopitelně také v Rakousích, Bavorsku a Sasku.
Dalšími důvody bylo rovněž získání zahraničních finančních prostředků za výpalné a výkupné, zásobení proviantem, potažmo uchvácení kořisti (i to je třeba poctivě přiznat), a proto byl velký důraz při těchto výpravách kladen také na trén, tj. zásobovací oddíly. Je třeba si uvědomit, že polní vojska v té době čítala okolo 12000 vojáků, což bylo na tehdejší dobu obrovské množství, a na vydržování této nemalé armády domácí ekonomika prostě nemohla stačit.
Důležitým záměrem těchto výprav byl i „dovoz“ komodit, na něž bylo uvaleno embargo, čímž byly prakticky eliminovány dopady hospodářské blokády, byť částečně děravé. Vedení nákladné války pochopitelně značně vyčerpávalo ekonomický potenciál státu, a tak nepsanou konvenci, že takováto válka si na sebe musí vydělat, tyto výpravy plnily bezezbytku.
Neméně závažným úkolem bylo také prosazení husitského programu spočívajícího na fundamentu čtyř artikulů v těchto zemích a získání co nejvíce husitských příznivců. Je třeba objektivně připustit, že se jednalo o vojensky zaštítěný „vývoz revoluce“, který ve své podstatě přeběhl dobu, vezmeme-li v potaz pozdější zahraniční vlivy Velké francouzské revoluce a bolševické revoluce ruské. V rámci tohoto bodu zahraniční politiky byla účinně prováděna obhajoba principů a ideálů revoluce, jejíž nedílnou součástí se staly i propaganda a agitace. Je třeba si však uvědomit, že v době, která ještě neznala knihtisk, byly tyto záměry realizovány „pouze“ prostřednictví psaných letáků a manifestů, o to musely být agitky prováděné touto formou sofistikovanější.

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: výprava do Němec 1429/30
PříspěvekNapsal: 06.08.2010 - 09:48 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8125
Bydliště: Athény východních Čech
Velká výprava do Saska, Míšeňska, Frank a Horní Falce započala koncem roku 1429. 6. prosince byla do Prahy svolána porada velitelského štábu armád a kališnických šlechtických spojenců, kteří se měli této zahraniční vojenské mise zúčastnit. Není těžké odhadnout, že v roli jakéhosi náčelníka štábu se opět objevil Prokop Holý, director, tj. správce (Velkého) Tábora.
14. prosince bez ohledu na adventní čas se husitská vojenská výprava čítající 15 až 20 tisíc mužů (Šmahelův odborný odhad) vydala na pochod a již 20. prosince se její předvoj objevil v Míšeňsku. Za tímto předvojem následoval zbytek intervenční armády směřující na území saského vévody, kurfiřta Fridricha II. Mírného, mladičkého odvážlivce od Tachova.
Také tato výprava byla charakterizována fenoménem spočívajícím v rozdělení armády do několika proudů, které operovaly relativně samostatně. Přitom však bylo důmyslně zajištěno, aby se v případě většího ohrožení mohly samostatně operující oddíly velice rychle spojit. Výhodou tohoto taktického prvku bylo především to, že se zvětšil geografický záběr výpravy s mnohdy devastujícím účinkem. Tento taktický prvek spolu s rychlostí přesunů a klamnými manévry vojsk prováděnými vysoce profesionální armádou vyvolávaly zmatek, bezradnost, zoufalství a zároveň respekt v nepřátelských velitelských štábech.

V tomto příspěvku se nebudu zabývat drobnými epizodami, ale chci se zaměřit na podstatné momenty této rejsy. I tak bude text příspěvku docela obsáhlý.
Při postupu směrem k městu Grimma museli husiti přebrodit řeku Mulde. Přechody řek byly vždy velkým nebezpečím pro brodící armádu s početným vozatajstvem. Toho využil Hanuš z Polenska, aby na husity zaútočil se svojí jízdou ještě dříve, než stačí přebrodit. Zkušenému válečníkovi Janu Zmrzlíkovi ze Svojšína se podařilo zabránit nejhoršímu, když stihl sešikovat přebrodivší husitské oddíly. Vzápětí se strhla krvavá bitva, v níž kališníci zvítězili (letopiscův záznam o tom viz tady).
Husiti pak zamířili k Lipsku, ale městu se vyhnuli a vydali se jižním směrem, a to ve značné šíři zhruba vymezené městy Jena a Cvikov. Aby Jindřich I. Plavenský, věrný Zikmundův spojenec (mj. i účastník dvou posledních kruciát), citelně poznal husitskou nesmiřitelnost, bylo 25. 1. 1430 dobyto Plavno takovým způsobem, že i poslední zbylí odvážlivci dostali z husitů strach.
Z této doby též pochází pověst o záchraně města Naumburgu procesím dětí v bílých rouškách, které dorazily až do Prokopova ležení a se sepjatýma ručkama prosily, aby jejich město i rodiče byli uchráněni. To muselo nepochybně táborského duchovního správce dojmout až k slzám, takže na město nezaútočil (k tomu viz také toto téma). Historická skutečnost je zřejmě daleko prozaičtější – Prokop Holý se městu prostě vyhnul.

Pak výprava zamířila do Horní Falce a Frank. Spojená husitská armáda dobyla města Münchberg a Hof. Následně se intervenční armáda opět rozdělila a táboři zaútočili na Bayreuth, jehož se zmocnili nad ránem 30. 1. 1430. O den později sirotci pod velením hejtmana Jíry z Řečice byli podobně úspěšní v Kulmbachu, který vydrancovali a rovněž obsadili. Pak se opět spojená armáda vydala směrem na Bamberk, sídelní město biskupa Fridricha z Aufsessu, účastníka třetí kruciáty. Radní chabě opevněné město zachránili výpalným v podobě dlužních úpisů a v hotovosti, což dohromady představovalo hodnotu ve výši 50.000(!) rýnských zlatých. Na vysokém výpalném se kromě Bamberku musela podílet ještě města Hollfeld a Schesslitz.
Na přelomu první a druhé dekády února r. 1430 došlo k uzavření dohody mezi Fridrichem Hohenzollernským, braniborským markrabětem a husity. V nejdůležitějším bodu smlouvy se kurfiřt Fridrich zaručoval zprostředkovat jednání o 4 artikulech v Norimberku. (Mimochodem husiti na výpalném od tohoto města získali 11.000 zlatých.) Poprvé a 3 roky před Basilejí se na území Říše měl projednávat program husitské revoluce, resp. české reformace. A to byl velevýznamný politicko-diplomatický úspěch této zahraniční vojenské výpravy. V této souvislosti husiti také vydali 2 manifesty, tj. tento a ještě tenhle.
Také falckrabí Jan ze Sulzbachu měl zaplatit 7000 zlatých. Z této částky se mu zatočila hlava, a proto odmítl zaplatit. Když však husitská armáda zamířila přes Pottenstein a Auerbach in der Oberpfalz (v Horní Falci) k Sulzbachu, přestala se rázem falckraběti Janovi hlava točit a raději zaplatil.

Výprava s neuvěřitelnou kořistí se do Čech vrátila přes Weiden a Cheb, který se vyplatil pouhými 900 zlatými. Slavnostní zakončení výpravy proběhlo v Praze dne 21. února LP 1430.

Na závěr si dovolím ještě připomenout slova starého letopisce, který o této rejse poznamenal, že "... nikdo takovou spanilou jízdu ani nepamatuje ani o ní neslyšel a ani se o ní nedočetl v kronikách. (...) A kdyby jim šlo o čest tak jako jejich předkům, táhli by až k Rýnu a podrobili by si mnoho zemí; avšak nabrali si mnoho kořisti, nechali se omámit zlatem a vrátili se do Čech."
Z tohoto textu je patrná jak chvála českých válečníků, tak i kritický osten namířený proti nadměrné hrabivosti.
Až po dlouhém desetiletí válečného běsnění bylo husitům nabídnuto jednání o 4 artikulech. Právě v těchto souvislostech je třeba důrazně připomenout, že vedení (vnucené!) "svaté" války byl tak nákladný podnik, že na jeho realizaci bylo třeba získat prostředky v podobě peněz i naturálií. A že něco z takto získaných prostředků zůstalo za nehty husitských kondotiérů s dávno vyšisovaným kalichem na prsou, je věc zcela jiná, byť politováníhodná ...

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Naposledy upravil Jiří Motyčka dne 01.10.2010 - 09:59, celkově upraveno 4

Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15.08.2010 - 18:59 
Offline
velitel vozu
velitel vozu
Uživatelský avatar

Registrován: 31.05.2010 - 11:42
Příspěvky: 441
O husitské rejse na přelomu let 1429/1430 píše jako vždy úchvatně K. V. Zap v Česko-moravské kronice. Dovolil jsem si pro zájemce naskenovat pár stran z tohoto klenotu české historiografie:

http://img825.imageshack.us/img825/3784/rejsa1.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/2666/rejsa2.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/1379/rejsa3.jpg
http://img541.imageshack.us/img541/2773/rejsa4.jpg

I přes záludné ohyby hřbetu knihy se mi to podařilo naskenovat tak, že je celý text čitelný. Jen nezapomeňte, že pro zvětšení musíte kliknout na obrázek.
:lol:

_________________
Obrázek


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: počty, počty, počty ...
PříspěvekNapsal: 17.08.2010 - 18:21 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8125
Bydliště: Athény východních Čech
Napo_Leon píše:
O husitské rejse na přelomu let 1429/1430 píše jako vždy úchvatně K. V. Zap ...
Údaje o počtu vojáků ve vojsku výpravy do Němec jsou evidentně a minimálně dvojnásobně nadsazené ...

Ano, s tak velikou armádou, jakou uvádí K. V. Zap, by se nepochybně Češi "mohli vypraviti na dobývaní celých království". Důsledně však dodržuje poměr jízdy a pěchoty 1:10. :)
Taky sumy výpalného neodpovídají skutečnosti, i když němečtí analisté a kronikáři je mohli úmyslně podhodnotit. :idea: Nebo naopak nadhodnotit, aby pošpinili Boží bojovníky, zdůrazňujíce jejich hrabivost? ... :idea:
Co mne však zaujalo, je poměrně pregnantní zdůvodnění zahraniční výpravy, které nepostrádá na aktuálnosti.

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 17.08.2010 - 18:34 
Offline
velitel vozu
velitel vozu
Uživatelský avatar

Registrován: 31.05.2010 - 11:42
Příspěvky: 441
Pochopitelně, člověk to musí brát s rezervou. Přeci jen ten text vznikl již někdy na přelomu 60. a 70. let 19. století. Chyby tam jsou i v denních datech. Navíc tam jsou pořád 100 000 armády křižáků :D

_________________
Obrázek


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: pro ostatní ...
PříspěvekNapsal: 17.08.2010 - 18:41 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8125
Bydliště: Athény východních Čech
Napo_Leon píše:
Pochopitelně, člověk to musí brát s rezervou. Přeci jen ten text vznikl již někdy na přelomu 60. a 70. let 19. století. Chyby tam jsou i v denních datech. Navíc tam jsou pořád 100 000 armády křižáků :D
Jasně!
Pochopitelně jsem nechtěl jakkoli znevážit jeho úctyhodné dílo. To spíš pro ty, co by si to četli a "čirou náhodou" by neznali údaje současné historiografie.

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 20.08.2010 - 19:12 
Offline
velitel vozu
velitel vozu
Uživatelský avatar

Registrován: 31.05.2010 - 11:42
Příspěvky: 441
Zabýval se někdo i táborskými výpravami do Rakous ve 40. letech 15. století? Marně hledám v Urbánkově Českých dějinách...

_________________
Obrázek


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: táborské výpravy v době interregna
PříspěvekNapsal: 24.08.2010 - 10:21 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8125
Bydliště: Athény východních Čech
Napo_Leon píše:
Zabýval se někdo i táborskými výpravami do Rakous ve 40. letech 15. století? ...
Je třeba si uvědomit, že doba "spanilých" jízd byla v nenávratnu.
V první třetině až polovině interregna (1439 - 1453) byly poměry v zemi velice neurovnané. Činnost opět zahájily různé lapkovské družiny obdobně jako v době předhusitské.

Této "příznivé" situace využívali i táboři při svých jízdách do Rakous, které měly ve své většině charakter výprav za kořistí. Oproti husitským zahraničním výpravám se tedy jejich smysl markantně zúžil. Tyto výpravy táboři ukončili až na základě smírčích dohod z r. 1447.

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 07.01.2011 - 23:12 
Offline
křižák
Uživatelský avatar

Registrován: 16.12.2006 - 20:36
Příspěvky: 174
Zajímavé je vědět, od čeho pochází výraz "vinobraní".

Během husitských let se tu nedařilo vínu.Sice né kvůli špatnému počasí, ale vinice zůstali bez vinařů nebo rovnou zpustošené.
To si údajně husiti jezdili pro víno do Rakouska.Resp. jim očesat vinohrady.Odtud má pocházet právě výraz víno-braní

_________________
Luštím známé i neznámé zločiny.
Věděním, intuicí, invencí a důvtipem musí být vybavený i podprůměrný historik nebo badatel.


Nahoru
 Profil  
 
PříspěvekNapsal: 07.01.2011 - 23:57 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8125
Bydliště: Athény východních Čech
odpurce paleni v sudech píše:
... To si údajně husiti jezdili pro víno do Rakouska.Resp. jim očesat vinohrady.Odtud má pocházet právě výraz víno-braní
Ano.
K tomu viz také ještě tady ...

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: názor ze zahraničí
PříspěvekNapsal: 21.04.2011 - 12:52 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8125
Bydliště: Athény východních Čech
"... husitské hnutie a osobitne zahraničné výpravy husitských vojsk zohrali v českej minulosti celkom inú úlohu než v dejinách slovenských. Husitské revolučné hnutie je v českom historickom vedomí doposiaľ predovšetkým zdrojom oprávnenej národnej hrdosti a zároveň trvalou súčasťou bojových a pokrokových tradícií. Pre Slovákov a ďalšie národy niekdajšeho Uhorska predstavujú husitské vpády predovšetkým negatívnu historicků skúšenosť. O tejto dávnej pravde sa možno presvedčiť už v dielach uhorských středověkých kronikárov a dejepiscov."
Vladimír Segeš: Husitské výpravy na Slovensku
In: Husitský Tábor supplementum 3, sborník Husitského muzea, Tábor 2007, str. 167


Zajímavý názor z dílny současné slovenské historiografie.
Akurát o tej "oprávnenej národnej hrdosti" Čechov na husitstvo by sa dalo s úspechom pochybovať ...

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: spanilé jiezdy
PříspěvekNapsal: 14.03.2019 - 23:22 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8125
Bydliště: Athény východních Čech
Jiří Motyčka píše:
Tyto zahraniční výpravy nazýval starý letopisec „spanilými jízdami“. Dnes je známo, že byť se jedná o „dobový“ název, je velice zavádějící, neboť tyto „jízdy“ měly do spanilosti mnohdy opravdu velice daleko. ...
... ale tady pozor, bratře Motyčko, velký pozor!
"Spanilá jiezda" ve staročeštině znamená zdařilé, úspěšné (vojenské) jízdní tažení, vpád. Adjektivum spanilý totiž znamená nádherný, pěkný, spanilý, ale taky zdařilý, úspěšný. :|

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: ještě něco málo k tmu
PříspěvekNapsal: 06.04.2021 - 09:24 
Offline
hejtman
hejtman
Uživatelský avatar

Registrován: 19.05.2005 - 10:48
Příspěvky: 8125
Bydliště: Athény východních Čech
JM píše:
JM píše:
Tyto zahraniční výpravy nazýval starý letopisec „spanilými jízdami“. Dnes je známo, že byť se jedná o „dobový“ název, je velice zavádějící, neboť tyto „jízdy“ měly do spanilosti mnohdy opravdu velice daleko. ...
... "Spanilá jiezda" ve staročeštině znamená zdařilé, úspěšné (vojenské) jízdní tažení, vpád. Adjektivum spanilý totiž znamená nádherný, pěkný, spanilý, ale taky zdařilý, úspěšný. :|
... nebo je všechno ještě poněkud jinak. :?: :?
Přídavné jméno spanilý má také - nebo spíš především - souvislost s podstatným jménem pán. Při zahraničních výpravách si husité jako páni často podmanili města i hrady, které musely platit výpalné či výkupné, tzn., že musely skládat holdy.
Slovo rejsa pochází z němčiny (e Reise=cesta, jízda), takže zahraničním výpravám se logicky říká jízdy.
(viz Čornej, str. 121)

_________________
Super omnia vincit veritas (3Ezd 3, 12)
Ego sum via veritas et vita (J 14, 6)


Nahoru
 Profil  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  

Husité - Ktož jsú boží bojovníci | © 1998-2020 M. Gelbič & J. Motyčka
TOPlist Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group Český překlad – phpBB.cz